hdbaseHD

W świecie oplecionym coraz gęstszą siecią połączeń mamy wiele opcji podłączenia wyświetlaczy, projektorów, mikserów i innych odbiorników sygnału. W niektórych przypadkach połączenie bezprzewodowe jest wystarczające, jeżeli oczywiście wysoka rozdzielczość i niewielkie opóźnienia nie mają szczególnego znaczenia. Inne przypadki wymagają bardziej niezawodnego i solidnego rozwiązania – i tu sprawdza się HDBaseT.

HDBaseT to najwyższy standard łączności przewodowej umożliwiający transmisję dźwięku i obrazu na duże odległości (do 100 m), sygnału Ethernet, USB, sygnałów sterujących oraz zasilania za pomocą jednego kabla kategorii szóstej (lub wyższych kategorii). To wszechstronna technologia umożliwiająca tworzenie różnych topologii i scenariuszy instalacji, zaspokajając indywidualne potrzeby każdej z nich. Przyjrzyjmy się uważniej niektórym z przykładowych instalacji i miejsc, gdzie doskonale sprawdzi się technologia HDBaseT.

HDBaseT w Digital Signage
Kiedyś, aby dostarczyć informacje i reklamy, polegaliśmy na tradycyjnym druku, obecnie dynamiczne cyfrowe wyświetlacze zapewniają nam większą elastyczność i lepsze wrażenia – czy to w sytuacji, gdy chcemy dowiedzieć się, kiedy następny pociąg wjeżdża na stację, czy też kiedy chcemy zobaczyć najnowsze reklamy w przestrzeni publicznej. Istnieje niezliczona liczba scenariuszy instalacji digital signage. Tym, co łączy większość z nich, jest fakt, że wymagają one bardzo zaawansowanych formatów i rozdzielczości wideo i często muszą zaistnieć w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Digital signage przekazuje nowe treści w czasie rzeczywistym, a możliwość zdalnego sterowania transmisją zapewnia większą elastyczność i zmniejsza stopień skomplikowania obsługi. HDBaseT daje możliwość stworzenia zaawansowanej infrastruktury łączności, która umożliwia zarządzanie treścią konfiguracjami wielomonitorowymi w sposób zdalny. Transmisja na duże odległości w standardzie HDBaseT może zostać zrealizowana w oparciu o extendery dzielące całe połączenie na odcinki po 100 m każdy, co dodatkowo zwiększa jej zasięg. Omawiana technologia umożliwia zastosowanie różnych topologii (takich jak daisy-chain lub transmisja wielu strumieni), które przełamują bariery dystansowe narzucone przez natywne interfejsy (tj. HDMI lub DVI), jednocześnie upraszczając instalację oraz redukując koszty budowy i utrzymania sieci. Przy blisko zerowej latencji jakość nie ulega pogorszeniu nawet w instalacjach z połączeniami typu daisy-chain i wielostrumieniowymi. HDBaseT umożliwia powielanie treści, wyświetlanie na ekranach wielkoformatowych oraz działanie w warunkach zewnętrznych. Dzięki natywnej transmisji HDBaseT może się komunikować z niezliczoną liczbą urządzeń i technologii, zapewniając najwyższą interoperacyjność.
HDBaseT w Edukacji
Witamy w klasie do pracy współdzielonej, miejscu, które zachęca do wzmożonej interakcji i współpracy zarówno z nauczycielem, jak i pomiędzy uczniami. Niezależnie od tego, czy jest to szkolnictwo podstawowe, średnie, czy wyższe, technologia może przynieść uczniom wiele korzyści. Łączność jest głównym elementem takiej klasy. Łączenie różnych urządzeń – serwerów szkolnych, osobistego komputera nauczyciela, a nawet tabletów uczniów – z różnymi wyświetlaczami jest niezbędne do zapewnienia w tym miejscu większej elastyczność i łatwości zaadaptowania przestrzeni do odbywających się w niej zajęć. Wykorzystywanymi do tego celu elementami mogą być wyświetlacze, projektory, tablice interaktywne, tablice ścienne i źródła informacji (komputery, tablety, DVD itp.).
W sektorze edukacji odległość stanowi często wyzwanie – wielokrotnie konieczne jest podłączenie projektora w dużym audytorium lub dostęp do serwerów znajdujących się w innym budynku. To główna zaleta HDBaseT w sektorze edukacji. Ponadto umożliwienie transmisji na duże odległości za pomocą kabla sieciowego (który został zainstalowany wcześniej zainstalowany) upraszcza instalację i obniża koszty. Właściwie wystarczy tylko, już na etapie budowy, zainstalować w klasie i na terenie kampusu kilka dodatkowych kabli, aby zapewnić w przyszłości łączność z kolejnymi urządzeniami. Dzięki adapterom HDBaseT oraz extenderom nawet sprzęt nieposiadający złączy HDBaseT można łatwo podłączyć do całej instalacji.
Innym ważnym wyróżnikiem dla tego sektora jest zdolność protokołu HDBaseT do transmisji dwukierunkowego USB 2.0, co zapewnia pełne wsparcie dla funkcji KVM (klawiatura–obraz–mysz), wraz z uwzględnieniem możliwości ekranu dotykowego, udostępnianiem wideo i wiele więcej…
HDBaseT w biznesie
Czas to pieniądz – tak powie każdy biznesmen. W takim razie w każdym biurze niezbędna jest niezawodna instalacja o dużej przepustowości i blisko zerowej latencji. Wraz z rozwojem firmy instalacja audiowizualna musi dostosowywać się i mieć możliwości podłączenia większej liczby urządzeń do całego systemu w celu wsparcia zwiększonej aktywności, większego obłożenia przestrzeni, jej rozszerzenia czy dodatkowych funkcjonalności. W związku z tym modułowość i interoperacyjność są niezbędne we wspieraniu rozwoju biznesu.
HDBaseT można łatwo dostosować do obsługi wszechstronnych przestrzeni biurowych – zarówno sal konferencyjnych, sal spotkań, otwartej przestrzeni biurowej, zamkniętych gabinetów, audytoriów bądź pomieszczeń łączących wiele z tych funkcji. Za pomocą jednego kabla i protokołu HDBaseT dostarczającego audio i wideo, Ethernet, USB, sygnał sterujący i zasilanie jesteśmy w stanie wyeliminować dużą liczbę kabli niekorzystnie wpływających na wystrój wnętrza. HDBaseT umożliwia także współdziałanie różnych urządzeń oraz łatwy dostęp do nich, zarówno dla pracowników, jak i odwiedzających.
Nadzwyczajna wszechstronność
Oczywiście nie istnieje jedno rozwiązanie, które pasuje do wszystkich scenariuszy. Właściwie wielu osobom wystarcza połączenie WiFi oraz streaming, które w pełni odpowiadają ich audiowizualnym potrzebom. Jednak ważne jest, aby właściwie określić potrzeby każdej instalacji i znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające tym wymaganiom. HDBaseT to jedno z rozwiązań, które zapewniają zwiększenie możliwości instalacji nie tylko poprzez wspieranie zestawu funkcji 5Play (audio i wideo, Ethernet, USB, sygnały sterujące i zasilanie), ale również poprzez różne dostępne na rynku interfejsy dodatkowych możliwości w ramach tych funkcji (np. HDMI i DVI, I2S, IR, RS-232 itd.). Przesyłając te interfejsy natywnie, HDBaseT oszczędza pieniądze w konwerterach i pozwala stworzyć instalację, której funkcjonalność będzie aktualna i atrakcyjna również w przyszłości. Standard HDBaseT jest ciągle rozwijany tak, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom oraz aby wspierać nowe, bardziej zaawansowane scenariusze.
W następnym artykule zajmiemy się kolejnymi instalacjami życia codziennego. Bądźcie z nami!

TEKST: Sandra Welfeld, HDBaseT Alliance

Tagi:

HDBaseT