Shure to firma założona w połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia w Chicago. Towarzyszy nam nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, a na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność w różnych kierunkach, produkując między innymi mikrofony, słuchawki, miksery czy wkładki gramofonowe. Mimo że najbardziej znane są jej produkty w postaci mikrofonów, to w odpowiedzi na potrzeby rynku Shure zaangażował się w rozwój technologii odpowiadającej potrzebom przestrzeni biurowo-korporacyjnej, a jednym z owoców jest DDS 5900.

[fusion_dropcap boxed=”no” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#0a0304″]W[/fusion_dropcap]spominałem już linię produktów konferencyjno-biurowych marki Shure, pisząc między innymi o mikrofonach macierzowych, które stanowią cie-kawą propozycję w temacie realizacji komunikacji audio-wideo w nowoczesnej przestrzeni biurowej oraz konfe-rencyjnych mikrofonach bezprzewodowych. Kolejnym produk-tem z tej serii, umożliwiającym organizację dźwiękową spotkań biznesowych i dyskusji, jest DDS 5900.

Opis systemu
System składa się z kilku podzespołów, które w połączeniu tworzą jednolity system. Najważniejsza w całym układzie jest jednostka centralna DIS-CCU. Jest ona mózgiem całości i potra-fi zasilić do sześćdziesięciu pulpitów dyskusyjnych, a w sumie jest w stanie obsłużyć nawet dwieście pięćdziesiąt. Przyjmuje dźwięk z każdej z jednostek, weryfikuje, co jest tłem, a co rze-czywistym sygnałem, i przekazuje innym. Ma dwa dodatkowe wejścia audio, zorganizowane za pomocą złącz XLR, dzięki któ-rym możemy podłączyć na przykład zewnętrzne mikrofony bez-przewodowe lub inny sygnał audio. Osiem wyjść audio, obsługi-wanych również za pomocą złącz XLR, może przekazać sygnał do systemu nagłaśniającego salę, urządzenia nagrywającego lub jakiegokolwiek innego urządzenia przyjmującego sygnał liniowy.
Po podłączeniu bezprzewodowego acces pointu możemy zawiadywać całością systemu za pomocą komputera lub table-tu, bez konieczności połączenia kablowego. Oprogramowanie pozwala konfigurować całość systemu, monitorować i kontro-lować aktywne podjednostki oraz zarządzać wspomnianymi już wejściami i wyjściami audio. Ponadto można ustawić dwa kanały (dwa różne języki) tłumaczy.
System może pracować w kilku trybach: manualny pozwala administratorowi przydzielać głos według preferencji; automa-tyczny włącza pulpity z uwzględnieniem zgłoszonej kolejności, ustawionych priorytetów oraz preferencji ustawień jednostki centralnej; vox pozwala aktywować mikrofony głosem, a opro-gramowanie umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie dzia-łających mikrofonów. Ostatni tryb – fifo (zapożyczony z metody wyceny zapasów w magazynach, oznacza dosłownie: ‘pierwsze weszło, pierwsze wyszło’), polega na przydzielaniu głosu we-dług kolejności zgłoszeń.
Drugą niezbędną częścią systemu są pulpity stołowe, któ-re producent proponuje w dwóch wersjach. DC 5900 F (flash–mounted) jest pulpitem instalacyjnym, na stałe montowanym do blatu stołu, natomiast DC 5980 P (portable) jest wersją przenośną. Pierwsza wersja jest sprzedawana oddzielnie jako urządzenie, dodatkowe przyciski, głośnik plus mikrofon, nato-miast w drugiej działający komplet jest w obudowie jednego urządzenia. Obie wersje są urządzeniami typu plug and play. W zależności od konfiguracji pracują w trybie przewodniczą-cego lub delegata, natomiast wersja przenośna ma możliwość konfiguracji w trybie tłumacz, co jest logiczne, gdyż osoba o tej funkcji na ogół umiejscowiona jest poza przestrzenią konferen-cyjną. Wartym wspomnienia jest także fakt posiadania złącza umożliwiającego podłączenie słuchawek. Oba modele, zarówno instalacyjny, jak i przenośny, są w pełni kompatybilne z mikro-fonami Shure GM 5923 i GM 5924, które stanowią trzecią część systemu.
Wspomniane gęsie szyje występują w dwóch wersjach: czterdziesto- i pięćdziesięciocentymetrowej. Każda z wersji ma przegub zaraz przy złączu oraz czerwona obwolutę, której zapa-lenie informuje o aktywacji panelu dyskusyjnego. Jako uzupełnienie całego systemu producent proponu-je trzy wersje słuchawek: DH 6021 – standardowe słuchawki stereo, DH 6225 – pojedyncza słuchawka mono na jedno ucho, oraz DH 6223 – słuchawki stetoskopowe.

 
Możliwości
DDS 5900 wydaje się w ciekawy sposób kompilować mikrofony, głośniki oraz możliwość przekazu tłumaczonych treści na inne języki w jeden prosty system, doskonale nadający się do takich przestrzeni jak sale konferencyjne w korporacjach, jednostkach rządowych, salach sądowych czy przestrzeniach edukacyjnych. System wydaje się prosty w obsłudze. Całość jest właściwie łą-czona przewodami typu CAT5, którymi odbywa się komunikacja audio oraz zasilanie modułów stołowych.
Za pomocą wyżej opisanych komponentów użytkownik może dowolnie stworzyć mały, średni lub duży system, zarów-no stacjonarny, jak i mobilny. Dzięki takiej dowolności istnieje możliwość wyposażenia dużej sali konferencyjnej, z dodatkową opcją uruchomienia dwóch języków tłumaczeń, a także sali są-dowej, sali rady miasta czy gminy lub sali rozpraw sądowych. Wyjścia audio w przypadku sądu dają możliwość podłączenia sygnału do głośnika na przykład na korytarzu i wywoływania świadków, podłączenia sygnału do dodatkowego nagłośnienia, jeżeli wielkość przestrzeni tego wymaga, czy przekierowania jednego sygnału, jeśli zajdzie potrzeba zarejestrowania prze-biegu spotkania. Dodatkowo można je wykorzystać do podłą-czenia systemu odbiorników osobistych (seria DIS DCS 6000) odbierających w podczerwieni jeden z tłumaczonych języków. Natomiast wejścia audio dają możliwość wprowadzenia ze-wnętrznego dźwięku do systemu. Może to być wspomniany wcześniej mikrofon, na przykład osoby słuchanej w charakterze świadka podczas rozprawy sądowej lub innego zewnętrznego dźwięku, na przykład z prezentacji multimedialnej lub filmu.  Jak zapewnia nas dystrybutor, system ten jest dostępny w atrakcyjnej cenie.

TEKST: Marek Heimbürger, AVIntegracje