Wywodząca się z Belgii firma Apart Audio istnieje na rynku instalacyjnych form nagłośnieniowych od ponad 25 lat. Ma zatem ogromne doświadczenie w dziedzinie dopasowywania swych produktów do potrzeb ludzi, czasów i kierunku, w którym rozwija się ta rozległa branża. Dystrybucja i zarządzanie sygnałem audio to zjawisko tak powszechne, że bywa zauważalne dopiero wtedy, kiedy go brakuje. Tak powszechne, że nie sposób do każdego tego typu systemu zatrudnić osobnego realizatora lub technika. Często łatwość obsługi stoi na równi w sferze priorytetów z jakością oraz funkcjonalnością produktu. Prezentujemy dwa spośród szerokiej gamy produktów Apart Audio. Są to: przedwzmacniacz i prosta matryca instalacyjne z funkcją dystrybucji sygnałów wyjściowych do dwóch niezależnych wyjść stereo.

PREZONE1
Pierwszym z produktów jest prosty w obsłudze PREZONE1, pozwalający na podłączenie i  symultaniczne używanie dwóch niezależnych mikrofonów (również pojemnościowych, wymagających zasilania phantom) wraz z  jednym z  czterech możliwych do podłączenia źródeł sygnału liniowego (stereo). Panel frontowy w klarowny sposób pozwala nawet nieprzeszkolonemu pracownikowi włączyć oraz wyregulować poziom głośności mikrofonów dla obu dostępnych stref jednocześnie. Pozwala również na prosty wybór źródła np. podkładu muzycznego. Obok przycisków wyboru potencjalny użytkownik będzie mógł w  czytelny dla siebie sposób oznaczyć nazwy wejść, ponieważ producent zapewnił miejsce na opisy. Dwa największe potencjometry odpowiadają za regulację poziomu wyjścia sygnału na dwie strefy niezależnie. Otrzymujemy zatem produkt, który wysyła ten sam miks sygnałów na obie możliwe strefy, jednak z niezależnie regulowanym poziomem sumy dla każdej z nich. Zwieńczeniem panelu frontowego urządzenia są cztery wskaźniki diodowe informujące o ewentualnym przesterowaniu pojawiającym się na każdej ze stref. Znajdziemy również diodę wskazującą na pojawienie się sygnału alarmowego, który po podłączeniu do tylnego panelu urządzenia posiada najwyższy priorytet, tzn. wycisza i zastępuje wszystkie inne sygnały dochodzące do urządzenia. Vox mic A oznacza, że aktywny jest blok sygnału mikrofonowego numer 1. Warto dodatkowo przyjrzeć się panelowi tylnemu, który został zaprojektowany w sposób ułatwiający instalatorowi określenie właściwego znaczenia sygnału – priorytet wejść postępuje od lewej do prawej i na którym znajdziemy wspomniane wcześniej wejście sygnału alarmowego w  formie gniazda euroblock. Następnie dwa gniazda mikrofonowe, które dodatkowo wyposażone są w  prostą korekcję pozwalającą na podbicie lub stłumienie najniższych i najwyższych częstotliwości, dopasowując ich barwę do naszych potrzeb lub do potrzeb sal, na które sygnały te będą emitowane. Pod złączami euroblock znajdziemy również, podobnie jak w  przypadku źródeł oznaczonych jako „input” od 1 do 4, gniazda chinch pozwalające na prowadzenie sygnału stereo. Po prawej stronie tylnego panelu znajdują się wyjścia stref 1 i  2, do których przyporządkowano przełączniki mono/stereo. Również wyjścia stref wyposażone są w dodatkowy prosty korektor barwy, aby dopasować ich brzmienie do warunków panujących w pomieszczeniach docelowych.
PREZONE2
Bardzo podobnym, lecz – biorąc pod uwagę zasadę działania – jednak dużo bardziej zaawansowanym produktem, jest PREZONE2. Daje on również możliwość podpięcia dwóch sygnałów mikrofonowych, czterech niezależnych źródeł sygnału stereo oraz wyprowadzenia miksu sygnałów na dwie strefy. Jednak na tym podobieństwa się kończą, ponieważ możliwość sterowania okazuje się być dużo bardziej niezależna i złożona. Przede wszystkim obie strefy w  tym przypadku mogą być zasilone niezależnym miksem sygnałów mikrofonowych. Dla każdej z nich każdy z  mikrofonów może być włączony i  odpowiednio wysterowany za pomocą oddzielnych regulatorów. Dodatkowo, jeśli chodzi o  źródła stereo, również każda strefa „zasilona” może być innym sygnałem, który dostarczamy do urządzenia, a  jego proporcję względem sygnałów z  mikrofonów ustawić można wedle preferencji dla każdej strefy w różny sposób. Panel frontowy zdradza nam już na pierwszy rzut oka jeszcze jedną funkcjonalność w postaci diody „PAG” oznaczającej możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego w  postaci mikrofonu „biurkowego”. Dodatkowo PREZONE2 może współpracować z  panelami ściennymi Apart Audio: można mim sterować poprzez sterownik DIWAC lub dostarczać miks sygnału mikrofono-wego i  liniowego ze strefy z  mini-mixera ALINP. Dzięki temu regulacji dokonać możemy znajdując się w  miejscu, którego dane zmiany dotyczą, oceniając na bieżąco przeprowadzone korekty. Wejścia na tego typu urządzenia na tylnym panelu są dwa, po jednym dla każdej ze stref. Bardzo istotną, z punktu widzenia współczesnych czasów, jest również funkcja pozwalająca na sterowanie urządzeniem z poziomu Webserwera wbudowanego w niniejsze urządzenie. Sterowanie odbywać się może z poziomu komputera, ale też wykorzystać możemy do tego celu tablet lub smartphone. Możliwe jest nawet uzyskanie kontroli nad urządzeniem za pomocą sprzętu z oferty innych firm, które pracują w standardzie RS232.
Podsumowanie
Tworząc system nagłośnieniowy, warto zwrócić uwagę na oba prezentowane produkty. Ich niewątpliwą zaletą jest prostota obsługi przy jednoczesnym skutecznym wywiązywaniu się z postawionych zadań. Oba modele różnią się znacznie od siebie, więc na wstępie należy odpowiedzieć sobie na parę fundamentalnych pytań dotyczących zaawansowania systemu, jego potencjalnej rozbudowy czy sposobu sterowania. PREZONE1 spełni rolę serca niewymagającego systemu, w którym najistotniejsze jest to, aby działał sprawnie i nie sprawiał trudności absolutnie nikomu. Do tych bardziej wymagających zadań, przewidujących nagłaśnianie dwóch niezależnych stref czy np. sterowanie z  panelu ściennego lub aplikacji, polecany jest model oznaczony cyfrą 2.

TEKST: Andrzej Skowroński, AVIntegracje