Rok 2020 był zdecydowanie rokiem niespokojnym i pełnym zmian. Nowa rzeczywistość, którą ukształtowała sytuacja epidemiologiczna na całym świecie, wymagała nowych, elastycznych rozwiązań. Z pomocą w komunikacji międzyludzkiej przyszła nam technologia, a ciągłość nauczania została zapewniona przy użyciu platform internetowych. Nauczanie zdalne okazało się skutecznym rozwiązaniem w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego. Chociaż fatalny rok 2020 już się skończył, a na świecie pojawiła się szczepionka przeciw Covid-19, to powrót do względnej normalności może potrwać nawet kilka lat. Z tego powodu wiele jednostek edukacyjnych nadal wdraża systemy nauczania hybrydowego, które umożliwiają elastyczne prowadzenie zajęć i dopasowywanie ich do zmieniających się obostrzeń sanitarnych.

Nauczanie hybrydowe przed wybuchem pandemii nie miało jednej konkretnej formy i sam termin był często używany zamiennie z nauczaniem mieszanym. Obecna sytuacja spowodowała wyklarowanie wizji nauczania hybrydowego. Mówiąc o tym modelu większość osób ma na myśli scenariusz nauki, w której biorą udział uczniowie zasiadający w tradycyjnej sali lekcyjnej oraz uczestnicy zdalni. Uczniowie mogą wybierać sposób, w jaki będą uczestniczyć w zajęciach w konkretne dni, od razu wskazywać preferowany przez siebie wariant albo decydować o tym co tydzień (jak w modelu HyFlex). Ale rezultat jest zawsze ten sam – mniej osób w pomieszczeniu, większy dystans między nimi i większe bezpieczeństwo.

percon nureva

Nauka hybrydowa ma kilka istotnych zalet:
1. Elastyczność
Ponieważ wzrost zachorowań na Covid-19 następuje falami, trudno jest określić, jaka forma nauczania będzie najlepsza w nadchodzących miesiącach. W tak bardzo nieprzewidywalnej przyszłości nauczanie hybrydowe pozwala dopasować się do aktualnie panujących zaleceń sanitarnych. Ten model przekazywania wiedzy daje gwarancję realizacji programu nauczania. Gdy sale lekcyjne są wyposażone w odpowiednie systemy, nauczyciel może swobodnie i efektywnie prowadzić zajęcia zarówno ze uczniami obecnymi na sali, jak i zalogowanymi zdalnie z dowolnego miejsca. Jeśli nowe przepisy sanitarne wymagają zmniejszenia liczby uczniów w sali, mają oni możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnie. Natomiast, gdy wskaźnik szczepień zacznie rosnąć, będzie można zmieniać liczbę uczniów stacjonarnych, jednocześnie zachowując możliwość zdalnego uczestnictwa tych, dla których będzie to konieczne. Przygotowując obecnie sale do nauki hybrydowej dajemy szkołom i uczelniom możliwość dopasowania się do dynamicznie zmieniających się warunków.

2. Adaptowalność
Rok 2020 z pewnością nauczył nas tego, że nic nie jest dane raz na zawsze. Normalność, którą znaliśmy przed wybuchem pandemii, dziś wspominamy z nostalgią. I chociaż zyskaliśmy przewagę nad Covid-19, opracowując szczepionkę, wprowadzanie systemów nauczania hybrydowego sprawi, że nie damy się ponownie zaskoczyć. W najbliższej przyszłości raczej nikt nie będzie czuł się komfortowo, przychodząc na zajęcia z silnym kaszlem lub katarem. Kampusy i jednostki edukacyjne muszą opracować nowe zasady i wytyczne, aby mieć pewność, że zarazki nie będą się rozprzestrzeniały tak, jak kiedyś. Przystosowanie sal lekcyjnych do nauczania hybrydowego daje możliwość zdalnego uczestnictwa uczniom, którzy czują się dobrze, ale mają objawy chorobowe, a do tego ogranicza transfer patogenu. Pomieszczenia przystosowane do zdalnego nauczania stwarzają również nowe możliwości. Zapraszanie gościnnych wykładowców staje się prostsze i nie jest ograniczone szerokością geograficzną. Studenci zyskują możliwość uczestnictwa w zajęciach na innej uczelni, a wykładowcy możliwość prowadzenia zajęć nawet podczas podróży. Takie podejście do nauczania jest szansą na nową jakość w szkolnictwie.

percon nureva

3. Utrzymywanie kontaktu
Obecnie wszyscy czujemy się trochę odizolowani. Jednak w rzeczywistości innowacje w dziedzinie technologii nauczania hybrydowego dały prowadzącym więcej możliwości zbliżenia się do uczniów. Pokoje typu breakout są teraz cechą większości platform UC&C, umożliwiając uczniom wspólną pracę, nawet jeśli przepisy dotyczące zdrowia nakazują wszystkim zachować dystans. Profesorowie mogą dzielić uczniów na małe grupy (w tym na osoby w sali i uczestniczące zdalnie), aby omówić dany temat lub rozwiązać problem. Potrzebują tylko laptopa i słuchawek ze zintegrowanym mikrofonem. Postępy w technologii wideokonferencji umożliwiają również kontynuowanie zajęć w tradycyjnych salach. Dostępne są łatwe w użyciu systemy konferencyjne, które zapewniają odbiór dźwięku z całego pomieszczenia, bez konieczności używania mikrofonów ręcznych lub przypinanych, wymagających dezynfekcji i ładowania. Najlepszym przykładem jest Nureva® – rozwiązanie wykorzystujące opatentowaną technologię Microphone Mist™, polegającą na wypełnieniu pomieszczenia tysiącami wirtualnych mikrofonów. Dla wykładowcy oznacza to pełną swobodę, ponieważ bez względu na to, gdzie się znajduje i w którą stronę jest zwrócony, zawsze ma w swoim pobliżu wirtualny mikrofon.

4. Zwiększone zaangażowanie
Nauczanie hybrydowe wykracza poza zwykłe utrzymanie status quo w zakresie zaangażowania. Otwiera nowe sposoby dotarcia do uczniów, zwłaszcza tych, którzy rzadko zabierają głos podczas tradycyjnych zajęć. Gdy dyskusja jest zdominowana przez kilka głosów, platforma konferencyjna online może przyczynić się do szerszego uczestnictwa. Uczniowie mogą łączyć się ze sobą i dzielić pomysłami i reakcjami bez konieczności mówienia tego wszystkim. Ponadto uczniowie zdalni mogą zgłaszać tą drogą problemy techniczne, nie zakłócając zajęć. Często dobrze jest wyznaczyć kogoś do monitorowania czatu w celu zgłaszania problemów i pytań. Nauczanie hybrydowe niesie również ze sobą możliwość nauki asynchronicznej. Może to być choćby utworzenie internetowej przestrzeni do rozmów na temat lektur, kursu i materiałów do zajęć.

percon nureva

5. Rozszerzony zestaw narzędzi
Rozważając nauczanie hybrydowe, łatwo jest wskazać to, czego może w nim brakować – osobisty kontakt. Ale ten sposób myślenia ignoruje wszystkie możliwości, jakie stwarza nauczanie hybrydowe. Wprowadzenie systemu konferencyjnego to początek realizacji nauczania hybrydowego na wysokim poziomie. Każdego dnia pojawia się coraz więcej hybrydowych rozwiązań edukacyjnych, które rozszerzają możliwości nauczania zarówno synchronicznego, jak i asynchronicznego. Ich wykorzystanie zależy już tylko od naszej inwencji.

Dźwięk stworzony do nauki hybrydowej
Potrzebujesz rozwiązań audio stworzonych z myślą o nauczaniu hybrydowym – teraz i w przyszłości? Sprawdź dźwięk Nureva. Najłatwiejszym sposobem na przekonanie się, że system Nureva odpowiada potrzebom nauczania hybrydowego, jest spotkanie online z zespołem Percon Polska.