MMA-10G

Elastyczność ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu sal szkoleniowych i wielofunkcyjnych. Maksymalne wykorzystanie pomieszczenia i zainstalowanego w nim sprzętu stanowi poważne wyzwanie, jeśli nie dysponuje się odpowiednio elastyczną technologią. System MMA-10G marki EvertzAV, znajdującej się w dystrybucji firmy PERCON, oferuje wszystko, co jest niezbędne do zapewnienia maksymalnej przydatności takiej przestrzeni, nie narzucając jednocześnie żadnych ograniczeń na jej wielkość oraz sposób użytkowania. MMA-10G eliminuje wcześniejsze limity i bariery routingu AV oraz stwarza nowe fascynujące możliwości projektowania. Poniższe studium przypadku dokładnie obrazuje sposób, w jaki pewien klient finansowy wykorzystał elastyczność systemu MMA-10G i w efekcie zrewolucjonizował sposób projektowania swoich pomieszczeń na całym świecie.

Pomieszczenia wielofunkcyjne mają z założenia służyć różnym celom, w tym przede wszystkim komunikacji i  szkoleniom. W  przedstawianym tutaj studium przypadku klient chciał przeznaczyć dużą przestrzeń na dokonywanie prezentacji na żywo, realizowanie wysokiej jakości pokazów marketingowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników w  zakresie produktów, strategii i  usług. Mając to na uwadze, należało zapewnić wyjątkową elastyczność zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. W  rezultacie każde pomieszczenie wielofunkcyjne można podzielić za pomocą przegród na cztery oddzielne sekcje, w celu jednoczesnego wykorzystania ich przez cztery niezależne grupy. Natomiast w  razie potrzeby zgromadzenia większej liczby uczestników, można usunąć przegrody i  utworzyć jedną dużą przestrzeń. Ze względu na liczne zastosowania pomieszczenia wielofunkcyjnego, używana w  nim technologia musi uwzględniać wiele rodzajów prezentacji oraz wykorzystywanie całej gamy urządzeń źródłowych i odbiorników. Do dyspozycji jest 16 kamer PTZ, kilka odbiorników STB (Set Top Box), odtwarzacze multimedialne i Blu ray, dziesiątki wejść dla laptopów użytkowników, a  także duża liczba komputerów stacjonarnych. Pomieszczenie jest wyposażone w  liczne ekrany zamocowane na ścianie frontowej, na ścianach bocznych, na suficie, jak również w  monitory dla prezenterów. Razem do dyspozycji jest 14 wyświetlaczy. Poszczególne sale są dodatkowo połączone z  systemem teleobecności (telepresence system) klienta, w którym zintegrowane z pomieszczeniami urządzenia Cisco SX80 umożliwiają udział w spotkaniach i współpracę zespołów z  zagranicy. Sale wielofunkcyjne są także wyposażone w elementy produkcji obrazu, dzięki czemu obsługa techniczna może uczestniczyć w  prezentacjach i realizować transmisje na żywo, zmieniając kąt kamer i dobierając odpowiedni materiał źródłowy. Wszystko to za pomocą mikserów wideo firmy Blackmagic. Do sterowania wykorzystywany jest dotykowy interfejs graficzny, umożliwiający łatwe kontrolowanie jednym przyciskiem.
Rozwiązanie EvertzAV: MMA-10G
Prawdziwym wyzwaniem przy tworzeniu sal wielofunkcyjnych był sposób, w  jaki wszystkie źródła, różniące się rozdzielczościami i  formatami wideo (np. HDMI i  SDI), miały nie tylko być kierowane do wielu wyświetlaczy w pomieszczeniu, ale także współdziałać z systemem teleobecności i mikserami wideo. Na szczęście w takiej sytuacji sprawdza się idealnie rozwiązanie EvertzAV MMA-10G. Ta unikalna topologia routingu wykorzystuje model oparty na sieci, który umożliwia przechwytywanie dowolnego sygnału wideo o  dowolnej rozdzielczości i  dostarczanie go bez opóźnienia, w  maksymalnej jakości, do dowolnego wyświetlacza lub dalszego urządzenia. MMA-10G nie tylko kieruje każdy sygnał źródłowy do wskazanego miejsca docelowego, ale także formatuje i synchronizuje treść źródłową, oferując pozbawiony zakłóceń interfejs przełączania do produkcji na żywo. MMA-10G obsługuje rozdzielczości do 4K/60, dlatego nie nakłada ograniczeń na rozdzielczości wybieranych urządzeń, co czyni go wyjątkowo bezpiecznym na przyszłość. Bramki MMA-10G są instalowane w niewidoczny sposób w podium i w pulpitach, jak również w szafach ze sprzętem, w  których mogą być montowane w  stojakach. Unikalna topologia routingu MMA-10G jest dowolnie skalowalna pod względem rozmiaru, dzięki czemu pozwala bez problemów dopasować całkowitą liczbę wejść i wyjść do pomieszczenia. Zarządzanie routerem odbywa się za pomocą kontrolera MAGNUM AV firmy EvertzAV. MAGNUM zarządza wszystkimi bramami AV w systemie i modeluje wszystkie połączenia. Umożliwia to łatwą kontrolę routingu wideo i  audio w  całej przestrzeni za pośrednictwem interfejsów sterujących innych firm. Szkielet routingu wideo i  audio stanowią przełączniki MMA10G-IPX. Wykorzystano łącznie cztery przełączniki IPX-64. Każdy IPX-64 jest wyposażony w  64 porty 10 Gb/s i  obsługuje łączną przepustowość powyżej 1,2 Tb/s przy pełnym obciążeniu. Klient wybrał topologię sieci kratowej, w której każdy IPX-64 obsługuje routing w jednej sekcji pomieszczenia. Ta strategia zapewnia dodatkową odporność, ponieważ usunięcie z  systemu jednego przełącznika IPX-64 niesie skutki tylko dla jednej czwartej pomieszczenia. Topologia siatki nadal umożliwia kierowanie treści z dowolnej części pomieszczenia do dowolnego miejsca docelowego, dzięki czemu wciąż oferuje pełną elastyczność przy zwiększonej odporności. Platforma routingu MMA-10G firmy EvertzAV została wybrana jako idealne rozwiązanie dla projektu ze względu na jej ogólną elastyczność. MMA-10G oferuje najbardziej wszechstronne opcje w zakresie interfejsu routingu wideo i audio, a do tego skalowalną konstrukcję przełącznika.

TEKST: AVIntegracje
ZDJĘCIA: EvertzAV