jabra

„Twoja kamera jest wyłączona” – oto dlaczego nie powinieneś jej wyłączać. Wraz z pojawieniem się pracy hybrydowej w ostatnich latach, zmieniły się zasady obowiązujące w biznesie. Spotkania online zastąpiły strój biznesowy i uścisk dłoni kompetencjami cyfrowymi i wirtualnym „co słychać?”. Jednak spotkania online nie wyeliminowały całkowicie poczucia profesjonalizmu, nawet jeśli noszenie spodni przestało być koniecznością. Okazuje się, że włączone wideo ma wpływ na to, jak bardzo profesjonalnie prezentujemy się podczas spotkań online, ale to czy i kiedy włączamy wideo może zależeć od tego, na jakim etapie kariery się znajdujemy. Jeśli więc zastanawiasz się, jak twoi koledzy mogą cię postrzegać na podstawie twoich zwyczajów związanych z wideo, przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czy korzystanie z wideo przyspiesza karierę?
W czasach pracy hybrydowej wszyscy staliśmy się znacznie bardziej zależni od technologii, umożliwiającej nam pogaduszki przy kawie, spotkania, kreatywne warsztaty i burze mózgów, które wcześniej odbywały się w biurze. Nawet jeśli pracujemy w siedzibie firmy, w prawie każdym spotkaniu biorą udział uczestnicy zdalni. Podczas spotkań online brakuje nam możliwości zrozumienia czegoś więcej niż to, co zostało powiedziane i pewnie często jesteśmy skupieni głównie na własnym wyglądzie, który widzimy w małym okienku przed sobą. I rzeczywiście, przy 58% osób pracujących w pełni zdalnie lub elastycznie, nasz profesjonalizm online jest ważniejszy niż kiedykolwiek.

jabra

Najnowszy raport dotyczący pracy hybrydowej ujawnia, że pracownicy dołączający do spotkania online z włączonym wideo są odbierani poważniej i postrzegani jako bardziej zaangażowani w rozmowę. A ponieważ 2/3 spotkań odbywa się w pełni online lub hybrydowo, na włączeniu kamery można wiele zyskać. Kiedy spotykamy się twarzą w twarz w biurze, wciąż zdradzamy mowę ciała i sygnały społeczne, które wpływają na to, jak postrzegają nas inni. I choć nie możemy (jeszcze) odtworzyć osobistej interakcji poprzez spotkania online, włączenie wideo może poprawić to, jak jesteśmy postrzegani. Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że współpracownicy z włączonym wideo wydają się bardziej zaangażowani w spotkania niż ci z wyłączonym wideo. Wystarczy włączyć kamerę, by zostać uznanym za bardziej aktywnego i zaangażowanego uczestnika spotkania – a tego, jak sądzę, chce większość z nas.

Czy odczuwamy presję, że powinniśmy włączać wideo?
Zasadniczo wiele osób czuje się niekomfortowo włączając wideo przez cały czas spotkania. Może to być wyczerpujące pod względem poznawczym, prowadzić do wzrostu samoświadomości, a badania pokazują, że na niektórych ma to większy wpływ niż na innych.

Według naszych badań dotyczy to w większym stopniu młodszych pokoleń. Pokolenie Z i Millenialsi to nie tylko ci, którzy najczęściej czują się wykluczeni podczas spotkań online, ale także odczuwają największą presję, jeśli chodzi o korzystanie z wideo. Zazwyczaj są oni na wczesnym etapie kariery i mają mniejsze doświadczenie, a jak wiemy, dla wielu z nas samo bycie widzianym i słyszanym może być onieśmielające.

Generalnie na decyzję o włączeniu wideo duży wpływ ma liczba uczestników spotkania, ich rola w spotkaniu i to, kto jeszcze w nim uczestniczy. Podczas niewielkiego spotkania przedstawiciele pokolenia Z są bardziej skłonni do włączenia wideo, ponieważ będzie to widoczne, jeśli tego nie zrobią. Tymczasem pokolenia będące na zaawansowanym etapie kariery zawodowej, pokolenie X i pokolenie wyżu demograficznego, albo mniej się tym przejmują, albo są bardziej zrelaksowane. Odpowiednio 37% i 47% przedstawicieli pokolenia X i wyżu demograficznego twierdzi, że nigdy nie włącza wideo. Jednak w sytuacji, gdy szef lub inny przełożony dołącza do spotkania, wszystkie pokolenia z równym prawdopodobieństwem włączą wideo.

jabra

Innymi słowy, choć jest wiele czynników skłaniających do korzystania z wideo podczas spotkań online, młodsze pokolenia najbardziej odczuwają presję społeczną. Wskazuje to, że etap kariery ma wpływ na sposób prezentowania się na spotkaniach. Stanowi to wyzwanie dla budowania zaufania organizacyjnego, jeżeli niektóre grupy systematycznie czują się niekomfortowo lub wyobcowane podczas spotkań. Zwłaszcza, że pracownicy najlepiej angażują się w spotkania w sposób, który jest dla nich najwygodniejszy – zdalnie lub twarzą w twarz.

Czy wideo jest korzystne dla wszystkich?
Podczas gdy włączenie wideo może mieć pozytywny wpływ na karierę i sposób, w jaki postrzegają nas inni, nadal pozostaje sporo do zrobienia, aby zapewnić każdemu pracownikowi komfort podczas spotkania – z włączonym wideo lub bez. Poprzez opracowanie jasnych wytycznych dla różnych scenariuszy spotkań, aby złagodzić presję związaną z włączeniem wideo, liderzy biznesowi mogą zbudować lepszą kulturę spotkań – i lepsze spotkania dla wszystkich.

 

 

Autor: Holger Reisinger, senior vice president Jabra Enterprise Video Business Unit at GN A/S