W dzisiejszych czasach centra konferencyjne, naukowe, kulturalne czy dydaktycznie nie są już zmuszone do instalowania osobnego systemu audio w każdym pomieszczeniu. Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń matrycowych, takich jak oferowany przez firmę Monacor model ARM-880.

Firma Monacor znana jest między innymi ze sprawdzonych rozwiązań dotyczących systemów nagłośnienia PA oraz technologii zabezpieczeń obiektów komercyjnych. Dzięki zastosowaniu systemu opartego na matrycy ARM-880 możemy uniknąć montowania w każdej sali widocznego i ogólnodostępnego sprzętu audio, który mógłby zostać przestrojony, uszkodzony lub przywłaszczony przez niepowołane osoby. Konstrukcja, parametry i możliwości Matrycowy system audio firmy Monacor składa się z kilku elementów. Sercem całej instalacji jest matryca ARM-880 – masywne i solidnie wykonane urządzenie, przystosowane do montażu w szafie rack. Ma ona osiem wejść oraz osiem stref wyjściowych. Urządzenie umożliwia podłączenie maksymalnie ośmiu różnych źródeł audio, takich jak np. mikrofony, odtwarzacze mp3, laptopy czy tunery, a następnie do przesłania sygnałów do dowolnie wybranych stref. Wejścia od 1 do 4 są wejściami liniowymi, natomiast wejścia od 5 do 8 są wyposażone w przełączniki poziomu mikrofon/linia. Panel przedni urządzenia podzielony jest na sekcje do zarządzania poszczególnymi strefami wyjściowymi. Każda sekcja ma mały wyświetlacz pokazujący wybrane dla danej strefy źródło, regulatory głośności i poziomu sygnału wejściowego, a także przełączniki pozwalające wybrać źródło. Do zdalnego zarządzania strefami służą ponadto panele ścienne, dostępne w trzech wersjach: ARM-880WP1, WP2 oraz WP3. W zależności od wybranego modelu umożliwiają one regulację głośno-ści w danej strefie, wybór sygnału spośród odtwarzaczy podłączonych do matrycy, a także rozbudowę systemu o lokalne źródła dźwięku. Na wyjściach strefowych matrycy dostępny jest sygnał o poziomie liniowym. Do pracy z głośnikami w poszczególnych strefach wymagane jest podłączenie odpowiednich wzmacniaczy, zależnie od rodzaju i mocy znajdujących się tam głośników. Do matrycy możemy również podłączyć maksymalnie dwa wskazane przez producenta mikrofony strefowe ARM-880RC z opcjonalnymi modułami rozszerzającymi ARM-880RCE.Warto wspomnieć o bardzo ważnej funkcjonalności, istotnej zwłaszcza dla większych placówek. Dzięki specjalnym złączom link in/out można połączyć ze sobą maksymalnie cztery matryce ARM-880 i obsłużyć łącznie trzydzieści dwie strefy głośnikowe. W tym przypadku mamy jednak do dyspozycji tylko osiem źródeł sygnału, podłączonych do pierwszej matrycy.
Zastosowanie i praktyka
Zastosowanie systemu matrycowego Monacor na bazie ARM-880 może być szczególnie użyteczne w rozległych obiektach, takich jak placówki dydaktyczne czy hotele, w których znajduje się duża liczba niezależnych pomieszczeń lub stref i gdzie konieczne jest zapewnienie centralnego zarządzania całym systemem nagłośnienia. W wydzielonym pomieszczeniu zostaje zainstalowana sama matryca, do której możemy podłączyć osiem różnych źródeł dźwięku, dostępnych dla użytkowników w każdej ze stref. Poza standardowymi odtwarzaczami, laptopami, tunerami lub odbiornikami satelitarnymi, mogą to być również mikrofony przewodowe, bezprzewodowe i pulpitowe mikrofony strefowe ARM-880RC, które umożliwiają nadawanie komunikatów do wybranych lub do wszystkich stref jednocześnie. Dzięki nim, przykładowo, dyrektor placówki dydaktycznej może ogłosić za pomocą mikrofonu w swoim gabinecie komunikat wszystkim uczniom jednocześnie lub tylko wybranym klasom (strefom). Sygnały z lokalnych źródeł, podłączonych do paneli ściennych, emitowane są tylko w danej strefie głośnikowej, więc nie zakłócają pracy w innych strefach. Wybór sygnału wejściowego odbywa się niezależnie dla każdego wyjścia (strefy), przez co nie ma możliwości miksowania sygnałów z kilku źródeł. Kolejną ważną cechą systemu jest możliwość podłączenia zewnętrznego generatora komunikatów alarmowych, które mogą być emitowane w wybranych lub we wszystkich strefach. 
Podsumowanie
System oparty na matrycy ARM-880 firmy Monacor jest idealną propozycją dla wielu różnych obiektów. Począwszy od sportowych, kulturalnych, dydaktycznych czy naukowych po obiekty przemysłowe, centra konferencyjne i hotele. Pozwala on podzielić obiekt na niezależne strefy, korzystające z lokalnych źródeł dźwięku, oraz zachować możliwość nadawania komunikatów i sygnałów z punktu centralnego. Mnogość opcji, prostota obsługi i wytrzymałość czynią ten system idealnym partnerem do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zintegrowana i wielofunkcyjna obsługa obiektu pod kątem dźwiękowym.

TEKST: Jarosław Bociański, AVIntegracje