Firma Powersoft udostępniła najnowszą wersję oprogramowania do zarządzania systemami ArmoníaPlus. W wersji 2.2 użytkownicy mogą zapisywać swoje projekty w chmurze, dzięki czemu mają do nich łatwy dostęp z każdego komputera. Upraszcza to też proces udostępniania projektów, a także ich archiwizacji po oddaniu do użytku.

Dzięki ArmoníaPlus integratorzy systemów mają teraz narzędzia do łatwego zarządzania nawet najbardziej skomplikowanymi projektami poprzez specjalny profil instalacyjny. Nowa wersja zapewnia więcej, niż można oczekiwać od aktualizacji oprogramowania. Na nowo definiuje możliwości wzmacniaczy Powersoft, dostarczając mnóstwo nowych funkcji i usprawniając te, które były dostępne do tej pory.

ArmoníaPlus umożliwia bardziej oparte na współpracy podejście, uwalniając projektantów systemów od ograniczeń ich lokalnej pamięci masowej dzięki nowo zintegrowanej chmurze. Projekty oparte na chmurze można zdalnie edytować i udostępniać, aby umożliwić pracę wielu profilom. Profile te mają różne poziomy dostępności, od administratora po redaktora.

Projekty Live Sound zachowują tę samą strukturę z oryginalnej iteracji ArmoníaPlus, podczas gdy projekty Install System odzwierciedlają potrzeby integratorów systemów w zakresie zarządzania źródłami i strefami oraz umożliwiają tworzenie w pełni konfigurowalnych interfejsów użytkownika i elementów sterujących w nowym „Projekcie widoków”.