Audinate - przyszłość sieci Audio

Obecnie systemy audio w sieci są proste w użyciu, elastyczne oraz niedrogie w instalacji i zabezpieczaniu – dzieje się tak przede wszystkim dzięki migracji do standardów sieciowych, lepszym możliwościom integracji i stale ulepszanemu sprzętowi IT. Co najważniejsze, sieci audio mogą teraz zapewnić wysoką jakość i brak szumów, w dodatku na niewyobrażalną dotąd skalę.

[fusion_dropcap boxed=”no” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#0a0304″]T[/fusion_dropcap]radycyjnie starsze systemy audio wykorzystywały połączenia point-to-point, gdzie dźwięk płynął z jednego urządzenia do drugiego za pomocą przewodu i złączy. Było to nieefektywne i odbywało się przy użyciu zbyt wielu kabli. Systemy sieciowe są podłączone do wspólnego zestawu przełączników, a wszystkie połączenia audio są wykonywane przez oprogramowanie. Urządzenia z Dante są połączone za pomocą kabla CAT5e, CAT6 lub światłowodu, a następnie zarządzane za pomocą oprogramowania Dante Controller Software. Dzięki temu zmiany są łatwiejsze, tańsze w implementacji i umożliwiają całkowitą rekonfigurację systemów bez przenoszenia kabli. Co więcej, w systemach point-to-po-int brak jest skalowalności, gdyż nie mogą one zarządzać dużą liczbą urządzeń i kanałów audio. Sieci audio opierają się tylko na „logicznych” połączeniach, mogą więc być skalowane do setek urządzeń i tysięcy kanałów bez zmiany wydajności, podczas gdy narzędzia sieciowe pozwalają monitorować stan systemu. Ze względu na to, że treści audio cały czas się rozrastają, same komputery stanowią centrum dla wielu systemów jako źródła, urządzenia rejestrujące i procesory sygnałowe. Sieć audio pozwala aplikacjom komputerowym stać się integralną częścią dowolnego systemu audio bez konwersji czy dodatkowego sprzętu.

Rozwiązania i standardy
Standard to zestaw kryteriów, według których zaprojektowany jest produkt, natomiast rozwiązanie jest już faktycznym wdrożeniem standardów w produkt. Prawdziwe rozwiązania łączą narzędzia, interfejsy użytkownika oraz bieżące wsparcie. Obecnie stosuje się wiele rozwiązań sieci audio – bez względu na to, czy są używane do łączenia produktów wyłącznie jednego producenta, czy ogólnie dostępnych u wielu sprzedawców.
Są to m.in:

  •  AVB – zestaw standardów sieci audio opracowanych przez IEEE. AVB różni się od innych tym, że do działania wymaga specjalnych przełączników sieciowych. AVB jest wdrażany przez niektórych producentów jako ich własne rozwiązanie.
  •  AES67 – standard interpretacyjny opracowany przez AES, który określa podstawowe sterowanie audio i transport danych pomiędzy różnymi rodzajami rozwiązań.
  •  Ravenna – rozwiązanie sieciowe audio opracowane przez ALC NetworX. Jest używane przez niektórych producentów na rynku broadcastowym. Protokół Ravenna jest także kompatybilny z AES67.
  • Dante – zdecydowanie najbardziej dominujące rozwiązanie, opracowane przez Audinate i używane przezponad czterystu producentów dźwięku w prawie każdym segmencie branży audio. Dante jest kompatybilne z AES67.

Rozwój w przyszłości
Bardziej niż kiedykolwiek widzimy konwergencję w branżach AV i IT, co wynika między innymi z faktu, że specjaliści z obszaru AV sięgają po rozwiązania do transmisji audio bazujące na sieci. Wiedza specjalistyczna z branży IT pomaga integratorom wdrażać sieci audio na taką skalę, że te produkty „po prostu działają”. Promują wiedzę bezpieczeństwie i uwierzytelnianiu sieci audio, umożliwiając bezpieczną instalację w obszarach, do których dostęp ma wiele osób, a technicy mogą dokonywać korekt. Sieć audio daje się zintegrować z pracującą w strukturach korporacyjnych siecią strukturalną, skonfigurowaną tak, aby zapewnić współistnienie wszystkich niezbędnych form komunikacji biznesowych – bezpiecznie i bez zakłóceń. Umożliwia to płynne korzystanie z wideokonferencji w wysokiej jakości audio i przy bezpośrednim podłączeniu do komputerów PC. W dużych, wielostrefowych instalacjach, takich jak stadiony, sieć audio sprawdzi się doskonale, umożliwiając dystrybucję wielu różnych strumieni danych jednocześnie do różnych obszarów za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką lub po naciśnięcia przycisku. Również w tym obszarze zarządzanie dostępem jest kluczem do udanego, stabilnego wdrożenia oraz zagadnieniem dobrze znanym ekspertom IT. Dante Domain Manager bezpośrednio ilustruje ten nowy kierunek sieci audio, zapewniając zarządzanie użytkownikami na poziomie IT, bezpieczeństwo oraz skalowalność. Umożliwia to rozłożenie wielu podsieci w celu niemal nieograniczonego ich rozszerzania, a także niezawodne funkcje kontroli dostępu i audytu.
Przyszłość sieci
W miarę dojrzewania sieć audio staje się coraz bardziej podobna do wczesnych sieci komputerowych. Podobnie jak w przypadku sieci komputerowych, główną obawę stanowi bezpieczeństwo, czyli możliwość kontrolowania tego, kto posiada dostęp, może dodawać urządzenia i wprowadzać zmiany. Podobnie jak większość systemów, żadna sieć audio nie powinna być instalowana bez uwzględnienia bezpieczeństwa i odpowiedzi na pytania: kto ma się zająć systemem? Kto ma wystarczającą wiedzę do wprowadzania zmian? Co może się stać, jeśli ktoś uzyska dostęp? Chociaż zdarzają się przypadki, w których nie trzeba rozważać tak wielu kwestii, specjaliści powinni zwracać uwagę na bezpieczeństwo instalacji głównie w miejscach, w których z systemu korzysta wiele osób.
Dante Domain Manager to pierwsza platforma do zarządzania zaprojektowana specjalnie dla sieci audio. Umożliwia administratorom przypisanie konkretnym użytkownikom kontroli nad różnymi obszarami sieci Dante i utrzymuje dzienniki wszystkich zmian według użytkownika, czasu i urządzenia. Jak każdy dobry obywatel IT, Dante Domain Manager integruje się z istniejącymi usługami katalogowymi takimi jak Active Directory lub LDAP i odmawia dostępu do dowolnej części sieci audio bez odpowiednich uprawnień, chroniąc sieci przed zmianami zewnętrznymi. Jako że sieci audio stają się coraz większe i bardziej złożone, Dante Domain Manager może podzielić system na strefy lub domeny. Pozwala na przechowywanie wielu różnych domen w jednej infrastrukturze sieci, niezależnie od podsieci. Każda domena (lub strefa) może mieć oddzielnie przypisanych użytkowników, którzy mogą wprowadzać zmiany lub dodawać urządzenia i działać niezależnie od innych domen w ramach większego systemu. Narzędzia takie jak Dante Domain Manager wskazują na zwiększoną rolę oprogramowania w systemach AV. Oprócz sieci, wiele konwencjonalnych narzędzi audio, takich jak miksery i procesory DSP, jest teraz rozpatrywanych w kontekście architektury komputera. Czołowi producenci zaczynają wydawać programowe wersje niektórych z tych produktów, umożliwiając realizację funkcji audio przy użyciu gotowego sprzętu komputerowego, dla którego IP jest naturalną podstawa działania. Ponieważ ten trend się utrzymuje, spodziewamy się większej liczby „wirtualnych systemów” obejmujących oprogramowanie powiązane z punktami końcowymi audio – oczywiście w postaci sieci.

TEKST: Brad Price, Starszy Product Manager Audinate

O autorze:
Brad Price jest Starszym Product Managerem w Audinate i posiada duże doświadczenie w zakresie inżynierii dźwięku, wykonywania muzyki oraz rozwoju oprogramowania. Współpracuje z zespołem programistów, tworząc oprogramowanie dla Dante Audio Networking, przynoszące korzyści profesjonalistom branży audio i wykorzystywane w wielu różnych branżach.