Wielka reklamowa płachta na ogrodzeniu posesji – tej nie lubimy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie firmy Samsung Electronics Polska. Raport jasno wskazuje, że mieszkańcy miast nie są przeciwni reklamom jako takim, szczególnie jeżeli pod uwagę bierzemy nośniki oparte o technologie cyfrowe.

[ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ]

Już Mark Twain stwierdził, że „wiele małych spraw stało się wielkimi, tylko dzięki reklamie”. W przestrzeni miast, miejscowości i wsi to ona zajmuje jeden z kluczowych elementów komunikacji w lokalnych społecznościach. Nierzadko to temat, który spędza sen z powiek włodarzom i mieszkańcom, czego potwierdzeniem jest chociażby przyjęta na początku roku przez warszawskich radnych uchwała krajobrazowa. Jej głównym celem jest ograniczenie liczby wielkopowierzchniowych nośników reklamowych. Rozwiązaniem, które pogodzi oczekiwania branży reklamowej i mieszkańców, mogą być ekrany LED, które oprócz reklam wyświetlają informacje istotne z punktu widzenia osób żyjących w miastach. Reklamę wyświetlaną na ekranach LED akceptuje aż 61 proc. mieszkańców miast, widząc w nich element niezbędny do budowy wizji smart city.

Jakość powietrza, korki i wydarzenia w mieście

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dodatkowe możliwości, jakie oferują wyświetlacze cyfrowe w zakresie pokazywania nie tylko reklam, ale także komunikatów, alertów i przydatnych informacji z punktu widzenia mieszkańców. Aż 98 proc. ankietowanych chciałoby, aby na ekranach LED wyświetlano alerty i zagrożenia np. o gwałtownych zjawiskach pogodowych czy aktualnych wytycznych GIS. Niewiele mniej (94 proc.) doceniłoby informacje o utrudnieniach na drodze, takich jak wypadki, korki czy roboty drogowe. Dla mieszkańców bardzo ważne są również komunikaty o wydarzeniach w mieście (93 proc.), o jakości powietrza (92 proc.) i prognozie pogody na najbliższe dni (87 proc.).
Informacjami, które znalazły najmniej akceptacji, są notowania giełdowe (66 proc. nie chciałoby ich widzieć), wyniki sportowe (50 proc. jest na nie) czy informacje o środkach przyznanych z UE (49 proc.). Jeżeli chodzi o reklamy kontekstowe, to 54 proc. ankietowanych uważa, że mogłyby być przydatne.
Przewaga ekranów cyfrowych nad tradycyjną reklamą jest niezaprzeczalna. Możliwość błyskawicznej i zdalnej aktualizacji treści, wyświetlanie dowolnych komunikatów w zależności od aktualnych potrzeb, długi cykl życia produktu i estetyka urządzeń to elementy, które przekładają się na wysoką akceptację społeczną nośników cyfrowych. Zaletą ekranów LED jest także możliwość budowy nośników reklamowych o dowolnym kształcie i wielkości, dzięki czemu można je wkomponować w istniejącą tkankę miejską – podsumowuje Olaf Krynicki, rzecznik Samsung Polska.

Reklama, czyli co nas wkurza?

Dla aż 89 proc. Ankietowanych najbardziej rozpoznawalnym typem reklamy zewnętrznej są plakaty na przystankach, dalej są banery na ogrodzeniach (87 proc.) ekrany w środkach komunikacji oraz billboardy (86 proc.). Niewiele mniej osób kojarzy ekrany LED/DOOH, które zna 74 proc. mieszkańców miast.
Co ciekawe, stopień akceptacji dla reklamy rośnie wraz zaawansowaniem technologicznym nośnika (z wyjątkiem muralu, który docenia 60 proc. mieszkańców). Plakaty w komunikacji miejskiej podobają się tylko 26 proc. osób, ale ekrany wideo w autobusach docenia już dwa razy więcej badanych (50 proc.). Za najbardziej atrakcyjne mieszkańcy uważają ekrany LED – 61 proc. osób żyjących w miastach chciałoby je widzieć w swojej metropolii.

DOOH – nie tylko reklama

Dla 80 proc. ankietowanych, główną korzyścią płynącą z rozwiązań LED DOOH (Digital Out of Home), jest możliwość wyświetlania komunikatów w czasie rzeczywistym. Ważny jest także nowoczesny i atrakcyjny sposób prezentacji treści (dla 59 proc. osób to ważny aspekt cyfrowych nośników). Ponad połowa badanych docenia natomiast wpływ wyświetlaczy na możliwość prezentowania ciekawszych i mniej irytujących reklam. Ekrany LED inspirują także do kreowania bardziej pomysłowej komunikacji, która może się przysłużyć mieszkańcom (45 proc. jest tego zdania).
Nowoczesność rozwiązań DOOH jest także bardzo istotna w kontekście realizacji wizji inteligentnych miast. Ponad połowa ankietowanych uważa, że ekrany LED można wkomponować w istniejącą przestrzeń miejską, a aż 76 proc. uważa, że DOOH pozwoli przekształcić miasto w smart city. O tym, że to cyfrowe nośniki pomogą w realizacji tej wizji, świadczy też pozytywne nastawienie do instalacji kolejnych nośników LED – 57 proc. mieszkańców miast, chciałoby widzieć więcej rozwiązań tego typu na ulicach swoich miast. Sprzeciw takiemu pomysłowi wyraziło tylko 21 proc. ankietowanych.