System automatyki [email protected] umożliwia wygodne sterowanie elektrycznymi instalacjami domowymi, a przy tym jest zrozumiały i prosty w obsłudze.

Zapoznanie się z systemem automatyki budynkowej autorstwa firmy ABB nie wymaga wiele czasu. Dzięki funkcji kreatora ustawień system [email protected] jest zrozumiały i  łatwy w  obsłudze. Zarówno eksperci, jak i  początkujący użytkownicy mogą skorzystać z  prostego, interaktywnego kursu online dostępnego na stronie producenta. Kurs odpowiada na wszystkie najważniejsze pytania. Konfiguracja i  obsługa systemu [email protected] jest tak prosta, jak surfowanie po globalnej sieci. Wszystko to dzięki bezpłatnej aplikacji, która sprawia, że prezentowany system sterowania instalacjami domowymi nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Dalsze ustawienia i  regulacje mogą być przeprowadzane przez integratora lub klienta za pomocą dowolnego, dostępnego na rynku komputera lub urządzenia mobilnego obsługującego język HTML5. Z pomocą systemu [email protected] możesz sterować zarówno żaluzjami, oświetleniem, domofonem, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz urządzeniami AGD, a także przywoływać predefiniowane sceny świetlne jednym kliknięciem. Dodatkowo system posiada funkcję sterowania głosem, geolokalizacji smartfonów użytkowników, która powoduje automatyczne załączenie się wybranych scenariuszy (np. scena powrotu do domu).