Podczas projektowania instalacji audio, nie zawsze z pomocą przychodzi jedno, uniwersalne urządzenie, które potrafi jednocześnie wygenerować, przyjąć, przetworzyć, wzmocnić i rozdystrybuować sygnał. Bardzo często osoba odpowiedzialna za projekt musi wspierać się urządzeniami skoncentrowanymi na jednej czy dwóch funkcjach, które pozwolą rozwiązać problemy logistyczne i technologiczne. Jednym z takich urządzeń jest najnowszy moduł firmy Ecler.

GENIO jest urządzeniem, które zapewnia obsługę sygnałów pochodzenia mikrofonowego oraz liniowego. Oferuje możliwość prostego wysterowania sygnałów, odpowiedniego przekierowania na dostępne kanały wyjściowe oraz, co bardzo istotne, pozwala na przesłanie sygnałów na odległość do 300 metrów.

Wejścia i wyjścia zostały zrealizowane w oparciu o złącza Euroblock.

Wygląd i funkcje
Obudowa przyjęła standardowe rozmiary „połówki” szerokości racka. Dzięki temu można całość projektowanej instalacji odpowiednio poukładać w  takiej szafie, zachowując estetyczny wygląd i  integrację całości inwestycji. Panel frontowy zawiera dwa wejścia symetryczne, typu combo (gniazdo XLR oraz gniazdo typu TRS 1/4) służące do obsługi sygnałów liniowych lub mikrofonowych. Można również, celem dokonania połączeń, użyć ustandaryzowanych złącz Euroblock, jeśli całość instalacji chce się oprzeć właśnie na tego typu połączeniach. Oba kanały mają dodatkowy przełącznik Sens służący do ograniczenia poziomu sygnału, aby zapobiec ewentualnemu przesterowaniu lub prostemu dopasowaniu poziomów względem siebie. Trzecim, dostępnym z  poziomu panelu frontowego, jest kanał stereo, oparty na gniazdach czincz lub mały jack. W praktyce może okazać się nawet, że urządzenie GENIO można traktować jako czterokanałowe, jeśli kanał trzeci wystąpi jako podwójne mono. W  tym przypadku również producent zapewnił przełącznik służący do tłumienia poziomu wejściowego, ale skalowany nie tak jak w przypadku złącza mikrofonowego – 20 dB lub -40 dB, a -10 dB lub -20 dB, do wyboru. Tylny panel to, patrząc od lewej strony, gniazdo zasilania służące do podłączenia zewnętrznego zasilacza oferowanego w zestawie. Następna sekcja pozwala za pomocą mikroswitcha podać zasilanie phantom (w  tym wypadku 18 V) na oba kanały mikrofonowe. Drugi przełącznik służy do aktywacji zasilania podawanego na złącze TX, celem dalszej jego transmisji do drugiej jednostki. Dzięki temu urządzenie po drugiej stronie kabla Cat-5 nie będzie wymagało użycia zewnętrznego zasilacza. Jednak gniazdo TX to coś więcej niż dostawca prądu. Zapewnia ono bezproblemowy transfer sygnałów wprowadzonych do Ecler GENIO na odległość do 300 metrów, dzięki czemu jest możliwość podania wysterowanego sygnału docelowo np. do amplifikatorni lub innego pomieszczenia, które również wyposażone jest w jednostkę GENIO. Gniazdem przyjmującym tego typu transmisję jest złącze RX w sekcji Input signals.

Panel frontowy zawiera dwa wejścia symetryczne, typu combo (gniazdo XLR oraz gniazdo typu TRS 1/4) służące do obsługi sygnałów liniowych lub mikrofonowych, które jeszcze bardziej ułatwiają konfigurację systemu, w którym będzie pracował konwerter GENIO.

Zarówno wejście, jak i wyjście w tym formacie, zdublowane jest ze standardowym wyjściami Euroblock, które również znajduje się z  tyłu produktu. Pytanie, co faktycznie i w jaki sposób wysyła się na wyżej wymienione gniazda wyjściowe? Otóż jest to kwestia wyboru, którego dokonuje się poprzez manipulację przełącznikiem SRC source, który przyjmuje ustawienia In 1-2, In 3-4, All oraz przełącznikiem Mode, monofonizujący sygnał lub pozostawiający go w trybie stereo. Na przykład: SRC w położeniu In 1-2 i trybie Stereo na wyjściowe kanały (oraz na wyjście TX) wypuszcza na lewym kanale sygnał z wejścia 1, natomiast na kanale prawym, sygnał z wejścia 2. Za to po przejściu w tryb Mono, oba sygnały zostają dodane do siebie i trafiają w tej samej formie na oba gniazda wyjściowe. Tryb SRC All wysyła na wyjście lewe sygnały wejściowe 1 i 2, a na prawe – 3 i 4. Jest to najbardziej rozbudowana forma routingu wewnątrz nowego Eclera, ponieważ pozwala zagospodarować wszystkie sygnały wejściowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można nie tylko równocześnie transmitować w  jedno miejsce tło oraz sygnał mikrofonowy, ale np. po odebraniu sygnału drugą jednostką GENIO, rozdzielić w docelowym miejscu sygnał przeznaczony do dalszej transmisji od poleceń głosowych, które przeznaczone są wyłączenie do komunikacji wewnętrznej między pracownikami. Jednak bywają również sytuacje, w których użytkownik będzie chciał dokonywać transmisji wyłącznie podkładu muzycznego, a  tylko w  awaryjnych sytuacjach skorzysta z przełącznika, zmieniającego źródło wyjścia na kanały mikrofonowe, na przykład, aby podać komunikat.

Na obudowie urządzenia znajduje się szczegółowy schemat urządzenia i ściąga informująca, jak położenie przełączników przełoży się na konfigurację sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Podsumowanie
Ile inwestycji, tyle różnych możliwości rozwiązywania napotkanych problemów, bo przecież każdy obiekt, każda instalacja jest inna. Łatwo jednak jest sobie wyobrazić przynajmniej kilka miejsc, gdzie doskonale sprawdzi się Genio. Może to być na przykład instalacja digital signage z playerem umieszczonym w serwerowni, z której trzeba w łatwy i tani sposób przesłać sygnał do monitora. Opisywane rozwiązanie doskonale poradzi sobie również z przesłaniem sygnałów z  mikrofonów (w  tym również tych wymagających zasilania phantom) z  mównicy do reżyserki znajdującej się w  drugim końcu sali konferencyjnej czy z  przesłaniem sygnału do projektora lub głośników aktywnych z panelu przyłączeniowego czy wprost z odtwarzacza i komputera. W takich i wielu innych rozwiązaniach warto mieć w pamięci wiele produktów, które pomogą nam odpowiednio zaplanować i wdrożyć w życie pewne rozwiązania. Zapewniając możliwość dokonania transmisji za pomocą CAT-5 na duże odległości, niewielki Ecler GENIO jest jednym z  nich, pozwalającym na skuteczną transmisję sygnałów nawet na duże odległości.

TEKST: Andrzej Skowroński, AVIntegracje

Tagi:

Routery