Odkąd technologie inteligentne stały się powszechne w użyciu, nigdy nie było ważniejsze, by nadążać za normami i przepisami branżowymi regulującymi tę gałąź przemysłu. Dyrektor do spraw operacyjnych CEDIA (EMEA) Matt Nimmons przedstawia, jak ważne dla rozwoju przemysłu jest bycie na bieżąco z takimi regulacjami, i podkreśla najnowsze normy, których powinni być świadomi zawodowcy zajmujący się technologiami domowymi.

Produkty, usługi i branże ciągle się rozwijają, a wraz z nimi zmieniają się także standardy zawodowe. W ciągu dwóch ostatnich lat rejestrujemy wykładniczy wzrost liczby inteligentnych domów, natomiast najnowsze wyniki statystycznego portalu Statista zarejestrowały, iż rynek domowych technologii inteligentnych w Wielkiej Brytanii powinien wykazać wzrost przychodów na poziomie 57,4% na końcu 2016 roku. Z uwagi na coraz większą popularność inteligentnych technologii i pojawianie się coraz nowszych produktów na wspomnianym rynku, niezbędnym jest określenie norm i standardów w technologiach inteligentnego domu.

Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania norm i standardów przemysłowych?
Niestosowanie się do standardów branżowych może spowodować poważne konsekwencje, takie jak kara pieniężna, cofnięcie prawa do wykonywania prac w zakresie rynku, a nawet likwidację działalności gospodarczej. Inne uboczne skutki nieprzestrzegania norm branżowych obejmują:
zaniedbanie bezpieczeństwa pracowników – dla większości ludzi zajmujących się montażem technologii inteligentnych w domach ryzyko utraty życia jest minimalne. Jednakże, podobnie jak w każdej pracy przy sprzęcie i instalacjach elektrycznych, wprowadzone zostały regulacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa technikowi i klientowi. Aktualnym dokumentem określającym przepisy budowlane dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w projektach mieszkaniowych jest „The Building Regulations Electrical Safety – Dwellings Part P”
uszkodzenia sprzętu – aby zapewnić optymalne działanie systemów technologii domowej, wymagana jest staranność i dbałość. Stosowanie się do przepisów zapewnia utrzymanie pracy urządzeń w zakresie zaprojektowanych norm ich działania, co z kolei przekłada się na możliwość skorzystania z pełnej ich wydajności w razie potrzeby.
Aktualne regulacje
W zeszłym miesiącu CEDIA nawiązała współpracę z Institution of Engineering and Technology (IET), co przyczyniło się do powstania publikacji „Code of Practice for Connected Systems Integration in Buildings”. Normy te zostały zaprojektowane w celu promowania dobrych praktyk w zakresie specyfikacji, projektowania i integracji połączonych systemów w budynkach. Wspomniany, nowo wydany dokument, znany również pod nazwą „IET Standards TC4.1 Connected Systems Integration” lub „IET PSSI001P”, przedstawia znaczenie ważnego procesu planowania, który jest podstawą dla każdego pomyślnego projektu. CEDIA zapewniła IET doradztwo i wiedzę ekspercką w celu stworzenia najlepszego regulaminu postępowania dla specjalistów z branży. Obejmuje on zalecenia dotyczące zagadnień takich jak układ tras kablowych, przestrzeń instalacji sprzętu i jego wentylacja, a także uwzględnienie przepustowości sieci i dystrybucji mocy. Dokument bada, jak poprawić łączność, sieci komunikacyjne i integrację systemów, połączonych w celu umożliwienia użytkownikom jak najlepszego dostępu do budynków mieszkalnych i handlowych.
Bądź na bieżąco z aktualnymi normami i regulacjami
Bycie na bieżąco z nowymi, ciągle tworzącymi się standardami jest konieczne, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Jednakże może to być frustrujące i czasochłonne zajęcie, jeśli nie wiemy, gdzie tych informacji szukać. Aby pomóc specjalistom w dziedzinie technologii domowych utrzymać najwyższe standardy, CEDIA stworzyła specjalną sekcję na stronie internetowej, gdzie zamieszczono listę najnowszych regulacji, regulaminy postępowania i inne zalecane dokumenty, które zdaniem CEDIA mają zastosowanie dla ludzi zajmujących się technologiami inteligentnych domów. Wszyscy członkowie CEDIA mają możliwość otrzymania dwudziestopięcioprocentowego kodu rabatowego na wszystkie publikacje zawierające normy i regulacje IET, a wspomniany kod mogą otrzymać, odwiedzając witrynę cedia.co.uk/standards. Innym sposobem bycia na bieżąco z nowościami i standardami branżowymi jest uczestnictwo w odpowiednich imprezach i sesjach edukacyjnych. Wciągu roku CEDIA organizuje wiele wydarzeń, które w razie potrzeby będą przekazywać najnowsze umiejętności, standardy i wymogi. CEDIA umożliwia również zdobycie oficjalnych kwalifikacji do zdania testów umiejętności zawodowych lub ukończenia kursu z programem w zakresie technologii domowej, zapewniając profesjonalistom certyfikowaną wiarygodność. Zapewnia to klientom komfort pracy z osobami o potwierdzonych kwalifikacjach, a osobie szkolonej – budowanie osobistego zaufania i pewności w rozwoju osobistym i kontakcie z klientem.
Więcej informacji na temat standardów branżowych wspieranych przez CEDIA oraz najnowszych wydarzeń organizowanych przez CEDIA można znaleźć pod adresem www.cedia.co.uk.
O CEDIA
CEDIA jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym i punktem styku dla trzech tysięcy siedmiuset członków będących firmami zajmującymi się produkowaniem, projektowaniem i instalowaniem rozwiązań technologicznych dla domu. CEDIA jest zaangażowana w pomoc członkom stowarzyszenia na każdym poziomie rozwoju w znalezieniu ścieżki do sukcesu, oferując będącą branżowym standardem edukację, szkolenia czy możliwość zdobycia odpowiednich certyfikatów. Stowarzyszenie daje dostęp do własnych badań, równocześnie zapewniając możliwości rozwoju całej wspólnoty członków oraz zwiększając świadomość partnerów i konsumentów. CEDIA założyła także największe, odbywające się co roku targi, na których prezentowane są rozwiązania i urządzenia przeznaczone na rynek rezydencyjny. W 2017 roku odbyła się dwudziesta siódma już edycja imprezy. CEDIA jest także współorganizatorem targów Integrated System Europe w Amsterdamie, będących największym na świecie wydarzeniem poświęconym rozwiązaniom AV oraz integracji systemów. Członkowie CEDIA dostarczają rozwiązania, które pozwalają ludziom czerpać swoje najlepsze chwile w życiu z komfortu ich własnego domu, zgodnie z hasłem stowarzyszenia: „Najlepiej żyje się w domu”.

TEKST: Matt Nimmons, CEDIA
TŁUMACZENIE: Marek Heimburger