hdbaseHD

HDBaseT to technologia znana na całym świecie jako standard dla instalacji audiowizualnych. Standard HDBaseT został wprowadzony w 2010 roku, co umożliwiło transmisję sygnałów audio i wideo w ultrawysokiej rozdzielczości, sygnału Ethernet, sygnałów sterujących, USB oraz do 100 W mocy (co nazywamy zestawem funkcji 5Play) na duże odległości za pomocą jednego kabla.

Standard HDBaseT nadaje się do wielu różnych zastosowań i branż. W przypadku urządzeń audio-wideo, elektroniki użytkowej, a nawet komputerów przemysłowych technologia HDBaseT może służyć do przesyłu zestawu funkcji 5Play za pomocą zwykłego kabla sieciowego (kategorii 6 lub wyższej) na odległość do 100 m. W przypadku zastosowań medycznych oraz rządowych preferowane są światłowody, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i mają zasięg dziesiątków kilometrów.
Standard HDBaseT upraszcza instalację poprzez możliwość korzystania z bogatego zestawu funkcji, zapewnia większy zasięg oraz lepsze parametry niż inne istniejące rozwiązania. Oferuje wysoką jakość usług, co pozwala wyeliminować zakłócenia w kablach bez wpływu na wydajność i wysoką jakość.
Przed wprowadzeniem HDBaseT specjaliści branży audio-wideo stanęli przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, którym musieli stawić czoło, a przede wszystkim: jak dostarczać wysokiej jakości treści za pomocą przeciętnego kabla (biorąc pod uwagę koszty i stopień trudności instalacji) na odległość większą niż kilka metrów? Odpowiedź wiązała się zazwyczaj z poważnymi kompromisami dotyczącymi kwestii jakości, odległości lub kosztu i złożoności.
Technologia HDBaseT wyeliminowała konieczność stosowania tych kompromisów poprzez zaoferowanie następujących korzyści:

  • Transmisja na duże odległości: 100 m za pomocą jednego kabla lub na większe odległości z wykorzystaniem stacji pośredniczących.
  • Konwergencja sygnału: audio i wideo, Ethernet, sygnały sterujące, USB oraz energia elektryczna na jednym kablu, dzięki czemu wyeliminowano zakłócenia i uproszczono instalację przy jednoczesnym obniżeniu kosztów infrastruktury.
  • Parametry: obecna generacja może zapewnić do 4 K (ultrawysoka rozdzielczość) nieskompresowanego sygnału wideo, a w planach jest już 8K.
  • Prostota: kabel odpowiedniej kategorii (LAN) oraz kable UTP są łatwe w montażu i równie łatwe do zakończenia w terenie. Kable odpowiedniej kategorii wykorzystują również standardowe łączniki kablowe RJ-45.
  • Przystępna cena: technologia HDBaseT korzysta z taniej infrastruktury bez pogarszania parametrów, dzięki czemu obniża koszty nie tylko instalacji, lecz również utrzymania; możliwość przesyłu mocy przez kabel HDBaseT eliminuje konieczność układania kabli elektrycznych i montażu gniazd w pobliżu wszystkich urządzeń.
  • Normalizacja: HDBaseT to standard przemysłowy, który ułatwia współdziałanie.
  • Wszechstronność: HDBaseT to technologia sprawdzona w przemyśle, którą w łatwy sposób można dostosować do zastosowań w różnych sektorach.
  • Elastyczność: HDBaseT umożliwia zastosowanie różnych topologii sieci, dzięki czemu poszerzono zakres topologii instalacji o topologię z połączeniami łańcuchowymi, wielostrumieniową, powielania, rozdziału itd.

Zestaw cech HDBaseT o nazwie 5Play
5Play to zestaw cech dostarczanych przez HDBaseT: audio i wideo, USB, Ethernet, sygnały sterujące i zasilanie, a wszystko to przesyłane za pomocą tego samego kabla. HDBaseT dostarcza sygnał wideo o rozdzielczości do 4K (4K 60 Hz 4:2:0 oraz 4K 30 Hz 4:4:4) oraz umożliwia korzystanie ze wszystkich najważniejszych funkcji HDMI, jak na przykład CEC, ARC, EDID i HDCP. Jedną z najnowszych innowacji technologii HDBaseT jest wprowadzenie kompresji wizualnej bez strat dla transmisji sygnału 4K 60 Hz 4:4:4 oraz HDR10 w celu zwiększenia możliwości instalacji.
Zaletą technologii HDBaseT jest transmisja wysokich rozdzielczości z blisko zerową latencją. Latencja to mierzalny czas, który zajmuje sygnałowi dotarcie z jednego punktu do drugiego. HDBaseT zasadniczo nie powoduje opóźnień sygnału – poniżej 10 mikrosekund przy odległości 100 m, przy pracy z bezstratną kompresją. Inne rozwiązania, stosujące głęboką kompresję, wprowadzają do transmisji znaczną latencję, co wypływa na jakość i parametry.
HDBaseT, równolegle do przesyłu pozostałych sygnałów po tym samym kablu, umożliwia korzystanie z Ethernetu z prędkością 100 Mb. Umożliwia także korzystanie z trybu Ethernet Fallback, co oznacza, że urządzenie wykorzystujące standard HDBaseT można podłączyć do infrastruktury zapewniającej tylko dostęp do Ethernetu. Nie ma potrzeby posiadania urządzenia z oddzielnym portem HDBaseT oraz ethernetowym – do połączenia z HDBaseT (plus Ethernet) lub tylko z Ethernetem można wykorzystać to samo złącze.
Opcja korzystania z USB 2.0 jest wbudowana w zestaw układów scalonych HDBaseT, co umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności zależnych od USB, jak na przykład ekrany dotykowe, rozszerzenie KVM (klawiatura – wideo – mysz), pamięć zewnętrzna itd.
HDBaseT rozszerza kilka sygnałów sterujących, jak na przykład HDMI Consumer Electronic Controls (CEC), Recommended Standard 232 (RS-232), I2C oraz sygnał podczerwieni (IR). Sygnały sterujące można wdrożyć z także wykorzystaniem kanału Ethernet.
I wreszcie, co nie mniej ważne – technologia HDBaseT umożliwia przesyłanie energii elektrycznej (Power of HDBaseT – PoH), która jest rozszerzeniem możliwości przesyłania zasilania przez Ethernet (PoE). PoH umożliwia dostawę do 100 W prądu stałego tym samym kablem Cat, co jest jest wystarczające do zasilenia większości urządzeń, w tym dużych ekranów telewizyjnych.
Znaczenie standardu
HDBaseT jest standardem przemysłowym, zdefiniowanym i opracowanym przez HDBaseT Alliance. The HDBaseT Alliance jest organizacją typu not-for-profit, założoną w 2010 roku przez LG Electronics, Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment oraz Valens (wynalazcę tej technologii oraz sprzedawcę zestawów układów scalonych). Od tamtego czasu skupia ona wokół siebie czołowych producentów elektroniki użytkowej, profesjonalnych producentów urządzeń audio i wideo, przedstawicieli sektorów przemysłu, a niedawno nawet przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego.
Mając wśród swoich członków ponad 200 firm, Alliance działa aktywnie w dziedzinie edukacji rynku na temat korzyści z omawianej technologii. Społeczność HDBaseT składa się ze sprzedawców, instalatorów, integratorów i specjalistów z tych sektorów, jak również użytkowników końcowych, którzy poszukują lepszego rozwiązania kwestii transmisji sygnału wideo wysokiej jakości. Alliance kieruje swoją ofertę do tej publiczności dzięki przeznaczonym dla niej treściom, webinarom, udziałowi w konferencjach i targach oraz innymi sposobami.
Normalizacja to ważny element, ponieważ ułatwia interoperatywność różnych wyrobów pochodzących od tego samego lub różnych producentów. Alliance popiera tę interoperatywność przez swój program certyfikacji. Od wszystkich członków wymaga się certyfikacji swoich wyrobów na zgodność z zestawem cech 5Play, a wyroby członków Alliance są wymienione na jego stronie internetowej oraz w aplikacjach Android i iPhone. Umożliwia to każdemu instalatorowi lub integratorowi sprawdzenie cech każdego z wyrobów i upewnienie się, że są one zgodne z cechami posiadanymi przez inne urządzenia w tej samej instalacji.
Technologia HDBaseT nieustannie się rozwija, podejmując najnowsze kierunki na rynku i zapewniając najwłaściwsze rozwiązanie dla każdej instalacji.

TEKST: Sandra Welfeld, HDBaseT Alliance
TŁUMACZENIE: Ireneusz Gorczyński