Dziesięć Zasad Instalacji Kabla dla Standardu HDBaseT

LAN to Twój „KABEL”

 

 1. HDBaseT działa w oparciu o zwykły kabel LAN (kategorii piątej lub wyższych kategorii), więc wszelkie dobre praktyki związane z Ethernetem mają również tutaj zastosowanie. Możliwości kabla są definiowane przez jego jakość, odległość połączenia, to, jaka obsługa zajmuje się nim na co dzień i jaka jest oczekiwana rozdzielczość. Zasada jest taka – im wyższą rozdzielczość chcemy uzyskać, tym lepszy kabel musimy wykorzystać. To samo dotyczy odległości.  Infrastruktura okablowania w każdym projekcie najprawdopodobniej pozostanie w takiej formie przez długi czas – powinna istnieć najdłużej ze wszystkich komponentów w sieci, tak więc wybór kabla powinien uwzględniać nowe urządzenia, nowe wymagania, dodatkowych użytkowników i potencjalne rozszerzenia całego systemu.
 2. Istnieje powód, dla którego przewody są skręcone: eliminuje to zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) z zewnętrznych źródeł i przesłuchy z sąsiednich przewodów. Podczas zakańczania kabla należy pamiętać, aby nie rozplatać przewodów o więcej niż centymetr (a najlepiej pół centymetra) od miejsca zakończenia i usunąć możliwie jak najmniej osłony.
 3. Kable LAN są dość odporne. Jednak nieostrożne obchodzenie się z nimi, takie jak ciasne opaski, zaciskanie lub zszywanie, może uszkodzić kabel, obniżając jego wydajność, a nawet uniemożliwiając transmisję sygnału. Spinaj kable swobodnie i upewnij się, że używasz odpowiednich systemów ich podtrzymywania, gdy masz do czynienia ze zbyt wieloma kablami, tj. podajników, nośników czy uchwytów w formie litery J. Jeżeli niezbędne jest pociągnięcie kabla, upewnij się, że nie pociągasz zbyt mocno, ponieważ może to spowodować różne przekręcenia i pogorszenie wydajności. Fizyczne zabezpieczenie kabli zapewnia integralność transmisji danych.
 4. Kolejną ważną kwestią dotyczącą integralności kabla jest promień gięcia. Promień gięcia jest wewnętrzną krzywą przewodu zachowaną podczas
  i po instalacji. Najlepiej jest utrzymywać minimalny promień gięcia będący przynajmniej czterokrotnością średnicy przewodu – oznacza to, że kabel nie powinien być wygięty poniżej tego promienia, aby nie uszkodzić go i nie naruszyć transmisji sygnału.
 5. Kable należy umieszczać w odległości co najmniej30 cm od kabli zasilających. W środowisku narażonym na wysokie zakłócenia elektromagnetyczne najlepiej stosować kable ekranowane. Większość kabli kategorii piątej to kable nieekranowe, co czyni je bardziej elastycznymi, trwałymi i niedrogimi. Są one jednak bardziej podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli używasz nieekranowanych kabli, trzymaj je z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak inne kable, transformatory i oprawy oświetleniowe. W środowiskach o wysokiej częstotliwości RF najlepiej używać kabli ekranowanych.  To samo dotyczy ekranowanych złączy. W ekranowanym złączu kołki sygnałowe są otoczone metalową osłoną i dodatkowo zmniejszają zakłócenia elektromagnetyczne. Ekranowane złącza zapewniają lepsze dopasowanie, a tym samym lepszą wydajność.
 6. HDBaseT zapewnia funkcję 5Play, która daje możliwość przesyłania nieskompresowanego sygnału wideo, audio, internetu, sygnałów sterowania i dodatkowo pozwala na dostarczenie zasilania do urządzeń na odległości 100 m. Czynnikami wpływającymi na odległość są jakość wykorzystywanego kabla, środowisko pracy i oczekiwana rozdzielczość wideo. Kabel lepszej jakości będzie przewodził sygnał lepiej niż kabel gorszej jakości na tej samej odległości. Środowisko z niewielką liczbą zakłóceń lub bez nich zapewni lepszą wydajność niż środowisko podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Niektóre urządzenia HDBaseT umożliwiają łączność Long Reach na odległość 150 m – dla niższych rozdzielczości 720p.
 7. Jeśli to możliwe, unikaj kabli krosowych i połączeniowych, ponieważ każde połączenie powoduje straty w transmisji. Jeżeli jednak jest to konieczne, użyj mniej niż dwóch na każdy przebieg kabla i zachowaj od końca każdego odległość mniejszą niż 5 metrów.
 8. Jedną z zalet używania kabli LAN przez HDBaseT jest to, że łatwo jest je zakończyć. Oznacza to, że nie ma potrzeby wstępnego mierzenia kabli
  i przygotowania zestawu z wyprzedzeniem, co oszczędza czas i pieniądze. Upewnij się, że używasz odpowiedniego sprzętu do zakańczania tj. szczypców, nożyc do kabli czy obcęgów. Zwróć uwagę na to, żeby oba końce kabla były połączone według tego samego schematu, T568A lub T568B. Używaj tylko jednego w obrębie instalacji. Zaleca się również sprawdzenie u producenta sprzętu wykorzystującego HDBaseT, z jakim schematem ich produkty są zoptymalizowane, aby mogły być w pełni wydajne. 
 9. Testowanie ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania zarówno jakości kabla, jak i integralności sygnału. Wstępne testy mogą zaoszczędzić czas i środki związane z rozwiązywaniem problemów w przyszłości. Podczas i po instalacji profesjonalny sprzęt testowy sprawdzi połączenia i transmisję zainstalowanej infrastruktury, poza uszkodzonymi lub niedopasowanymi kablami można także zlokalizować wszelkie ukryte problemy, które mogą powodować zakłócenia lub utratę sygnału. Upewnij się, że przetestowałeś każdy zainstalowany i zakończony kabel, aby zidentyfikować pojedyncze problemy instalacji.
 10. Dokumentuj i oznaczaj wszystkie komponenty okablowania, aby ułatwić późniejsze aktualizacje lub rozszerzenia, w tym twórz schematy połączeń. Usuń niepotrzebne kable, aby zapobiec wypadkom lub zagrożeniom pożarowym. Unikaj prowadzenia kabli przez rury i otwory, co może w przyszłości ograniczyć dodatkowe przebiegi okablowania.

TEKST i ZDJĘCIA: HDBaseT Alliance