Biamp zaprezentował SageVue, opartą na przeglądarce WWW platformę programową, która umożliwia integratorom i użytkownikom końcowym zarządzanie oraz monitorowanie wszystkich urządzeń Tesira i Devio podłączonych do sieci.

SageVue łączy się z infrastrukturą LDAP inteligentnie, co pozwala administratorom IT wykorzystywać istniejące dane do kontrolowania dostępu systemu do oprogramowania. Wyposażony w pełni funkcjonalny interfejs API RESTful, SageVue daje możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, zapewniających jeden pełny widok wszystkich urządzeń Tesira i Devio podłączonych do sieci. SageVue umożliwia administratorom IT przeglądanie stanu systemu i wykonywanie wielu zadań administracyjnych.