W erze optymalizacji praktycznie każdy produkt, poza swoim podstawowym zadaniem, powinien oferować również szereg funkcji dodatkowych. Ale co w sytuacji, gdy oferowanym produktem jest „instalacyjny procesor sygnałowy”? Pojęcie to jest na tyle szerokie, iż w przypadku najbardziej zaawansowanych jednostek wymaga zapewnienia obsługi w dziedzinie przyjmowania, dowolnego przekierowywania i wysyłania sygnału audio. Koniecznym jest również możliwość przetwarzania i filtrowania sygnałów w zaawansowany sposób. A wszystko to przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad integracji z planowaną lub nawet stworzoną wcześniej instalacją. Procesor w istocie powinien nosić miano serca systemu. Firma Klark Teknik i jej nowy produkt DM8500 stanowić ma właśnie tego typu elektroniczny mięsień napędzający całą sieć audio i dbający o prawidłową pracę organizmu.

DM8500 to zaawansowany procesor, pełniący również funkcję matrycy. W  obudowie o  wysokości 1U mieści się potencjał paru zaawansowanych urządzeń, a wszystko po to, aby ułatwić, usprawnić i przyspieszyć obsługę nagłośnienia w danych warunkach pracy instalacji. Możliwości przyjęcia i  oddania do świata zewnętrznego sygnałów audio są bardzo duże. Nowy produkt Klark Teknik oferuje pełną integrację z protokołem Dante, zdolnym do przyjęcia i oddania po 64 kanały w  każdą stronę jednocześnie. Oczywiście w  przypadku tego protokołu istotnym jest fakt zapewnienia redundancji, która w razie problemów technicznych stanowi ważny system awaryjny. Z tyłu obudowy dodatkowo znajduje się 10 wejść mikrofonowo/liniowych, które, w zależności od potrzeb, również można dowolnie przekierować, oczywiście na wyjścia Dante. Sam procesor dodatkowo ma 6 wyjść liniowych, a  także możliwość podłączenia komputerów, poprzez użycie portu USB. Dodatkową opcją jest możliwość użycia wyjścia Ultranet, obsługującego do 16 kanałów. W ofercie Klark Teknik znajdują się urządzenia obsługujące tego typu połączenia. Wisienką na torcie jest system zapewniający nagrywanie i odtwarzanie dźwięków. W  praktyce można więc, bez użycia dodatkowych urządzeń, wyposażyć instalację w nagrania alarmujące, informacyjne itd., korzystając z  16 GB pamięci wbudowanej. W  kwestii strojenia lub dostosowywania systemu audio, wyposażono też niniejszą konstrukcję w  generatory szumów i sygnałów sinusoidalnych.

Technologie
Zaawansowana dystrybucja sygnałów i konwersja między formatami to jednak nie koniec możliwości DM8500. Zaawansowany procesor DPS, w który wyposażono jednostkę, pozwala na dowolną manipulację sygnałem. Dostępne są m.in. takie algorytmy jak konfigurowalne punkty crossover, dolno- i górnoprzepustowe filtry i korektory dopasowujące barwę sygnałów do preferencji oraz warunków akustycznych pomieszczeń. Producent zapewnił dostęp do procesorów dynamiki, takich jak kompresory i limitery, aby zabezpieczyć system i jego elementy składowe np. przed przesterowaniem. Otrzymuje się również możliwość odpowiedniego opóźniania sygnałów, aby zmaksymalizować spójność systemów opartych o wiele głośników. Jednak, poza rozwiązaniami klasycznymi, inwestor otrzymuje szereg zaawansowanych i niezwykle ułatwiających użytkowanie funkcji. Pierwszą z nich jest automikser, który pozwala, przy okazji realizacji spotkań konferencyjnych lub podczas prowadzenia wykładów, przy użyciu wielu mikrofonów zautomatyzować programowo ich wysterowanie. W praktyce funkcja ta wycisza odbiorniki znajdujące się dalej od mówiącego, jednocześnie podbijając głośność mikrofonu znajdującego się najbliżej względem źródła. W tandemie z systemem wychwytującym sprzężenia akustyczne i  wycinającym problematyczne częstotliwości, to rozwiązanie tworzy kompleksowy system zdolny do efektywnego nagłośnienia spotkań wymagających użycia wielu źródeł mikrofonowych. Warto wspomnieć, że producent zadbał o  to, aby ustawienia związane z  tymi dwoma systemami były możliwe do okiełznania nawet dla osoby niezajmującej się zawodowo sprawami nagłośnienia. Osobną kwestią, wartą szczególnego podkreślenia, jest funkcja minimalizacji przenoszenia odbić, które są przetwarzane przez procesor. Programowo system analizuje odbicia i  minimalizuje ich obecność w  sygnale mikrofonowym, dzięki czemu telekonferencje czy dźwięk dobiegający z głośników podczas konferencji pozbawione są wpływu tych zacierających czytelność składowych. Możliwości procesora dopełnia zaawansowany system monitoringu pracy i  przetwarzanych sygnałów. Sterowanie i programowanie produktu odbywa się poprzez oprogramowanie DM Designer oraz DM Kontrol, dostępne na oficjalnej stronie internetowej. Możliwe do stworzenia są wówczas modele konfiguracji, które następnie bez problemu można przenieść do faktycznego systemu.
Podsumowanie
Wielofunkcyjny, zaawansowany procesor sygnałowy to i  tak zbyt mało mówiące określenie w  stosunku do najnowszego dziecka Klark Teknik. Jest to kompleksowe rozwiązanie, dla bardzo zaawansowanych systemów lub takich, które w przyszłości będą mogły rozwijać się bez obaw o ograniczenia wynikające z funkcjonalności. DM8500 będzie z pewnością przez wiele lat odporny na upływ czasu i dostosuje się do większości zadań przed nim stawianych, od równomiernego, wysokiej jakości pokrycia dźwiękiem przestrzeni, do niemal automatycznej realizacji konferencji, wykładów czy transmisji. Żadne zadanie nie będzie stanowiło problemu.

TEKST: Andrzej Skowroński, AVIntegracje