Aten VK7000

W pierwszym kwartale 2019 ATEN wprowadzi na rynek nową platformę przeznaczoną do globalnego zarządzania urządzeniami AV.

Globalna platforma do zarządzania AV – VK7000 – to bazujące na Windows oprogramowanie przeznaczone do centralnego zarządzania, monitorowania i sterowania urządzeniami podłączonymi do sieci Ethernet, które zlokalizowane są w różnych pomieszczeniach, budynkach, a nawet miejscowościach. Zarządzanie i konfiguracja odbywająca się z poziomu intuicyjnego, graficznego interfejsu użytkownika, zapewnia administratorom IT ustalanie różnych zadań, ich planowanie i wykonywanie. Ponadto, jeśli platforma odnotuje nietypowe zdarzenie, automatycznie poinformuje o nim oraz będzie je monitorować.
Oprogramowanie VK7000 stale komunikuje się z urządzeniami. Monitorowane dane to m.in. stan połączenia, stan wentylatorów czy temperatury. Odczytane wartości wyświetlane są w interfejsie programu i podświetlone w przypadku wartości spoza dopuszczalnych limitów. Zapewnia to wydajne sterowanie wieloma urządzeniami z możliwością ich grupowania w celu łatwiejszej organizacji stanowiska pracy.
Ponadto VK7000 pozwala na zmianę widoku. Dostępny widok piętra umożliwia podgląd urządzeń z różnych pomieszczeń. Natomiast widok pomieszczenia umożliwia odczytanie szczegółowych informacji na temat poszczególnych urządzeń pracujących w pobliżu.

Tagi:

ATEN