Aby móc sprawnie prowadzić zajęcia na uczelni wyższej dzisiaj nie wystarczy już tylko odpowiednie zaplecze lokalowe, duże jasne, przestronne sale czy wygodne ciągi komunikacyjne. Oczywiście zdecydowanie łatwiej wykładowcom prowadzi się zajęcia, a studentom przyswaja wiedzę w nowoczesnym, przestronnym budynku niż w zatłoczonej, małej ciemnej sali w podziemiach. Kluczowe dla nowoczesnej edukacji są nowoczesne systemy AV, umożliwiające już nie tylko prowadzenie zajęć i uczestniczenie w nich lokalnie, ale także zdalnie.
Minęły czasy, gdy jedynym wyposażeniem sali był rzutnik przezroczy. Obecnie studenci przyzwyczaili się już do angażujących multimedialnych treści towarzyszących zajęciom, a wykładowcy – że nie muszą już podnosić głosu, ale mogą mówić do mikrofonu i wszystko nawet w największej sali będzie doskonale słyszalne.
We wrześniu 2020 roku w Lublinie przy ul. Głębokiej zakończyła się nowa inwestycja UMCS w pełni odpowiadająca na wszystkie wymienione trendy.
Integracją wszystkich systemów AV zajęła się firma Everest5, przy wsparciu Dimension4 oraz ESS Audio, dystrybutora Harman Professional.  

 

Inwestycja obejmująca trzy nowe, funkcjonalnie połączone budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2018 roku. Po dwóch latach przy ul. Głębokiej, we wrześniu 2020 uruchomione zostały trzy nowoczesne obiekty. Od strony zachodniej zlokalizowany został sześciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zajmujący ponad 6180 metrów kwadratowych, a do skrzydła centralnego wprowadził się Instytut Psychologii, który ma teraz do dyspozycji ponad 3700 metrów kwadratowych nowej i świetnie przygotowanej przestrzeni. W tzw. łączniku, a więc trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni ponad 1150 metrów kwadratowych, znajdującym się między głównymi obiektami dydaktycznymi zostały zlokalizowane części wspólne takie jak: szatnie, biblioteka, pomieszczenia techniczne czy barek.
Dzięki temu już pierwszego października na pracowników uczelni, a przede wszystkim na jej studentów, czekały sale ćwiczeniowe, nowoczesne aule i sale wykładowe, a także specjalistyczne pomieszczenia umożliwiające realizację praktycznych zajęć.
Za wyposażenie sal wykładowych w dwóch budynkach Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii UMCS w kompletny system audiowizualny odpowiedzialna była firma Everest5. Na podstawie otrzymanej dokumentacji opisującej wymagane funkcje systemu AV wspólnie z firmą Dimension4 wykonała ona projekt, dostarczyła urządzenia, dokonała instalacji oraz uruchomienia systemu. Zakres dostawy i instalacji obejmował system projekcji, dystrybucji sygnału, nagłośnienia, sterowania. Dodatkowo w ramach projektu dostarczony został również system tłumaczeń symultanicznych i system dyskusyjny z obsługą głosowań.
Nowoczesne rozwiązania AV zostały dostarczone łącznie do sześciu sal, z których część można połączyć by stworzyć jedną dużą aulę. W związku z tym projektowany system musiał umożliwiać wykorzystanie instalacji AV zarówno w przypadku podziału na dwie, w pełni autonomiczne sale, jak i w przypadku połączenia każdej pary w jedną aulę.

Rozwiązania AV w nowych budynkach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Największe z sal wykładowych mają zarówno możliwość łączenia, jak i pracy jako niezależne dwie aule.

System wizyjny
W każdej z łączonych sal system projekcji został zrealizowany w oparciu o dwa projektory laserowe (po jednym w każdej sali). W zależności od wielkości sali zostały zastosowane projektory Barco G60-W7 i G60-W8 o mocach odpowiednio 7000 i 8000 lumenów. Projektory zostały umieszczone na windach Ravel dających możliwość ukrycia projektorów, gdy nie są używane. Projektory rzutują na dwa, elektrycznie rozwijane ekrany Kauber Midi 500. Wdrożony system dystrybucji sygnałów wideo umożliwia transmisję zarówno obrazu, jak i dźwięku z przyłączy stołowych lub komputera PC i wyświetlenie sygnału wideo z pomocą projektora oraz przesłanie do nagłośnienia znajdującego się w dowolnej sali wchodzącej w skład kompleksu. Aby była możliwa taka funkcja, zdecydowano się na zastosowanie systemu AMX, dla którego wsparcie przy projektowaniu i wdrożeniu zapewniła firma ESS-Audio. Dla potrzeb tej instalacji integrator przygotował kompletną, niezależną sieć strukturalną z okablowaniem oraz przełącznikami sieciowymi Netgear. Sercem systemu w każdej sali jest przełącznik AV AMX VPX-1401 przyjmujący sygnał z enkoderów SVSI AMX NMX-ENC-N2412A i wysyłający go dalej do wybranej lokalizacji, gdzie jest odbierany z pomocą dekoderów SVSI AMX NMX-DEC-N2422A. W biurkach zastosowane zostały przyłącza dziewięciomodułowe AMX HPX-900 wyposażone zarówno w złącza HDMI, VGA, wejścia analogowe audio, złącza RJ-45, retraktory ułatwiające zachowanie porządku w okablowaniu, jak i gniazda zasilania np. dla potrzeb podłączenia laptopa.
Dodatkowo w salach wykładowych zostały zainstalowane obrotowe kamery (po dwie w każdej z sal) Dahua SD60230U-HNI. Obraz z nich może zostać zarówno zapisany w przygotowanym do tego celu rejestratorze, jak i przesłany do dowolnej lokalizacji, a także transmitowany online.
Każdym zestawem dwóch sal zarządza system sterowania bazujący na procesorze AMX NX-2200. Wyzwalanie poszczególnych zapisanych scenariuszy wykorzystania sal, sterowanie windami do projektorów i elektrycznie rozwijanymi ekranami umożliwiają stołowe, dotykowe panele sterujące MT-702 i klawiatury MET-13E, również firmy AMX.

Rozwiązania AV w nowych budynkach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wyzwalanie poszczególnych zapisanych scenariuszy wykorzystania sal, sterowanie windami do projektorów i elektrycznie rozwijanymi ekranami umożliwiają stołowe, dotykowe panele sterujące MT-702 i klawiatury MET-13E, również firmy AMX.

Sala rady wydziału
W sali rady wydziału przygotowana została nieco inna konfiguracja systemu niż w pozostałych salach. Również tutaj mamy zaawansowane rozwiązania do dystrybucji sygnałów AV, przyłącza stołowe, system sterowania oraz system projekcyjny, jednak dla funkcjonowania tej przestrzeni kluczowy jest zaawansowany system konferencyjny umożliwiający komunikację na najwyższym poziomie w trakcie odbywających się tutaj obrad. Integrator postawił na rozwiązanie Confidea firmy Televic pełniące trzy funkcje. Jest to system dyskusyjny, system do tłumaczeń symultanicznych oraz rozwiązanie umożliwiające obsługę głosowań.
W skład systemu wchodzi siedemdziesiąt pulpitów delegata Confidea CV Gen III z obsługą głosowania z wykorzystaniem autoryzacji katami RFID, pulpit przewodniczącego Confidea CV Gen III (oba rodzaje wyposażone w mikrofony na gęsiej szyi), jednostka centralna Confidea WCAP Gen III, zestaw ładowarek do akumulatorów bezprzewodowych pulpitów oraz oprogramowanie do obsługi głosowań oraz system automatycznego pozycjonowania kamer, dzięki któremu kierowane są one dokładnie na osobę zabierającą w danym momencie głos. Jak przyznał integrator: „System Televic Confidea jest jednym z najnowocześniejszych na świecie systemów konferencyjnych z obsługą głosowań. Cyfrowe kodowanie sygnału zapewnia w pełni poufną transmisję sygnału. Dzięki wyposażeniu w czytnik kart RFID zapewnia autoryzację głosujących oraz umożliwia błyskawiczną i czytelną prezentacji wyników głosowania.”

Rozwiązania AV w nowych budynkach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W sali rady wydziału integrator postawił na rozwiązanie Confidea firmy Televic pełniące trzy funkcje. Jest to system dyskusyjny, system do tłumaczeń symultanicznych oraz rozwiązanie umożliwiające obsługę głosowań. W skład systemu wchodzi siedemdziesiąt pulpitów delegata Confidea CV Gen III z obsługą głosowania z wykorzystaniem autoryzacji katami RFID, pulpit przewodniczącego Confidea CV Gen III (oba rodzaje wyposażone w mikrofony na gęsiej szyi), jednostka centralna Confidea WCAP Gen III, zestaw ładowarek do akumulatorów bezprzewodowych pulpitów oraz oprogramowanie do obsługi głosowań oraz system automatycznego pozycjonowania kamer, dzięki któremu kierowane są one dokładnie na osobę zabierającą w danym momencie głos.

Sale dobrze nagłośnione
Jeżeli chodzi o departament dźwięku, w zakres projektu AV realizowanego w nowych budynkach UMCS w Lublinie wchodziło zapewnienie nagłośnienia każdej z dużych auli z podziałem na dwie, sali rady wydziału, dystrybucja sygnałów z przyłączy i z komputera PC oraz mikrofonów zarówno bezprzewodowych i przewodowych. W kwestiach nagłośnienia ponownie postawiono na rozwiązania grupy Harman Professional: dystrybucję sygnałów BSS-Audio oraz głośniki JBL. Najważniejszym wymaganiem postawionym przez inwestora było to, aby wszystkie sale miały pełną dowolność, jeżeli chodzi o przesyłanie i zarządzanie sygnałami audio, co jest związane również z zaawansowanymi możliwościami dystrybucji obrazu zarówno w obrębie budynku, jak i dla potrzeb rejestracji i streamingu. Z tego powodu cały system nagłośnieniowy bazuje na cyfrowej, sieciowej transmisji sygnałów audio Dante. Za processing i dystrybucję sygnałów w każdej sali odpowiedzialny jest procesor audio DSP BSS BLU-50 wyposażony w kartę BLU-DAN umożliwiającą komunikację Dante.

Rozwiązania AV w nowych budynkach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W szafie rack w każdej z sal pracują m.in. urządzenia do transmisji video over IP SVSI AMX, procesor BSS BLU-50, wzmacniacze Crown CDi oraz odbiorniki bezprzewodowych mikrofonów Sennheiser SpeechLine.

Dodatkowo w głównej serwerowni znajduje się jeden główny procesor DSP BSS BLU-100 również z kartą Dante BLU-DAN odpowiedzialny za agregację wszystkich sygnałów. Do systemu trafiają sygnały z przyłączy stołowych, sygnały z mikrofonów na gęsiej szyi AKG CGN521STS oraz z bezprzewodowych systemów Sennheiser SpeechLine, dostarczonych zarówno z nadajnikami do ręki, jak i bezprzewodowymi mikrofonami nagłownymi. W zależności od wielkości sali zostały zastosowane dwa lub jeden system bezprzewodowy. Każda z łączonych sal, a także sala rady wydziału, zostały nagłośnione z pomocą dwudrożnych, sufitowych głośników JBL Control 18C/T z przetwornikiem 8”, zainstalowanych w liczbie odpowiadającej wielkości danej przestrzeni. Cały system bazuje na technologii 100V i jest zasilany wzmacniaczami Crown CDi 2|300, po jednym dla każdej z nagłaśnianych stref.

Rozwiązania AV w nowych budynkach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Po trzech latach od rozpoczęcia budowy przy ul. Głębokiej w Lublinie, we wrześniu 2021 uruchomione zostały trzy nowoczesne obiekty. Od strony zachodniej zlokalizowany został sześciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zajmujący ponad 6180 metrów kwadratowych, a do skrzydła centralnego wprowadził się Instytut Psychologii, który ma teraz do dyspozycji ponad 3700 metrów kwadratowych nowej i świetnie przygotowanej przestrzeni. W tzw. łączniku, a więc trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni ponad 1150 metrów kwadratowych, znajdującym się między głównymi obiektami dydaktycznymi zostały zlokalizowane części wspólne takie jak: szatnie, biblioteka, pomieszczenia techniczne czy barek.

Podsumowanie
Nowe budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostały wyposażone w cały szereg nowoczesnych rozwiązań AV ułatwiających realizację zadań edukacyjnych na poziomie akademickim. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wykładowcy mają możliwość przekazywania studentom treści w sposób angażujący i bardziej atrakcyjny. Studenci z kolei mogą aktywniej uczestniczyć w zajęciach, zdobywając nową wiedzę i umiejętności. Nie tylko pion edukacyjny, ale również najwyższe władze uczelni, a więc rada wydziału, zyskały wnętrza z bardzo rozbudowanym systemem dyskusyjnym Televic, którego użycie ułatwi komunikację wewnątrz sali, pozwoli na rejestrowanie i transmitowanie obrad i da do dyspozycji profesjonalne rozwiązania do głosowania, na co dzień pracujące w instytucjach rządowych czy najwyższych jednostkach unijnych. Zainstalowany sprzęt pozwoli również jeszcze bardziej zatrzeć granicę między lokalną, a zdalną edukacją. Bo przecież nie jest istotne czy odbiorca i mówca siedzą przed monitorem czy patrzą sobie prosto w oczy. Najważniejsze są przekazywane treści i aby kto mówić i do kogo. Technologia eliminuje wszelkie ograniczenia.

 

Tekst: Łukasz Kornafel, AVIntegracje
Zdjęcia: Piotr Bakal / ESS Audio

Zainteresowały cię opisane rozwiązania i wykorzystane urządzenia?
Skontaktuj się z nami - pomożemy, doradzimy, odpowiemy na Twoje pytania.
mail reklama@avintegracje.pl