soundtrade

Firma SoundTrade wprowadziła nową identyfikację wizualną z odświeżonym logo i całkowicie zmodernizowaną stroną internetową. Symboliczną okazją do tej zmiany jest 20 rocznica obecności SoundTrade w branży proaudio.

Nowa stylistyka jest odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany, jak i wewnętrzną ewolucję firmy. Nie bez znaczenia były tu również modyfikacje naszej oferty dystrybucyjnej, w tym pojawienie się nowych marek, tj. beyerdynamic czy EAW. Istotnym faktem w ramach wewnętrznej reorganizacji firmy było wydzielenie Działu Projektowo-Instalacyjnego ze struktury Działu Pro Audio.
Wprowadzone zmiany pozwolą na ulepszenie prezentacji naszej oferty, sprawniejszą komunikację i lepsze dostosowanie się do potrzeb Klientów.
Zapraszamy na nową stronę: https://soundtrade.pl