OmniCal

Oprogramowanie designer w piętnastej odsłonie zawiera system OmniCal.

OmniCal to oparty na kamerach system kalibracji projektora. Technologia tworzy wirtualne punkty, które ułatwiają precyzyjną kalibrację z dokładnością do triady, czyli składowej koloru jednego piksela. Następnie projekcja dopasowywana jest w czasie rzeczywistym do siatki. Efektem jest mapowanie, które wygląda rzeczywiście tak, że aż trudno uwierzyć, że mamy do czynienia z warstwą nałożoną na obiekt.