Electro-Voice prezentuje oprogramowanie PREVIEW do szybkiej i precyzyjnej predykcji systemów line array.

Firma Electro-Voice z przyjemnością przedstawia PREVIEW, nową, niezależną od platformy aplikację. Zaprojektowana została do konfigurowania systemów line array Electro-Voice w celu zoptymalizowania ich parametrów. Oprogramowanie zapewnia wydajną konfigurację systemu poprzez tworzenie wizualizacji zasięgu, SPL, odpowiedzi częstotliwościowej i precyzyjnych obliczeń obciążenia mechanicznego. PREVIEW oferuje kolorowy interfejs 3D z przyjaznymi dla użytkownika, elastycznymi narzędziami i usprawnionym przepływem pracy. Pomaga to projektantom i inżynierom dźwięku szybko obliczyć idealne konfiguracje i rozmieszczenie systemów. Co ważne, również kąty między elementami głośnikowymi, wymagania dotyczące wzmacniacza i opóźnienia oraz inne parametry projektowe systemu. Oprogramowanie zaleca również mechanicznie poprawne kombinacje głośników i sprzętu do podwieszania. Te połączone cechy zapewniają, że systemy zapewniają najlepszą możliwą wydajność w dowolnym miejscu. Niezależnie od tego, czy są podwieszone, czy stackowane. PREVIEW zapewnia trójwymiarowe środowisko, w którym można umieszczać obiekty i manipulować nimi w dowolnym miejscu. Użytkownik ma pełną kontrolę nad obrotem, skalowaniem i translacją, a także może „przejrzeć” każdą powierzchnię, która jest oglądana na wprost.

OPTYMALIZACJA

Zestaw praktycznych narzędzi pomaga użytkownikowi osiągnąć optymalną akustyczną reprezentację rzeczywistej przestrzeni. Szybka mapa zapewnia natychmiastową wizualizację poziomu SPL. Elastyczna opcja automatycznego zakresu dB mapuje przewidywany zakres SPL w pełnym dostępnym zakresie kolorów. Maksymalizuje jednocześnie szczegóły wizualne na wszystkich wyświetlaczach. Wirtualne pozycjonowanie mikrofonu pozwala użytkownikom przewidywać pasmo przenoszenia w dowolnym miejscu w obiekcie. Unikalny wyświetlacz spektrogramu przedstawia pionowy wykres odpowiedzi częstotliwościowej dla każdego głośnika w punkcie, w którym jego główna oś geometryczna dociera do obszaru publiczności. Wykresy te są pokazane obok siebie, aby pomóc projektantowi ocenić, w jakim stopniu obiekt jest pokryty zarówno pod względem poziomu, jak i częstotliwości. Oprogramowanie upraszcza również tworzenie konfiguracji subwooferów. Aplikacja zawiera również funkcję generowania szczegółowych raportów i potężną bazę danych plików projektu, zapewniając użytkownikom szczegółowe informacje akustyczne i mechaniczne. Ta oszczędzająca czas baza danych umożliwia projektantom i inżynierom dźwięku importowanie istniejących projektów oraz przechowywanie nowych plików projektów, rysunków i szablonów.