Centra Zarządzania Kryzysowego to miejsca, które mogą kojarzyć się z nowoczesną technologią. Multimedialne ekrany dotykowe, videowalle, symulatory. To one sprawiają, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z bezpieczeństwem globalnym, lokalnym czy wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie reagowanie, możemy czuć się bezpiecznie. Jak Centra Zarządzania Kryzysowego mogą wykorzystać multimedia?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację kryzysową, bardzo ważny jest czas reakcji oraz maksymalnie duża wiedza o powstałym kryzysie. Nie bez znaczenia jest również prewencja, dlatego elementem skutecznego przeciwdziałania i  zarządzania kryzysem są wszelkiego rodzaju symulatory. Sytuacja kryzysowa może zaistnieć w kontekście jednostki lub małej grupy — na przykład w  miejscu pracy, bez znaczenia, czy jest to kopalnia czy okręt marynarki wojennej, a  także może dotyczyć mieszkańców miast, regionów czy globu. Niezależnie od skali, multimedia odgrywają ogromną rolę w  codziennym zarządzaniu kryzysem, dlatego coraz częściej w  miejskich i  regionalnych Centrach Zarządzania Kryzysowego montuje się nowoczesne ściany wideo (videowalle).

Dzięki nim w  tym samym czasie wyświetlane są obrazy z wielu źródeł. Pozwala to kontrolować sytuację w centrum miasta podczas imprezy masowej czy na drogach. Rozwiązania multimedialne zautomatyzowały pracę, ułatwiając przepływ informacji, koordynację działań jednostek odpowiedzialnych za szybkie reagowanie (pogotowie, straż pożarna, policja, a  nawet wojsko czy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje zgłoszenia na numer 112), podejmowanie decyzji i  poprawiły szybkość reakcji na sytuacje kryzysowe i niebezpieczne, zwiększając szansę na ich szybkie zażegnanie. Takie videowalle pojawiają się nie tylko w  miejskich centrach zarządzania kryzysowego, ale także w miejscach pracy takich jak: lotniska, dworce kolejowe i  autobusowe, kopalnie, elektrownie, w  tym elektrownie atomowe, zakłady karne. Czyli wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstania kryzysu i  niebezpieczeństwa spowodowane czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Videowalle pozwalają na stałą obserwację zachodzących procesów, a  ekrany dotykowe na szybkie reagowanie, w celu zażegnania powstałego niebezpieczeństwa, ale także, jeśli zajdzie taka potrzeba, wskazanie pracownikom oraz osobom przebywającym w danym miejscu bezpiecznej drogi ewakuacji oraz przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej. Do wyjątkowych Centrów Zarządzania Kryzysowego należy wojsko, które nie tylko wyposaża swój sprzęt, taki jak okręty marynarki wojennej czy śmigłowce, w nowoczesne rozwiązania multimedialne, ale także korzysta na co dzień z symulatorów opartych na najnowszej technologii. Jednak, aby sprzęt multimedialny mógł znaleźć się na okręcie marynarki wojennej, musi zdobyć specjalny certyfikat. Dopiero wtedy ściany video, takie jak na przykład V-Wall, mogą zostać zamontowane na okręcie, w centrum dowodzenia i  służyć jako element systemu zabezpieczeń, który między innymi, wskazuje właściwą drogę ewakuacji. Ekrany dotykowe stały się również stałym elementem mostków kapitańskich czy kokpitów samolotów i  śmigłowców, dlatego widzimy je także w  symulatorach wykorzystywanych nie tylko w  jednostkach wojskowych, ale także w instytutach badawczych zajmujących się technologią wojskową. Dzięki symulatorom wyposażonym w ekrany dotykowe powstają narzędzia diagnostyczno-proceduralne, na przykład symulatory przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Dzięki takim symulatorom zbudowanym w skali 1:1, możliwe jest odwzorowanie prawdziwej wyrzutni, jak i systemu sterowania nią, a więc szkolenie operatorów w warunkach maksymalnie zbliżonych do prawdziwych. Co istotne, elementy mechaniczne są zwizualizowane na ekranach dotykowych, wizualizacja wystrzelenia pocisku odbywa się na dotykowej ścianie video V-Wall Mobile, a  cały symulator może być mobilny, a więc w łatwy sposób przeniesiony w dowolne miejsce, w którym odbywa się szkolenie — na przykład na poligon.

Do najbardziej popularnych symulatorów korzystających z rozwiązań multimedialnych należą symulatory śmigłowców. W  kabinie odwzorowanej w  skali 1:1 znajdują się ekrany dotykowe, na których odwzorowano wszystkie elementy mechaniczne. Co więcej, symulator może zostać wyposażony w prawdziwy system, który znajduje się w śmigłowcach, co sprawia, że szkolenie pilotów jest maksymalnie zbliżone do realiów. Sytuacje kryzysowe, w  których bardzo często stawką jest ludzkie życie i  w  których liczy się czas oraz sprawna koordynacja działań, sprawiają, że każda pomoc jest na wagę złota. Nic więc dziwnego, że multimedia i  rozwiązania dotykowe wkroczyły również w  tę dziedzinę naszej codzienności. Niezależnie od tego, czy mówimy o Centrach Zarządzania Kryzysowego dużych miast, systemach kontroli procesów w kopalniach czy elektrowniach, symulatorach wykorzystywanych w wojsku, to multimedia przybliżają nas do skutecznego przeciwdziałania kryzysom i sytuacjom niebezpiecznym, zapewniając nam spokojny sen.
Videofonika to firma założona w 2008 roku. Tworzą ją pasjonaci technologii dotykowych, którzy do tej pory wykonali ponad 300 projektów na całym świecie. Projektują, produkują i instalują ekrany dotykowe
w dowolnych formach i rozmiarach wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi. Ta nowoczesna technologia w interaktywny sposób przedstawi Twój pomysł, ofertę, ideę.

TEKST: Jakub Boni, Videofonika
ZDJĘCIA: Videofonika