AVIXA

Illuminating Engineering Society (IES) i AVIXA (R), Stowarzyszenie Audiovisual and Integrated Experience Association, ogłosiły wydanie nowej normy, stanowiącej zalecane praktyki w zakresie oświetlenia dla małych i średnich wielkości wideokonferencji (ANSI / IES / AVIXA RP-38 -17).

Stworzony przez ekspertów ds. oświetlenia z IES i ekspertów od wideokonferencji z AVIXA standard został zatwierdzony przez ANSI (American National Standards Institute). Określa on parametry oświetlenia i kryteria wydajności dla małych i średnich przestrzeni, w których odbywają się wideokonferencje zdefiniowane jako jeden zestaw ekranów i kamer. Mimo że norma została opracowana w celu uwzględnienia co najmniej trzech, ale nie więcej niż dwudziestu pięciu lokalizacji miejsc siedzących, to zasady można zastosować dla innych aplikacji, jak opisano w oficjalnym dokumencie.
Standard zawiera wytyczne dla specjalistów zajmujących się projektowaniem, budową, oceną i obsługą instalacji wideokonferencyjnych. Oprócz przedstawienia kryteriów wydajności oświetlenia w pomieszczeniu na etapie projektu i realizacji, standard dostarcza szereg wskazówek dla innych kwestii związanych z adaptacją pomieszczenia, takich jak wykończenie (ściany, podłoga, sufit, okna) i meble.
Norma RP-38-17 zapewnia skalowalne kryteria dotyczące oświetlenia, dzięki czemu stosując się do niej, wykorzystamy minimalne wymagania mocy i wydajności oświetlenia, aby zapewnić optymalną prezentację wyświetlaczy, prezentera i obszaru zadań, zoptymalizujemy oświetlenie kamer, poprawiając w ten sposób obrazy przesyłane do uczestników oraz poprawimy komunikację, komfort i produktywność. Projektowanie oświetlenia i pomieszczenia w nowych i istniejących przestrzeniach, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencyjne, powinno być budowane, oceniane i ulepszane zgodnie z tym nowopowstałym standardem, dzięki czemu nowe instalacje spełnią międzynarodowe wymagania.