Biamp SageVue

W 2019 roku firma Biamp wprowadza liczne nowe produkty z  grupy urządzeń konferencyjnych – na łamach AVIntegracji będziemy je kolejno przybliżać. W tym numerze skupimy się na rozwiązaniu BOX i platformie SageVue w wersji drugiej.

Rozwiązanie firmy Biamp o nazwie BOX polega na dostarczeniu całej ścieżki sygnału audio – od mikrofonu do głośnika: najwyższej jakości produktów, eleganckiego wzornictwa przemysłowego, zaawansowanej technologii Beamtracking oraz niezwykłej prostoty montażu (połączenia skrętkowe, wymagany tylko jeden typ okablowania). To sprawia, że sale konferencyjne wyposażone w system Tesira brzmią lepiej i wyglądają lepiej, a sam system jest łatwiejszy do zainstalowania niż inne. Ponadto, dodanie potężnego narzędzia do zarządzania SageVue powoduje, że monitorowanie i zarządzanie wdrażanymi systemami jest dla menedżerów technologii procesem znacznie bardziej przyjaznym i wygodnym. Platforma monitorowania i zarządzania SageVue oparta została na przeglądarce internetowej. Oferuje wydajny, elastyczny i efektywny system monitorowania i zarządzania dla sieciowych urządzeń Tesira oraz Devio.
Najnowsze wydanie SageVue 2.0 zapewnia menedżerom technologii jeszcze bardziej potężne narzędzie do wydajnego administrowania sprzętem marki Biamp. Nowe oprogramowanie umożliwia pracę w ściśle kontrolowanych środowiskach IT, a także pozwala na indywidualne dopasowywanie interfejsu użytkownika, by zapewnić bieżącą widoczność tych informacji, które są najważniejsze dla danego użytkownika.
Nowe funkcje dostępne dla menedżerów technologii AV w SageVue 2.0 obejmują:
• Przejęcie kontroli nad procesorem wdrożenia przez wysyłanie aktualizacji konfiguracji do systemów Tesira
• Zautomatyzowanie czynności konserwacyjnych przez stworzenie harmonogramu zdarzeń, włączając w to ponowne uruchamianie urządzeń, aktualizacje firmware’u, wywoływanie presetów Tesira czy sterowanie funkcjami automatycznego dostrajania Devio
• Łatwiejsze zarządzanie dużymi wdrożeniami z bardziej przyjaznymi wrażeniami dla użytkownika
• Indywidualne dostosowywanie SageVue przez tworzenie i zapisywanie własnych podglądów urządzeń i systemów • Monitorowanie zgodności przez tworzenie profili urządzeń
• Obsługa Windows Server 2012 oraz Windows Server 2016 • Monitorowanie przepływu pracy w  trybie offline w  obiektach z ograniczeniami dostępu do Internetu.
SageVue zapewnia już wsparcie w zakresie możliwości bezpośredniego dostępu i skonfigurowania urządzeń Tesira obsługujących VoIP bez konieczności korzystania z oprogramowania Tesira i jest wstępnie skonfigurowane dla najpopularniejszych dostawców proxy VoIP.
– SageVue jest doskonałym narzędziem zarządzania ze względu na jego elastyczność. To zarządzanie multimediami zgodnie z naszymi upodobaniami, od możliwości dostosowania interfejsu użytkownika do w pełni funkcjonalnego API RESTful, który umożliwia łatwą integrację z wybranym systemem zarządzania siecią IT – opisuje Joe Andrulis, wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w firmie Biamp.