Aten Unizon

Firma ATEN zaprezentowała scentralizowaną platformę przeznaczoną do zarządzania, monitorowania oraz kontroli swoich urządzeń.

Unizon pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń oraz ich śledzenie, automatycznie wykrywając i  pokazując status, kondycję i  aktualność firmware’u  podłączonych urządzeń. Globalna diagnostyka i planowanie zdarzeń wspiera grupową kontrolę i masowe aktualizacje. Ponadto platforma umożliwia łatwą nawigację, tworząc pięciopoziomowe drzewo dostępnych urządzeń. Tym samym można posegregować urządzenia np. według ich rozmieszczenia – pokój, dolne piętro, budynek lub miasto. Przy tego rodzaju instalacjach nie do przecenienia jest szczegółowa praca urządzeń, a  platforma poinformuje o  nieprawidłowościach w  działaniu wentylatorów w  urządzeniach, co pozwoli na wczesne zdiagnozowanie problemu zanim dojdzie do awarii. Wszystkie zbierane dane w  razie potrzeby generują alerty i  powiadomienia, a  praca całej instalacji zapisana jest w logach. Dzięki czemu można przeanalizować pracę podłączonych urządzeń. Jeśli jest to konieczne, to również wyłączyć określoną ich grupę, by upewnić się, że to nie one powodują problem. Zaawansowana platforma zarządzająca marki ATEN pozwala także na tworzenie wielu kont użytkowników z różnym poziomem dostępu.