Trudno sobie wyobrazić, aby jedynym sposobem komunikacji w dużym, nowoczesnym obiekcie wielofunkcyjnym, o rozbudowanej architekturze, w którego skład wchodzi jedna z najlepszych sal koncertowych w kraju, były tylko radia. Oczywiście to rozwiązanie, które w wielu miejscach mogłoby mieć szansę powodzenia, jednak równocześnie ma ono bardzo wiele ograniczeń, a sama jakość i stabilność komunikacji również mogą pozostawiać wiele do życzenia. Nie mówiąc o tym, że wszystko jest dobrze, gdy w danym momencie przez radio mówi jedna osoba, jednak gdy równocześnie komunikat chce nadać przynajmniej dwóch rozmówców lub ta sama treść ma być słyszalna w wielu miejscach, zaczynają pojawiać się ogromne trudności. Dlatego bezkompromisowe obiekty kultury wymagają znacznie bardziej zaawansowanych sposobów łączności, dających znacznie więcej możliwości. Tym razem przyglądamy się właśnie takiemu systemowi interkomowemu w obiekcie Cavatina Hall w Bielsku-Białej, który daleko wykracza poza możliwość przekazywania komunikatów głosowych.

Przed miesiącem przyglądaliśmy się zaawansowanemu systemowi dystrybucji sygnałów audio w Cavatina Hall, współpracującemu z topowymi konsoletami marki DiGiCo, nieuznającą kompromisów siecią Optocore i jednym z najlepszych na świecie systemów dźwięku immersyjnego L-ISA. Aby jednak w tej sieci mógł pojawić się dźwięk, który następnie popłynie z kolumn głośnikowych, na scenie muszą pojawić się artyści. A to z kolei może stać się tylko wtedy, gdy w obiekcie funkcjonuje odpowiednio rozbudowany i dający duże możliwości system komunikacji, umożliwiający porozumiewanie się pracowników i techników w trakcie montażu i realizowanych produkcji czy przywołanie na scenę zarówno kilku muzyków, jak i prawie 200-osobowego aparatu wykonawczego, bez konieczności biegania po obiekcie przez inspicjentów. Stworzenie takie systemu było kolejnym zadaniem, realizacji którego podjęła się firma Audio Plus, odpowiedzialna za wszystkie systemy związane z obrazem i dźwiękiem w tym budynku. Dostarczone rozwiązania miały jednak nie tylko połączyć wiele pomieszczeń wchodzących w skład kompleksu, ale również zapewnić wygodną łączność głosową pracowników technicznych i artystycznych oraz obsługi. Aby to umożliwić, Audio Plus zdecydował się zastosować znajdujący się w jego dystrybucji rozbudowany system interkomowy RTS, umożliwiający nie tylko wysokiej jakości transmisję głosu, ale także sterowanie innymi systemami wprost z paneli i pulpitów interkomowych, i który został wybrany ze względu na szerokie portfolio dostępnych rozwiązań umożliwiających montaż najlepszych modeli odpowiadających potrzebom w różnych lokalizacjach Cavatina Hall. Sercem całego systemu jest matryca RTS ODIN-32 wypełniona po brzegi.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Z poziomu pulpitów RTS można podać komunikat do wszystkich odbiorców, do wybranego, ale także z pomocą systemu rozgłoszeniowego do wybranych lub wszystkich stref.

Jak przyznaje kierownik kontraktu i inżynier z firmy Audio Plus, Tomasz Ibrom: „W Cavatina Hall nie ma stałego zespołu artystycznego, gości tutaj wielu różnych artystów przyjezdnych. Co za tym idzie, w odróżnieniu do typowego teatru repertuarowego, filharmonii czy opery, nie ma tutaj jednego inspicjenta. W obiekcie pracuje tylko osoba, która zarządza systemem inspicjenta. Z tego powodu nie dostarczyliśmy tutaj tylko rozwiązania, które będzie pełniło funkcję systemu interkomowego, ale zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system, który daje możliwości komunikacji bezprzewodowej i przewodowej oraz jest połączony z systemem rozgłoszeniowym i systemem podglądu wideo. A przy tym pozwala na sterowanie dodatkowymi systemami pracującymi w obiekcie.”
Jak już wspomniano, nadrzędnym zadaniem, któremu musiał sprostać dostarczony system, było skomunikowanie całego obiektu. Mowa tutaj nie tylko o głównej sali koncertowej, ale także wielu innych pomieszczeniach takich jak garderoby, szatnia, studio, dodatkowe pokoje pomocnicze czy możliwość skomunikowania się również z podjeżdżającymi tutaj wozami OB-VAN. Część pulpitów interkomowych to urządzenia w formie paneli rackowych 2U, które są zainstalowane na stałe, a część to rozwiązania mobilne, które mogą być używane i umieszczane w zależności od potrzeb. „Stałe” pulpity interkomowe KP-3016 zostały zainstalowane w studiu i w piano roomie (sali kameralnej). W mobilnym zestawie inspicjenta natomiast zastosowano duży model KP-5032 z trzydziestoma dwoma dźwigienkami. W dwóch amplifikatorniach i w tyrystorowni również zainstalowano model KP-3016. Dzięki temu, na przykład w sytuacji, gdy realizator oświetlenia znajduje się w kabinie, a jego pomocnik w tyrystorowni, mogą się oni bez żadnego problemu komunikować bez konieczności stosowania krótkofalówek. Ciekawostką jest rozwiązanie zastosowane w szatni, jest to ścienny model RTS DKP-3016W, dzięki któremu z łatwością inspicjent może zapytać, jak przebiega wprowadzanie publiczności na salę lub zostać zwrotnie poinformowanym o konieczności opóźnienia rozpoczęcia widowiska. Dodatkowo obiekt został wyposażony w zestaw mobilnych pulpitów np. dla realizatora dźwięku siedzącego na widowni czy dla reżysera. Zarówno pulpity instalowane w szafie rack, jak i te biurkowe, mają wbudowane głośniki oraz mikrofon na gęsiej szyi, co umożliwia natychmiastowe prowadzenie komunikacji i przekazanie informacji głosowej zaraz po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, bez konieczności podłączania zestawu słuchawkowego.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Zarówno pulpity instalowane w szafie rack, jak i te biurkowe, mają wbudowane głośniki oraz mikrofon na gęsiej szyi, co umożliwia natychmiastowe prowadzenie komunikacji i przekazanie informacji głosowej zaraz po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, bez konieczności podłączania zestawu słuchawkowego.

Drugim bardzo mocnym filarem całej komunikacji jest system bezprzewodowy, działający we wszystkich foyer, w holu wejściowym i w sali koncertowej. Bazuje on na ośmiu beltpackach RTS ROMEO i aż dziewięciu antenach! To największa tego typu instalacja w Polsce. Tak duża liczba anten wynika w głównej mierze ze skomplikowanej architektury budynku, wielu zakamarków oraz dużej ilości betonu i stali znajdujących się w ścianach, które w znaczny sposób utrudniają transmisję sygnału bezprzewodowego. Jednak po zastosowaniu tak rozbudowanego zestawu anten wszędzie tam, gdzie planowano, jest zasięg pasma DECT i z łatwością można prowadzić komunikację również z poziomu beltpacków. Jak powiedział nam Tomasz Ibrom: „Do niewątpliwych zalet komunikacji DECT należy to, że jest ona znacznie bardziej odporna na zakłócenia i zapewnia znacznie większy zasięg.” Zazwyczaj w beltpacki są wyposażeni technicy pracujący w obiekcie, którzy mogą w łatwy sposób komunikować się między sobą, z realizatorem światła czy inżynierem dźwięku. Jednak oprogramowanie RTS umożliwia łatwą rekonfigurację systemu i wprowadzenie dodatkowych relacji w razie potrzeby. W zależności od potrzeb z poziomu beltpacka można także odtworzyć komunikat z odtwarzacza czy podać komunikat do określonej lub do wszystkich stref. Wszystkie anteny są wpięte przy pomocy kabli Ethernet do przełączników sieciowych i są zasilane poprzez PoE. Dla potrzeb systemu interkomowego zostały również przygotowane mikrofony nasłuchu akcji scenicznej rozlokowane na plafonie. Są to mikrofony Electro-Voice ND66, wykorzystywane głównie jako nasłuch techniczny dla potrzeb garderób, pomieszczeń technicznych czy korytarzy komunikacyjnych za sceną. Sygnał z mikrofonów trafia do procesora Dynacord MXE, w którym mikrofony poddawane są kompresji czy są bramkowane tak, aby zapewnić najlepszą jakość sygnału.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Biurkowe pulpity RTS DKP-3016 wykorzystywane m.in. przez realizatorów czy twórców widowisk zasiadających na widowni.

To jednak nie wszystko. W trakcie amplifikowanego koncertu, realizator np. oświetlenia może w łatwy sposób wybrać, czy będzie słuchał sygnału z mikrofonów, czy miksu z systemu nagłośnienia L-ISA, tak aby mieć najlepszą jakość tego, co słyszy. Wyboru tego można dokonać również wprost z poziomu pulpitu interkomowego. Bardzo interesującym i kreatywnym wykorzystaniem możliwości systemu interkomowego RTS jest również jego połączenie z odtwarzaczem komunikatów. Pozwala on na odtworzenie osiemnastu różnych komunikatów czy efektów dźwiękowych np. gongów. Inspicjent, ewentualnie inżynier dźwięku, może również wprost z pulpitu interkomowego, przy pomocy dźwigienki wyzwolić dany komunikat do konkretnej strefy. System RTS za pomocą komunikatów GPIO wyzwala polecenia do odtwarzacza, który uruchamia poszczególne treści ułożone w kolejce zdarzeń. To nie jedyne zastosowanie portów GPIO znajdujących się na pokładzie systemu RTS. Wprost z poziomu systemu komunikacji można również włączać i wyłączać transparenty „CISZA”, znajdujące się na wielu ścianach obiektu.
Do pulpitu interkomowego RTS-KP5032 został wpięty również analogowo odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego, współpracujący z nadajnikiem do ręki, który umożliwia np. poruszanie się po całej sali koncertowej przez reżysera, managera zespołu czy inną osobę zarządzającą produkcją i nadawanie komunikatów bezpośrednio do wybranej osoby lub do wszystkich osób siedzących przy pulpitach lub osób wyposażonych w beltpacki.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Ciekawostką jest rozwiązanie zastosowane w szatni, jest to ścienny model RTS DKP-3016W, dzięki któremu z łatwością inspicjent może zapytać, jak przebiega wprowadzanie publiczności na salę lub zostać zwrotnie poinformowanym o konieczności opóźnienia rozpoczęcia widowiska.

Komunikat z pulpitu do głośników
System interkomowy RTS został zintegrowany ze znajdującym się w obiekcie systemem rozgłoszeniowym. Dzięki temu po naciśnięciu na odpowiedniej dźwigienki wprost z pulpitu, zarówno biurkowego, jak i tego znajdującego się w szafie rack, będziemy słyszani w jednej lub we wszystkich przestrzeniach obiektu. W znakomity sposób integrację całości ułatwił fakt, że zarówno system RTS jak i procesor Dynacord MXE oraz wzmacniacze Dynacord wchodzące w skład systemu rozgłoszeniowego są wyposażone w protokół Dante. Cały system jest podzielony na dziewięć stref: hol wejściowy, foyer 1, foyer 2, foyer 3, studio, patio, strefa techniczna, garderoby i tzw. strefa głośnego mówienia na scenie, a więc mamy tutaj kolumny głośnikowe skierowane w stronę sceny i umożliwiające przekazanie komunikatu wprost do artystów czy obsługi technicznej znajdujących się na scenie. Jak już wspomniano, komunikaty do danej strefy można przekazywać wprost z pulpitu interkomowego, jednak osoba pełniąca funkcję inspicjenta ma możliwość zablokowania w danym panelu określonej strefy, tak aby np. ktoś przypadkowo nie mógł wygłosić komunikatu na scenie w trakcie koncertu czy w piano roomie w trakcie nagrania.
Co ciekawe, w przestrzeniach technicznych i w garderobach zostały zastosowane głośniki z wbudowanym lub z zewnętrznym regulatorem. Jeżeli ktoś nie chce w garderobie słuchać nasłuchu akcji scenicznej i śledzić cały czas tego, co dzieje się na estradzie, może ściszyć głośnik w garderobie. Jednak gdy z interkomu RTS zostanie nadany komunikat do danej strefy, który ma najwyższy priorytet, wraz z komunikatem jest włączany przekaźnik, który podaje zasilanie 24V na regulator, który jest zwalniany z wprowadzonej nastawy. Dlatego nawet gdyby głośnik był ściszony i tak komunikat rozbrzmi z pełną mocą.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Firma Audio Plus wdrożyła do obiektu również podgląd wideo. Bazuje on na dwunastu stałopozycyjnych kamerach CCTV, które działają za pomocą komunikacji SDI. Sygnały z nich zbiegają się w matrycy Blackmagic, która wysyła je wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Cały system jest wykorzystywany do podglądu w kabinach tego, co dzieje się poza estradą i gdy jest ciemno również monitorowania, co dzieje się na scenie. Ponadto podgląd znajduje się również przy wejściach na scenę.

Nie tylko audio, ale również komunikacja wideo
Firma Audio Plus wdrożyła do obiektu również podgląd wideo. Bazuje on na dwunastu stałopozycyjnych kamerach CCTV, które działają za pomocą komunikacji SDI. Sygnały z nich zbiegają się w matrycy Blackmagic, która wysyła je wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Cały system jest wykorzystywany do podglądu w kabinach tego, co dzieje się poza estradą i gdy jest ciemno również monitorowania, co dzieje się na scenie. Ponadto podgląd znajduje się przy wejściach na scenę.

Rozbudowany system komunikacji RTS w Cavatina Hall

Drugim bardzo mocnym filarem całej komunikacji jest system bezprzewodowy, działający we wszystkich foyer, w holu wejściowym i w sali koncertowej. Bazuje on na ośmiu beltpackach RTS ROMEO i aż dziewięciu antenach! To największa tego typu instalacja w Polsce. Tak duża liczba anten wynika w głównej mierze ze skomplikowanej architektury budynku, wielu zakamarków oraz dużej ilości betonu i stali znajdujących się w ścianach, które w znaczny sposób utrudniają transmisję sygnału bezprzewodowego. Jednak po zastosowaniu tak rozbudowanego zestawu anten wszędzie tam, gdzie planowano jest zasięg pasma DECT i z łatwością można prowadzić komunikację również z poziomu beltpacków.

Podsumowanie
I tak po trwającej trzy lata budowie i wyposażaniu obiektu Cavatina Hall w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu obrazu i dźwięku, kompleks może pochwalić się największym w Polsce bezprzewodowym systemem interkomowym RTS ROAMEO, składającym się z dziewięciu punktów dostępowych AP-1800, ośmiu beltpacków bezprzewodowych TR-1800 i wypełnionej po brzegi matrycy ODIN-32. Poszczególne rozwiązania producenta i konkretne pulpity do każdej lokalizacji w Cavatina Hall zostały dobrane w taki sposób, aby dokładnie odpowiadały potrzebom użytkownika w danej przestrzeni oraz aby dawały pełną swobodę i wolność w komunikacji.
Dzięki nim: „artyści proszeni na scenę” będzie słyszane zawsze, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba i w każdym z wybranych miejsc. Natychmiast i w doskonałej jakości. Wszystko gotowe, produkcja start!

 

Tekst: Łukasz Kornafel, „AVIntegracje”
Zdjęcia: Audio Plus

Zainteresowały cię opisane rozwiązania i wykorzystane urządzenia?
Skontaktuj się z nami - pomożemy, doradzimy, odpowiemy na Twoje pytania.
mail reklama@avintegracje.pl