AUDAC jest firmą specjalizującą się w wytwarzaniu urządzeń elektroakustycznych, dosyć dobrze znanych na rynku instalacyjnym, ale nie tylko. Działalność rozpoczęła stosunkowo niedawno, bo w 1992 roku, a jej siedziba, a także dział badawczo-rozwojowy, mieszczą się w średniej wielkości mieście Hasselt w środkowej Belgii. O tym, jak poważnie traktuje swoją misję, niech świadczy fakt wybudowania AUDAC Experience Center, czyli nowoczesnego obiektu, w którym zainteresowani mogą zapoznać się z działaniem jej produktów w warunkach przynajmniej zbliżonych do tych, w jakich mają one docelowo pracować. Centrum prowadzi także działalność edukacyjną i szkoleniową.

[fusion_dropcap boxed=”no” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#0a0304″]T[/fusion_dropcap]ematem niniejszego tekstu będą dwa produkty firmy AUDAC. Pierwszym jest wzmacniacz SMQ350, należący do rodziny WaveDynamics, która w ofercie AUDAC-a pojawiła się przed trzema laty, a zatem w roku 2014. Jest to seria równoległa do SMA, zaś zasadnicza różnica pomiędzy nimi dwiema tkwi w liczbie kanałów – SMA to wzmacniacze dwu-, zaś SMQ czterokanałowe. W obu też przypadkach liczba w nazwie oznacza moc, jaką wzmacniacz dostarcza na pojedynczy kanał wyjściowy. Drugim produktem będzie natomiast karta ANI44, czyli wyposażenie opcjonalne, umożliwiające zintegrowanie i komunikację wzmacniacza z siecią Dante. A więc, po kolei…

SMQ350
Wzmacniacz SMQ350 skonstruowano w oparciu o technologię Class-D, dzięki której jest lekki i zapewnia wysoką sprawność. Dostarcza moc 350 W na każdy z kanałów wyjściowych, dotyczy to jednak sytuacji, w której kanały pracują równolegle i niezależnie, obciążone impedancją 4 Ohm. Gdy ta wzrasta do 8 Ohm, mocmaleje do 220 W. Możliwe jest przy tym mostkowanie kanałów parami, wówczas – kiedy łączna impedancja obciążenia w mostku wynosi 8 Ohm – do dyspozycji otrzymujemy 2 × 700 W.
DSP i zabezpieczenia
Wewnętrznym przetwarzaniem sygnałów zajmuje się procesor DSP. Oferuje on szereg funkcji, takich jak filtry Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley o definiowanej stromości zboczy, które można skonfigurować do pracy dolno- lub górnoprzepustowej – siedmiopasmowe korektory parametryczne, opóźnienie sygnału czy też dynamiczne podbicie basu. Ustawienia algorytmów mogą być definiowane wprost z przedniego panelu, zapisywane i przywoływane, zaś zakres możliwej ingerencji można określić dla dwóch zabezpieczonych hasłem poziomów – użytkownika i administratora. DSP pozwala zatem zastosować wzmacniacz w standardo-wych instalacjach nagłośnieniowych, by pełnił rolę aktywnej zwrotnicy. Oprócz tego DSP daje możliwość dowolnego matrycowania sygnałów i komutacji wejść do wybranych wyjść, wprost z poziomu samego wzmacniacza.
SMQ350 oferuje możliwość zapisania i odczytu ustawień w pamięci USB, a tym samym zachowania i przywołania zadanej konfiguracji na wypadek, gdyby w jakiś sposób doszło do zmiany ustawień przez osoby niewykwalifikowane. W podobny sposób zapamiętywać i wgrywać można ustawienia przystosowujące wzmacniacz do współpracy z głośnikami AUDAC, w rezultacie czego otrzymuje się wstępnie zestrojony system. Wzmacniacz wyposażono zarówno w szereg funkcji zabezpieczających układy wewnętrzne, jak i limitery ograniczające poziom sygnałów wysyłanych do głośników. Możliwe jest przy tym indywidualne ustawienie maksymalnej mocy emitowanej do każdego z czterech kanałów. W ten sposób można dostosować dystrybucję mocy do potrzeb danej instalacji, zwiększając tym samym jej bezpieczeństwo. Wnętrze chłodzone jest metodą wymuszonego przepływu powietrza przez wentylator o regulowanej prędkości obrotowej, zaś temperaturę poszczególnych stopni mocy można monitorować przy użyciu wyświetlacza we wzmacniaczu. Sterowanie zdalne SMQ350 (a także wszystkie inne wzmacniacze w rodzinie SMQ i SMA) wyposażony jest w funkcję sterowania poprzez port RS232. Dzięki temu można kontrolować poziom głośności i przełączać źródła sygnału wejściowego, korzystając z zewnętrznych systemów sterowania. ANI 44, ANI 22… Takie już mamy czasy, że urządzenia – już nawet nie tylko stricte instalacyjne – nieoferujące możliwości komunikacji z cyfrowymi sieciami audio coraz bardziej tracą rację bytu na rynku. Dlatego też we wzmacniaczach SMQ i SMA zaimplementowano taką funkcjonalność, jakkolwiek nie pojawia się ona w standardzie, a dopiero po ich wyposażeniu w opcjonalną kartę. AUDAC oferuje dwa typy kart rozszerzenia, pozwalające podłączyć SMQ bądź SMA do sieci Dante. Do wyboru mamy ANI44 lub ANI22. Pierwsza karta oferuje cztery kanały wejściowe i tyleż wyjściowych, druga dwukrotnie mniej. W obu przypadkach obsługiwane są sygnały cyfrowe próbkowane z częstotliwością 48 kHz i dwudziestoczterobitową rozdzielczością. Kartę główną montuje się na płycie wewnątrz wzmacniacza, po czym łączy kablem z modułem wlotowym i wylotowym, wyposażonym w złącze Ethercon, który to z kolei wyprowadzony jest poprzez okrągły otwór na tylnym panelu. Taki sposób montażu, w odróżnieniu od kart ze złączami krawędziowymi, wtykanymi w przypisane sloty, musi wiązać się z koniecznością otwarcia obudowy urządzenia, a to zaś może pociągać za sobą unieważnienie gwarancji. Być może więc to właśnie jest przesłanka ku temu, iż producent zaleca, aby fizycznej instalacji karty dokonywał wykwalifikowany specjalista Dante.
Podsumowanie
AUDAC, pomimo iż nie jest tak ekspansywny rynkowo jak choćby niektórzy producenci zza oceanu, oferuje produkty o równie wysokiej jakości i nie mniej zaawansowane technologicznie, a przy tym bardzo konkurencyjne cenowo. Katalog wyrobów AUDAC-a jest obszerny i każdy integrator systemów audio znajdzie tu wiele interesujących propozycji, od wzmacniaczy i głośników począwszy, poprzez cyfrowe matryce i mikrofony, a na transformatorach i różnego typu modułach przyłączeniowych skończywszy. Opisany tu wzmacniacz jest tylko jednym z przykładów udanych konstrukcji. I jest to jeden z powodów, dla których warto zainteresować się tą marką już przy opracowywaniu kolejnego projektu.