Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Coraz częściej wjeżdżając do wielu polskich miast i jednostek administracyjnych, takich jak powiaty czy województwa, można zauważyć informację o tym, że jest to obszar objęty monitoringiem wizyjnym. Wbrew obiegowym opiniom nadwrażliwych obrońców własnej prywatności wcale nie jest to mistyczny „Wielki Brat”, ale rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i gościom oraz pozwolić odpowiednim służbom na wykrywanie i powiadamianie o ewentualnych zagrożeniach. Prawie trzy dekady temu bohaterowie słynnego filmu „Twister”, zwariowana grupa meteorologów i łowców burz szukała sposobu na wcześniejsze powiadamianie o wyjątkowych zjawiskach meteorologicznych. Dzisiaj już mamy systemy, które są w stanie powiadomić odpowiednich specjalistów i równocześnie mieszkańców danego terenu. Aby było to jednak najszybsze i najbardziej efektywne, poszczególne służby muszą współdziałać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na szczeblu powiatu działają Centra Zarządzania Kryzysowego. Natomiast w Olsztynie na bazie CZK pod koniec 2020 roku powstało centrum o zasięgu regionalnym, obejmujące 7 jednostek samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn, 6 gmin ościennych i Powiat Olsztyński. Z tego właśnie względu nosi nazwę Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. Póki co jest to jedyna tego rodzaju instytucja w naszym kraju, ale już kolejne miasta chcą korzystać z doświadczeń Olsztyna. Aby ułatwić codzienną współpracę i umożliwić natychmiastowy kontakt również z organami i służbami w innych miastach czy krajach, firma Eurotrend zainstalowała w obiekcie szereg interesujących rozwiązań AV.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Jednym z systemów zainstalowanych w sali konferencyjnej, który jest używany najchętniej i najczęściej, jest system dyskusyjny Bosch.

Umowa dotycząca budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego została podpisana 1 września 2017 roku w olsztyńskim Ratuszu. Instytucja została zlokalizowana przy ul. Augustowskiej w Olsztynie, w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku straży pożarnej. Koszty adaptacji obiektu wyniosły 9 mln złotych, ale łącznie cały projekt kosztował 37 mln złotych, z czego aż 85% pochodziło ze środków unijnych w ramach projektu „Bezpieczny MOF” (Miejski Obszar Funkcjonalny). W ramach całego przedsięwzięcia nie tylko powstały Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, spójny cyfrowy system łączności, ale też został uruchomiony portal informatyczny i aplikacja mobilna, RCB zostało wyposażone w Mobilne Centrum Kierowania, powstał Regionalny Magazyn Kryzysowy oraz zrealizowano spójny system bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Swoim działaniem centrum obejmuje obszar Miasta Olsztyn oraz całego powiatu. Budynek składa się z dwóch części: biurowej i operacyjnej. W części biurowej załoga pracuje w trybie ośmiogodzinnym, a w części operacyjnej praca odbywa się całodobowo. W tzw. sali operacyjnej RCB dyżury pełnią przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz operatorzy zajmujący się monitoringiem. W nowym kompleksie swoją siedzibę znaleźli również pracownicy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Do projektora oraz monitorów trafiają sygnały z przyłączy stołowych ze zwijarką kabla HDMI oraz panelem zarządzania salą Crestron FT-TS6000.

Wraz z Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa powstał również Regionalny Magazyn Kryzysowy, stworzony na wypadek sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych. Zostały w nim zgromadzone środki umożliwiające służbom zmniejszenie rozmiarów szkód i likwidację ich skutków i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych na zalanych w skutek powodzi terenach, na miejscu katastrof budowlanych, pożarów czy wybuchów. Do dyspozycji ekip są tutaj pompy, agregaty, pilarki, koce, łopaty, namioty ratownicze czy zapory przeciwpowodziowe. RCB jest hubem realizującym wszystkie zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście i powiecie w szczególności takie jak całodobowy dyżur i monitoring regionu, zapobieganie i likwidacja skutków zdarzeń nadzwyczajnych, tworzenie baz danych o zagrożeniach bezpieczeństwa, prognozowanie potencjalnych zagrożeń czy koordynacja i analizowanie działań ratowniczych. Aby móc sprawnie realizować te zadania, oczywiście, konieczne jest odpowiednie zaplecze sprzętowe.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Zainstalowany w sali konferencyjnej projektor rzutuje na ekran Adeo Incell VWProBE o obszarze roboczym 290 x 181 cm, zabudowany w suficie podwieszanym.

Dlatego inwestor, Gmina Olsztyn, w trakcie trwania inwestycji przygotował przetarg na dostawę systemu audio-wideo do obiektu, który wygrała firma Eurotrend z Gdyni. W ramach realizacji projektu integrator zajął się dostawą, integracją, instalacją i uruchomieniem wszystkich urządzeń AV do sali konferencyjnej. Jak przyznają przedstawiciele gdyńskiej firmy, inwestor przedstawił bardzo szczegółowo oczekiwaną funkcjonalność, przykładając również ogromną uwagę do tego, aby wszystkie zastosowane rozwiązania odznaczały się jak najwyższą jakością. Pierwszym z zadań postawionych przed integratorem był dobór urządzeń, które spełnią te wymagania. Po podpisaniu umowy, integrator miał na realizację zadania tylko trzydzieści dni, ale bez problemu udało się zmieścić w tym przedziale czasowym i cała instalacja została uruchomiona w terminie.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Koszty adaptacji obiektu wyniosły 9 mln złotych, ale łącznie cały projekt kosztował 37 mln złotych, z czego aż 85% pochodziło ze środków unijnych w ramach projektu „Bezpieczny MOF” (Miejski Obszar Funkcjonalny). W ramach całego przedsięwzięcia nie tylko powstały Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, spójny cyfrowy system łączności, został uruchomiony portal informatyczny i aplikacja mobilna, RCB zostało wyposażone w Mobilne Centrum Kierowania powstał Regionalny Magazyn Kryzysowy oraz zrealizowano spójny system bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

Zapraszamy do dyskusji
Jednym z systemów zainstalowanych w sali konferencyjnej, który jest używany najchętniej i najczęściej, jest system dyskusyjny Bosch. O wyborze rozwiązania od tego producenta zdecydowała przede wszystkim oczekiwana funkcjonalność, możliwość rejestracji sygnału audio, bezawaryjna praca oraz wygląd. Bardzo ważną funkcją, szczególnie dla takich organizacji jak RCB, jest możliwość prowadzenia dyskusji zarówno lokalnie w obrębie sali, jak i zdalnie z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego Cisco. Jest to możliwe dzięki integracji systemu Bosch z pozostałymi urządzeniami w sali. Za połączenia wideokonferencyjne odpowiada kodek Cisco CS-CODEC-PLUS, a za obraz wysokiej klasy szybkoobrotowe kamery Sony SRG-X400. Całym systemem audio zarządza procesor Crestron-DSP1280. Trafiają do niego sygnały z systemu dyskusyjnego oraz z cyfrowych systemów bezprzewodowych Shure QLXD4 i QLXD2 z nadajnikami z główką SM58. Następnie sygnał z procesora po obróbce trafia do wzmacniaczy LabGruppen Lucia 240, które zasilają głośniki sufitowe Tannoy CVS8.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Sterowanie całym systemem ułatwiają panele Crestron FT-TS6000.

Konferencja z wideo
Oczywiście już dzisiaj praktycznie żadne spotkanie nie może odbyć się również bez wideo w postaci prezentacji multimedialnej, wyświetlanych zdjęć czy filmów. Dlatego w opisywanej sali został zainstalowany wysokiej klasy projektor laserowy Epson EB-L610U. O jego wyborze zdecydowały przede wszystkim: laserowe źródło światła, wysoka jakość obrazu, gwarancja, a nawet takie detale jak obudowa zasłaniająca okablowanie, dzięki której przy urządzeniu nie ma żadnych widocznych, zakłócających wygląd wnętrza kabli. Rzutuje on na ekran zabudowany w suficie podwieszanym Adeo Incell VWProBE o obszarze roboczym 290 x 181 cm. Projektor to jednak nie jedyne medium do wyświetlania obrazu zainstalowane w sali. Na bocznych ścianach umieszczone zostały monitory wielkoformatowe 75” SONY FW-75BZ35F. Do projektora oraz monitorów trafiają sygnały z przyłączy stołowych ze zwijarką kabla HDMI oraz panelem zarządzania salą Crestron FT-TS6000.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

W opisywanej sali został zainstalowany wysokiej klasy projektor laserowy Epson EB-L610U. O jego wyborze zdecydowały przede wszystkim: laserowe źródło światła, wysoka jakość obrazu, gwarancja, a nawet takie detale jak obudowa zasłaniająca okablowanie, dzięki której przy urządzeniu nie ma żadnych widocznych, zakłócających wygląd wnętrza kabli.

Zgodnie z popularyzującym się trendem i tak, jak ma to miejsce w coraz to większej liczbie instalacji, w opisywanym systemie dostarczonym do RCB w Olsztynie nie znalazła się żadna dedykowana matryca wideo. Dystrybucja sygnałów oraz ich transmisja między przyłączami a projektorami odbywa się poprzez platformę AV over IP DM-NVX firmy Crestron. Jak przyznaje integrator, rozwiązanie producenta było stosowane przez ekipę w przeszłości wiele razy i zawsze gwarantuje stabilną pracę bez żadnych zakłóceń, a przy okazji jest również systemem bardzo atrakcyjnym cenowo. Ekstendery z serii NVX transmitują sygnały HDMI pochodzące z laptopów użytkowników systemu, stanowiska technicznego oraz sygnał z sali operacyjnej, gdzie 24h/7 jest realizowany nadzór. System uwzględnia już przyszłościowe standardy transmisji i bez problemu może obsłużyć sygnały do 4K 60Hz 4:4:4 z HDR10+ bez opóźnień, straty jakości transmitowanego sygnału, a co najważniejsze z wykorzystaniem prostej sieci 1 Gbps.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Projektor to nie jedyne medium do wyświetlania obrazu zainstalowane w sali konferencyjnej. Na bocznych ścianach umieszczone zostały monitory wielkoformatowe 75” SONY FW-75BZ35F.

Chociaż nie mamy tutaj standardowej, scentralizowanej matrycy, do której trafiają wszystkie sygnały, to wciąż system NVX oferuje możliwość krosowania sygnałów w ramach sieci IP, dzięki czemu dowolne źródło może zostać wyświetlone na dowolnym urządzeniu wyjściowym, projektorze lub monitorze wielkoformatowym. Przydatną funkcją jest również możliwość strumieniowania dźwięku z i do enkoderów/dekoderów NVX poprzez protokół AES67, który zintegrowany jest w całej rodzinie produktów NVX. To bardzo ułatwia zarówno proces projektowy, jak i wykonawczy, gdyż oznacza brak konieczności wykonywania dodatkowego okablowania audio w systemie. Wszystkimi urządzeniami zastosowanym w tej instalacji zarządza procesor Crestron CP3, zintegrowany również z oświetleniem marki Helvar, które jest zarządzane poprzez protokół Dali.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Terminal systemu Cisco Webex, bardzo ważnego narzędzia wideokonferencyjnego zainstalowanego w sali konferencyjnej.

Podsumowanie
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie to nowoczesna przestrzeń, dzięki której możliwy jest nieprzerwany monitoring zarówno miasta, jak i całego regionu. Teraz wszystkie służby mogą w komfortowych warunkach współpracować i działać na rzecz mieszkańców regionu. Dzięki systemowi dyskusyjnemu i rozwiązaniom do wideokonferencji dostarczonym, zainstalowanym i uruchomionym w obiekcie przez firmę Eurotrend zarówno pracujący tutaj na stałe specjaliści, jak i goście specjalni czy przedstawiciele odpowiednich służb i jednostek ratunkowych mogą z łatwością porozumiewać się, siedząc przy jednym stole oraz wymieniać się opiniami i współdziałać w trakcie akcji nawet z fachowcami znajdującymi się po drugiej stronie globu. Dobrze jest mieć poczucie, że ktoś nad nami czuwa i to w tym najbardziej dosłownym sensie. Tym lepiej, gdy ma do tego celu odpowiednie środki, tak jak ma to miejsce w RCB w Olsztynie.

tekst: AVIntegracje
Zdjęcia: Eurotrend

Zainteresowały cię opisane rozwiązania i wykorzystane urządzenia?
Skontaktuj się z nami - pomożemy, doradzimy, odpowiemy na Twoje pytania.
mail reklama@avintegracje.pl