RDL RU-NMP44

RDL zaprezentował procesor miksujący w sieci RU-NMP44 który jest prostym w konfiguracji rozwiązaniem, dającym elastyczność audio w sieci dla systemów dowolnej wielkości i dowolnego budżetu.

RU-NMP44 podaje cztery wejścia Dante do sześciu wirtualnych mikserów 4×1. Cztery miksery wyprowadzają na kanały Dante, a dwa na zbalansowany poziom liniowy.
Każdy mikser oferuje indywidualną kontrolę stref z wyborem źródła, przypisywalne automatyczne (VOX) priorytetowe wyciszanie, wybieralne filtry górnoprzepustowe oraz kontrolę poziomu dla wszystkich wejść i wyjść.
Dostępne są cztery presety do przechowywania i natychmiastowego przywoływania zmian w przełączaniu systemu, miksu i poziomach audio. Oferuje również kilka opcji sterowania, w tym zdalne sterowania sieciowe RDL, do aktywacji poszczególnych funkcji.

Bez względu na budżet, RU-NMP44 jest doskonałym wyborem do projektowania indywidualnych systemów lub integracji z większymi projektami systemowymi.

Najważniejsze cechy:
Sześć wirtualnych mikserów audio 4 x 1 połączonych w sieć Dante / AES67
Cztery wejścia sieciowe Dante zasilają każdy mikser
Cztery wyjścia miksera zasilają kanały sieciowe Dante
Dwa wyjścia miksera zasilają zbalansowane wyjścia liniowe
Para mikserów może być skonfigurowana dla dźwięku stereo
Moduł jest konfigurowany i dostosowywany za pomocą oprogramowania do sterowania siecią
Kompatybilny z pilotami sieciowymi RDL
Zapewnia regulację poziomu w krokach co 1 dB dla każdego wejścia każdego miksera
Zapewnia regulację poziomu w krokach co 1 dB dla wyjścia każdego miksera
Automatyczne (VOX) priorytetowe wyciszanie przypisane do każdego wirtualnego miksera
Priorytet można przypisać do jednego z czterech odbieranych kanałów sieciowych
Możliwość wyboru filtrów górnoprzepustowych dla wejścia priorytetowego
Regulowany próg wyciszenia, poziom tłumienia i opóźnienie odzyskiwania
Zapewnia cztery zapisane wstępnie skonfigurowane konfiguracje trasowania, miksowania i poziomów
Ustawienia wstępne aktywowane poleceniami sieciowymi, podczas uruchamiania lub za pomocą pilota RDL RC4M
Wskaźniki LED zasilania i synchronizacji sieciowej
Zasilanie PoE (klasa 0, IEEE 802.3af) lub zewnętrzne 24 Vdc