LEA Professional to zespół specjalistów, inżynierów oraz managerów, którzy odeszli z największych firm tworzących wzmacniacze i procesory dla rynku AV. Razem stworzyli nową, innowacyjną markę oferującą przełomowe wzmacniacze nowej generacji IoT (Internet of Things). Podparta możliwościami konfiguracji i sterowania za pomocą aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej seria Connect ma na celu zapewnić skuteczne rozwiązanie w dziedzinie instalacyjnej amplifikacji z zachowaniem takich priorytetów jak niezawodność, długotrwałość i minimalny wpływ na środowisko.

Serię Connect podzielić można na dwie grupy produktów, które zasadniczo mają te same funkcje i  możliwości oraz zapewniają opcję korzystania z  rozwiązań sieciowych grupy produktów Network Connect. Jednak producent zdecydował się na wyodrębnienie dodatkowo produktów Dante Connect, aby uwidocznić serię posiadającą dodatkowo możliwość pracy z  wykorzystaniem tego niezwykle popularnego obecnie, wszechstronnego protokołu. W praktyce więc jedno gniazdo rozdziela obie rodziny produktów, jednak jest to funkcjonalność na tyle istotna, że warto zastosować wyżej opisany podział.

Parametry i wygląd
W ramach serii dostępne są modele dwukanałowe, pozwalające na wygenerowanie najwyższych mocy 350 W lub 700 W na kanał, czterokanałowe, o  podobnych możliwościach zasilenia głośników, jednak wśród których znajduj się również modele oddające 160 W i 80 W mocy. Oferowane są również jednostki ośmiokanałowe, które wygenerować mogą 80 W lub 160 W na każdym z dostępnych kanałów. Ważną funkcją, o której już teraz warto wspomnieć, jest tryb Smart Powerbridge, który pozwala w  każdym z  dostępnych w  ofercie urządzeń wybrać jeden z kanałów i podwoić moc wyjściową, bez strat na pozostałych odejściach. Ponieważ opisywana seria przeznaczona jest do obsługi systemów instalacyjnych, można dowolnie per wyjście wybrać, czy chce się wykorzystać głośniki w trybie niskoimpedancyjnym, czy też korzystając z trybu napięciowego (dostępne 70 V lub 100 V).

Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki oferuje bardzo rozbudowane funkcje konfiguracji, kontroli i monitoringu systemu.

Wzmacniacze, jak przystało na konstrukcje do trwałego montażu, pozbawione są zaawansowanych możliwości obsługi z poziomu panelu frontowego. Nie oferują one nawet wyłącznika sieciowego, który ukryty jest z tyłu urządzenia. Panel frontowy oferuje jedynie informacje o statusie działania i podstawowe dane (np. IP wzmacniacza, pozwalające połączyć się do sieci celem obsługi). Tylne panele wzmacniaczy zawierają komplet gniazd, pozwalających zjednoczyć się w instalacyjnej domenie. Jest zatem gniazdo sieciowe. Producent dumnie gwarantuje, że seria Connect pracuje płynnie w zakresie aż od 85 V do 270 V, dzięki czemu żadne skoki i spadki napięcia nie będą nam straszne. Dostępne są: wspomniany wyżej włącznik, gniazda wejściowe i  wyjściowe w  liczbie opowiadającej danym modelom. Znajdują się tu dodatkowo niewielkie potencjometry służące do ograniczenia poziomu sygnału wyjściowego. Dodatkowymi elementami, na jakie natknąć się można, przeglądając tył urządzenia, są m.in. przycisk WAP (aktywujący wbudowany Wi-Fi Access point) pozwalający na szybkie połączenie produktu z urządzeniem sterującym, gniazdo sieciowe, służące do połączenia urządzenia do sieci, opcjonalne gniazdo DANTE, które oferuje ogromne możliwości, jeśli inwestor zdecyduje się na zakup tego typu wersji urządzenia. Jest też mały przycisk do wykonania resetu fabrycznego. Ciekawostką jest fakt, że złącze ethernetowe udostępnia funkcję PoE (power over internet), która pozwala nawet przy zaniku zasilania i wyłączeniu wzmacniacza, nadal zasilać sensory i wysyłać informację o statusie i o tym, że faktycznie występuje problem. Urządzenie w niepozornej obudowie 1U zawiera dodatkowo zaawansowane DSP, pracujące w 96KHz, obsługujące sygnały wchodzące i wychodzące. Poza rozbudowanym routingiem, posiadamy możliwość użycia na każdym wyjściu bloku crossovera, ośmiopunktowego, parametrycznego EQ oraz limitera, którego parametry można dostosować do swoich potrzeb i zapewnić bezpieczeństwo pozostałym elementom systemu. Wszystkimi funkcjami zarządzamy z poziomu mobilnego urządzenia.

Seria Connect ma na celu zapewnienie skutecznego rozwiązania w dziedzinie instalacyjnej amplifikacji z zachowaniem takich priorytetów jak niezawodność, długotrwałość i minimalny wpływ na środowisko.

Web UI
Osobną kwestią, zasługującą na odrębny wpis, jest aplikacja stosująca środowisko przeglądarki internetowej, czyli de facto dostępna z poziomu każdego z dostępnych urządzeń elektronicznych, od komputera, przez tablet, a na smartfonach kończąc. Producent nazwał ją Web UI i dopełnił wszelkich starań, aby za jej pomocą można było dokonywać konfiguracji, kontroli oraz monitoringu wszystkich wzmacniaczy wchodzących w  skład serii Connect. Oczywiście żadna dodatkowa aplikacja nie jest wymagana do poprawnej współpracy. Dostępne są trzy metody połączenia. Pierwszą z nich jest zastosowanie Access point poprzez włączenie nadajnika Wi-Fi z poziomu tylnego panelu wzmacniacza. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych pojawia się wówczas opcja wyboru danego wzmacniacza, dzięki czemu natychmiast po połączeniu i wpisaniu numeru IP danej jednostki, przystępuje się do obsługi. Drugą możliwością jest podłączenie bezpośrednie laptopa za pomocą przewodu Cat-5 lub Cat-6 do gniazda wzmacniacza i wykonanie procedury wpisania IP w oknie przeglądarki. Ostatnią, standardowo dostępną możliwością, jest dopięcie wzmacniacza do już obecnej sieci w miejscu, którego instalacja dotyczy. Dzięki temu system połączeń sieciowych może być rozbudowany o kolejny element. Oczywiście po zakupie wersji LEA Connect w opcji DANTE, można skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego standardu. Sama aplikacja oferuje możliwość dojścia w każde dostępne miejsce w nie więcej niż trzech krokach, dzięki czemu zachować można szybkość obsługi i łatwo odnaleźć się w menu. Pozwoli to nawet osobie niewprawionej w proces konfiguracji w prosty sposób obsługiwać urządzenie. Opcje konfiguracyjne pozwalają na przekierowaniu primary i secondary input dla każdego kanału. W praktyce możemy np. traktować secondary input jako sygnał zapasowy, z którego skorzysta się w przypadku problemów z głównym źródłem. Jednak, co istotne, można również sprawić, aby do drugiego kanału trafiały sygnały alarmowe, które podczas wyzwalania, powodują wyciszeni, przykładowo, muzyki tła występującej w primary input. Można w zakładce konfiguracji również nadać nazwy kanałom i wybrać typ zasilania głośników (lowZ, 70V, 100V). Można następnie w  pełni skonfigurować opcję crossu za pomocą filtrów IIR, łącznie z  wyborem szczegółowym zbocza filtrów, nawet 48dB/oktawę. Oczywiście wspomniana funkcja, podwajająca moc wybranego kanału wyjściowego Smart Powerbridge, również zawarta jest w  opcjach zarządzania kanałami. W sekcji EQ oferowany jest dostęp do ośmiu parametrycznych filtrów, dzięki którym można dostosować sygnał do konkretnych głośników oraz warunków akustycznych pomieszczenia. Oczywiście, jak na współczesne urządzenie przystało, jest też możliwość zabezpieczenia głośników przed przesterowaniem, dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów limitera (RMS i Peak). Po dokonaniu wszelkich ustawień, zapewniających satysfakcjonujący efekt pracy, można skupić się na monitorowej naturze aplikacji, która oferuje na bieżąco komplet informacji, począwszy od wystartowania sygnału wejściowego, przez load monitor ukazujący impedancję danego wyjścia czy też informację o sile sygnału Wi-Fi. Event i Fault monitoring zawarty w  aplikacji, zapisuje wszelkie problematyczne zdarzenia jako logi, dzięki którym użytkownik dokładnie wie kiedy i jaki rodzaj błędu pojawił się w przestrzeni czasu pracy. Jest to bardzo przydatna funkcja, pozwalająca na dokładną analizę błędów i szybką reakcję mającą na celu usunięcie problemów. Istotna w tym przypadku jest możliwość dokonania takiej konfiguracji, aby dostęp do ekranu logów dostępny był nawet dla osoby zarządzającej instalacją, ale nie obecnej na miejscu. Mimo to problemy mogą być rozwiązywane również zdalnie.

W ramach serii dostępne są modele dwukanałowe, pozwalające na wygenerowanie najwyższych mocy 350 W lub 700 W na kanał, czterokanałowe, o podobnych możliwościach zasilenia głośników, jednak wśród których znajdują się również modele oddające 160 W i 80 W mocy. Oferowane są również jednostki ośmiokanałowe, które wygenerować mogą 80 lub 160 W na każdym z dostępnych kanałów.

Podsumowanie
W ostatnim czasie urządzenia instalacyjne coraz bardziej pełnią funkcję wykonawczą, przyzwalając na kontrolę poprawnej pracy niemal z każdego punktu dostępnej przestrzeni. To rozwiązanie ma swoje plusy, z których najważniejszym jest możliwość bieżącej, organoleptycznej oceny dokonywanych zmian. Firma LEA Professional poszła właśnie tą drogą, oferując bardzo sprawną, wysoce funkcjonalną aplikację, która pozwala jednostkom przyjmującym i oddającym sygnały audio na spoczynek w szafie rack, do której nie jest wymagany bezpośredni dostęp. Bardzo duży zakres mocy i liczby dostępnych kanałów w ramach jednej serii sprawia, że potencjalny inwestor może spokojnie zaplanować niemal każdą inwestycję w oparciu o te właśnie najnowsze produkty.

TEKST: Andrzej Skowroński, AVIntegracje