Audinate - przyszłość sieci Audio

W związku z migracją systemów AV do sieci IT w celu ich połączenia obserwujemy obecnie możliwości zintegrowanej kontroli i konfiguracji na znacznie głębszym poziomie. Jaki ma to wpływ na zarządzanie i użytkowanie AV? Jakie problemy są zauważane?

Nowe urządzenia audio i sieć
Nowsze produkty i urządzenia audio oferują obecnie opcje łączności sieciowej, umożliwiające zarówno transmisję audio, jak i kontrolę całej sieci. W niektórych wcześniejszych konfiguracjach powszechne było stosowanie oddzielnych połączeń sieciowych do sterowania i łączności audio. Jednak dzisiaj w większości sytuacji nie jest to już konieczne.
Obecnie producenci oferują szereg możliwości związanych z siecią audio, często z szeroką funkcjonalnością na polu transmisji i konfiguracji bazujących na pojedynczym połączeniu audio. To sprawia, że instalacja jest prosta i wydajna, chociaż niektóre produkty nadal wymagają oddzielnych połączeń dla transmisji sygnałów audio oraz sterowania.
Oddzielne połączenia audio i połączenia sterujące są zwykle niepotrzebne, ponieważ sieci IP są zaprojektowane w taki sposób, aby obsługiwały niemal nieskończoną różnorodność typów danych jednocześnie. W nowoczesnych sieciach komputerowych tysiące operacji między setkami urządzeń są obsługiwane co sekundę. Mogą to być bardzo różne informacje – od aktualizacji oprogramowania, strumieni wideo lub wiadomości tekstowych do zdjęć kota – zawsze dostarczane bez obawy o uszkodzenie lub utratę sygnału. Sieci AV przenoszą dane audio, wideo i dane kontrolne w ten sam sposób, a wiele różnych operacji jest obsługiwanych szybko i wydajnie za pośrednictwem wspólnego zestawu kabli i portów. Sieciowe produkty AV zamieniają się w rozwiązania ze świata komputerów, które wykorzystują technologię IP jako wspólną podstawę dla całej komunikacji.
Wprowadzanie starszych urządzeń do sieci kolejnej generacji
Istnieje sporo całkiem dobrego starszego sprzętu audio, który jest „nieświadomy w sieci”, ale wciąż posiada jakąś wartość. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń analogowych, ale i starszych rozwiązań cyfrowych, takich jak MADI lub AES3, które są połączeniami typu punkt-punkt i nie są w stanie zapewnić łączności z siecią. Istnieją również produkty, które wykorzystują wczesne implementacje audio over Ethernet, takie jak Ethersound lub CobraNet, które nie są kompatybilne ze standardowymi sieciami. Dostępna jest szeroka gama konwerterów mogących zamienić starsze urządzenia w rozwiązania kompatybilne z nowoczesnymi standardami transmisji bazującymi na skrętce poprzez konwersję sygnałów analogowych i cyfrowych do sieci audio. Na rynku dostępnych jest ponad dwieście pięćdziesiąt produktów I/O dla Dante, obejmujących prawie każdy typ formatu i liczbę kanałów.
Podczas gdy konwertery I/O są niezwykle użyteczne w wydłużaniu okresu użytkowania starszych urządzeń audio, należy zauważyć, że nie mogą one zapewnić żadnego rodzaju kontroli wewnętrznej dla produktów, z którymi są połączone, co ogranicza możliwości zarządzania systemem. Starsze produkty muszą nadal być zarządzane przy użyciu łączności będącej poza siecią.
Dante AVIO
Dostrzegając potrzebę ochrony inwestycji niegdyś poczynionej w sprzęt, Audinate wypuścił niedawno rodzinę wydajnych pod względem kosztów, niewielkich, kilkukanałowych adapterów przeznaczonych do użytku z niesieciowymi mikserami, DI-boxami, procesorami analogowymi, wzmacniaczami, aktywnymi głośnikami i wieloma innymi urządzeniami. Adaptery Dante AVIO są dostępne w następujących wersjach: jedno- lub dwukanałowe wejście analogowe, jedno- lub dwukanałowe wyjście analogowe, dwukanałowy, dwukierunkowy protokół AES3/EBU oraz dwukanałowe, dwukierunkowe złącze USB. Dzięki Dante AVIO użytkownicy mogą nadal korzystać ze swojego ulubionego sprzętu w nowoczesnych środowiskach sieciowych.
Sieci: więcej niż transmisja treści multimedialnych
Wielofunkcyjny charakter sieci IP zapewnia jej szerokie zastosowanie. Zamiast wymagać oddzielnych systemów, kabli i złączy do kontroli i transmisji treści multimedialnych, sieci AV konsolidują wszystko w jedną platformę, wykorzystując wspólną infrastrukturę fizyczną. Ta konsolidacja zapewnia dużą elastyczność i moc, ale także niesie ze sobą nowe zagrożenia.
Konfiguracja systemu
To samo połączenie, za pomocą którego jest transmitowana zawartość z urządzenia do urządzenia, może z łatwością obsługiwać dane konfiguracyjne. Umożliwia to zdalną regulację wzmocnienia w mikserze, tworzenie sub-mixów lub włączanie różnych ustawień efektów na DSP. Technologia IP umożliwia wykonywanie wszystkich tych czynności za pomocą oprogramowania z dowolnego miejsca w sieci, bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniem, które może znajdować się w jednym scentralizowanym miejscu, np. w serwerowni, lub być całkiem ukryte, wykluczając dostęp do niego osób niezwiązanych z jego konfiguracją i obsługą.
Podsieci i rozwój
Początkowo sieci IP do transmisji danych AV w czasie rzeczywistym były objęte praktycznymi barierami, które wymuszały stworzenie specjalnego segmentu sieci IP, zwanego także podsiecią. Podczas gdy jest to korzystne dla systemów dźwiękowych i koncertowych, to ograniczenie uniemożliwiało powszechną łatwość użycia w większych, już znajdujących się w danym budynku bądź kompleksie sieciach. W miarę jak technologie sieciowe AV, takie jak Dante, stają się dojrzałe, bariery te są zmniejszane, co umożliwia projektowanie i wdrażanie większych, bardziej złożonych systemów.
Ochrona
Zanim transmisja danych audio i wideo przeniosła się do sieci IP, systemy AV oferowały bardzo niewielką ochronę przed jakąkolwiek manipulacją z zewnątrz. Nie miało to oczywiście większego znaczenia w zamkniętych systemach punkt-punkt, takich jak analogowy. Jednak wraz z pojawieniem się sieci, pojawiła się również potrzeba zarządzania i ochrony urządzeń, do których dostęp ma wiele osób. Administratorzy zdają sobie sprawę, że sieci AV wymagają niezawodnej ochrony dostępu, podobnie jak każda inna sieć IP. Na szczęście działy IT mają duże doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów i na rynku zaczynają się już pojawiać produkty AV, które umożliwiają równoczesne centralne zarządzanie bezpieczeństwem w całej sieci.
Dante Domain Manager
Dante Domain Manager to pierwszy system zarządzania użytkownikami zaprojektowany dla systemów sieci AV. Dante Domain Manager daje administratorom sieci audio wykorzystującej protokół Dante możliwość określenia, kto może uzyskać dostęp do wybranych sekcji systemu przy użyciu standardowych systemów uwierzytelniania użytkownika, który można powiązać z istniejącą infrastrukturą zarządzania dostępem, taką jak Active Directory. Pozwala to administratorom organizować system AV w strefy zwane domenami, z których każda ma indywidualnie przypisany dostęp egzekwowany na podstawie danych logowania danego użytkownika. Kompletny dziennik kontroli umożliwia monitorowanie dostępu, szybkie śledzenie problemów i ich rozwiązywanie.
Rozszerzenie podsieci
Dante Domain Manager umożliwia korzystanie z wielu podsieci dla systemu AV, dzięki czemu Dante może być używany w sieciach o niemal dowolnej złożoności lub rozmiarze. Nie jest wymagana żadna specjalna konfiguracja, ponieważ DDM automatyzuje kroki niezbędne do tego, aby praca przebiegała w szybki i logiczny sposób.
Wniosek: czego AV może nauczyć się od IT?
Wewnętrzna elastyczność, skalowalność i łatwe zarządzanie stanowią o tym, że dni połączeń punkt-punkt są policzone. Wraz z tą zmianą pojawia się zapotrzebowanie na edukację tworzenia sieci oraz zwiększoną świadomość w obszarach, które wcześniej nie były objęte zakresem AV, takich jak bezpieczeństwo i kontrola. Na szczęście ludzie z działów IT, na których w dużej mierze będzie spoczywała ta rewolucja, mają w tej dziedzinie przewagę związaną z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającą szybkie zaadoptowanie sieci IP do AV i takich produktów jak Dante Domain Manager. Podsumowując, bardzo mocno widać dzisiaj konwergencję systemów IT i AV, zarówno jeżeli chodzi o edukację osób pracujących z tymi systemami, jak i w urządzeniach i technologiach pojawiających się na rynku.

TEKST: Brad Price, Starszy Product Manager, Audinate

O autorze:
Brad Price jest starszym Product Managerem w Audinate i posiada duże doświadczenie w zakresie inżynierii dźwięku, wykonywania muzyki oraz rozwój oprogramowania. Współpracuje z zespołem programistów, tworząc oprogramowanie dla Dante Audio Networking, przynoszące korzyści profesjonalistom branży audio i wykorzystywane w wielu różnych branżach.