Niezawodność, elastyczność i prostota łączności Nexii sprawiają, że jest to doskonały wybór do każdej instalacji. Cyfrowe procesory sygnałowe Nexia obsługują wysokiej jakości konferencje, a także umożliwiają dystrybucję dźwięku w wielu pomieszczeniach.

[ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ]

Nexia działa na zwykłym okablowaniu Ethernet przy użyciu NexLink, protokołu stworzonego przez Biamp w celu zmaksymalizowania przejrzystości i szybkości na krótkich dystansach. Ponadto można podłączyć wiele jednostek Nexia, jeśli pojawi się potrzeba rozbudowy instalacji w przyszłości. Wszystkie procesory sygnałowe Nexia oferują szeroki wybór komponentów audio, opcji routingu i przetwarzania sygnału. Wewnętrzny projekt systemu jest całkowicie definiowany przez użytkownika za pomocą oprogramowania komputerowego i może być sterowany za pomocą dedykowanych ekranów oprogramowania, systemów sterowania RS-232 i/lub różnych opcjonalnych urządzeń do zdalnego sterowania.

PROCESORY

Nexia CS to cyfrowy procesor sygnałowy z 10 wejściami mic/line i 6 wyjściami mic/line. Cztery wejścia mic/line, sześć wejść stereofonicznych i sześć liniowych oferuje Nexia PM.  Model SP to cztery wejścia liniowe i osiem niezależnych wyjść miksujących.

Nexia TC oraz VC to procesory zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia wyraźnego, czystego dźwięku w zastosowaniach telekonferencyjnych. Zapewniają prawdziwą przepustowość od 20 Hz do 20 kHz podczas wielu rozmów, z naturalnym, realistycznym dźwiękiem i transmisją mowy w trybie pełnego dupleksu, w tym podwójnej rozmowy. TC oferuje 8 szerokopasmowych symetrycznych wejść mic/line AEC, 2 standardowe zbalansowane wejścia mic/line, 4 zbalansowane wyjścia mic/line oraz interfejs telefoniczny. TC dodatkowo oferuje interfejs kodeka ze zbalansowanym wejściem i wyjściem liniowym zamiast interfejsu telefonicznego.

KONTROLA

Logic Box to naturalne rozszerzenie produktów Audia i Nexia. Urządzenie to zapewnia zarówno wejścia, jak i wyjścia logiczne, jako programowalny interfejs sterowania. Wejścia logiczne umożliwiają tworzenie niestandardowych paneli sterowania z całkowicie programowalnymi funkcjami. Wyjścia logiczne umożliwiają systemowi dostarczanie programowalnych wyzwalaczy do obwodów zewnętrznych, takich jak wskaźniki stanu i przekaźniki głośnikowe.

RCB Hub zapewnia osiem portów równoległych do podłączania urządzeń zdalnego sterowania do systemu Audia lub Nexia. Do każdego portu można podłączyć wiele sterowników połączonych w łańcuch 5-wire. Pojedynczy Hub, podłączony do jednej jednostki Audia lub Nexia, umożliwia dodanie wielu węzłów do sieci zdalnego sterowania. Koncentrator magistrali zdalnego sterowania może być używany z dowolną kombinacją urządzeń sterujących, w tym Volume 8, Select 8, Volume/Select 8, Logic Box i Voltage Control Box.

RED-1 dostosowuje lub inicjuje 32 wybieralne parametry systemowe i działania na łatwym do odczytania ekranie OLED. Pojemnościowe sterowanie dotykowe upraszcza obsługę. Funkcje sterujące są programowane w oprogramowaniu do projektowania systemów Audia i Nexia, ale można je skonfigurować tak, aby pasowały do ​​potrzeb określonej aplikacji.

RED-1F to pilot sterujący Audia i Nexia do montażu na dowolnej ścianie. Podobnie jak RED-1 oferuje prosty, intuicyjny interfejs dla użytkowników końcowych. Użytkowni może zainstalować i skonfigurować go tak, aby pasował do unikalnych potrzeb każdej aplikacji. Urządzenie łączy się za pomocą standardowego okablowania CAT-5/6/7 i jest zasilane przez sieć Ethernet.

The Voltage Control Box to moduł kontroli napięcia. Zapewnia on cztery wejścia dla potencjometrów analogowych oraz cztery logiczne połączenia wejścia/wyjścia, jako programowalny interfejs sterowania. VCB umożliwia tworzenie niestandardowych paneli sterowania z całkowicie programowalnymi funkcjami. Użytkownik może przypisać potencjometry do sterowania różnymi poziomami systemu. Ponadto może zdefiniować połączenia logiczne jako indywidualnie jako wejścia lub wyjścia, do sterowania przełączaniem funkcji wewnętrznych. Wśród nich jest wybór ustawień wstępnych lub do wyzwalania obwodów zewnętrznych, takich jak wskaźniki stanu.

Select 8 pozwala na inicjację ośmiu wybranych działań. Akcje to dowolne pojedyncze lub zgrupowane operacje w Audii lub Nexii. Działania obejmują ustawienia wstępne, wyciszanie, przysuwanie, łączenie itp.

Volume 8 zapewnia regulacje ośmiu wybieralnych poziomów. Kontrola obejmuje wejścia, wyjścia, cross-pointy macierzy itp.

Volume/Select 8 łączy funkcje Volume 8 i Select 8, które można zmieniać wraz z ustawieniami wstępnymi.

OPROGRAMOWANIE

Cała linia produktów Nexia obejmuje intuicyjne oprogramowanie typu „przeciągnij i upuść”, które umożliwia łatwą konfigurację z maksymalną elastycznością. Będziesz mieć pełny wgląd w swój projekt, co ułatwia dostosowywanie, korygowanie i przerabianie w miarę dostosowywania projektu systemu. Aby jeszcze bardziej uprościć sprawę, jednostki Nexia są dostarczane z fabrycznie załadowanymi przykładowymi plikami NEX. Dzięki temu możesz zacząć ich używać od razu po wyjęciu z pudełka.

Oprogramowanie ekranu sterowania graficznego daVinci upraszcza tworzenie interfejsu użytkownika końcowego w niezwykle prosty sposób. Po prostu wklej komponenty audio Audia do daVinci, aby stworzyć kompletne układy pomieszczeń. W tym główne elementy sterujące, stacje lub indywidualne sterowanie strefami. Funkcję i wygląd graficznego interfejsu sterującego można dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika. daVinci umożliwia grupowanie lub rozgrupowywanie bloków sterowania na niezrównanym poziomie szczegółowości.