Systemy wideokonferencyjne Nureva HDL300 umożliwiły uniwersytetowi przejście na hybrydowy model nauczania. Firma Nureva Inc., innowator w dziedzinie zaawansowanych rozwiązaniach wideokonferencyjnych, ogłosiła, że Uniwersytet Duquesne w Pittsburghu w Pensylwanii wyposażył ostatnio ponad 40 sal dydaktycznych w systemy wideokonferencyjne Nureva HDL300 oraz zamówił dodatkowo 32 kolejne takie systemy.

Firma SMARTSolution Technologies, autoryzowany dealer Nureva, wsparła uniwersytet w poszukiwaniu systemu konferencyjnego audio, który pomógłby studentom uczyć się w środowisku hybrydowym, w którym niektórzy studenci przebywają w salach, a inni uczestniczą w nauce zdalnie. Przed pojawieniem się COVID-19, Uniwersytet Duquesne korzystał z kilku systemów Nureva zakupionych pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Kiedy pojawiła się konieczność przejścia na hybrydowy model nauczania, Uniwersytet zainstalował kolejne 37 jednostek. Ostatnio uczelnia umieściła system Dual HDL300 w pozorowanej sali sądowej w School of Law. Kolejne 32 systemy zostały zamówione z myślą o wdrożeniu rozwiązania Nureva w całym kampusie. Ponieważ montaż systemu naściennego zajmuje niecałą godzinę, obsługa techniczna uczelni zrobi to samodzielnie.
„Plan główny COVID-19” Uniwersytetu Duquesne odzwierciedla środki bezpieczeństwa i protokoły, które uczelnia wdrożyła w celu stworzenia struktury umożliwiającej zajęcia bezpośrednie i hybrydowe oraz takiego dostosowania warunków zamieszkania, aby umożliwić studentom jednocześnie przybywanie w kampusie Duquesne oraz zdobywanie wykształcenia na najwyższym poziomie. Od sierpnia 2019 roku, jeszcze przed wybuchem pandemii, zespół akademicki – obejmujący wykładowców i pracowników technicznych – pracował nad stworzeniem HyFlex, czyli rozwiązania edukacyjnego, które w trakcie semestru zimowego umożliwiłoby studentom zarówno bezpośredni udział w zajęciach, jak i naukę zdalną.
Systemy HDL300 wykorzystują przełomową technologię Microphone Mist™ firmy Nureva, która zapewnia zasięg mikrofonu w całym pomieszczeniu. Dzięki tej technologii możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących zachowania odległości fizycznej, a studenci zdalni mogą dobrze słyszeć każde słowo i mieć poczucie uczestniczenia w zajęciach. Profesorom i wykładowcom nigdy nie są potrzebne mikrofony w klapie, czy na podium, co pozwala na swobodne poruszanie się i ogranicza potencjalne problemy techniczne towarzyszące konwencjonalnym rozwiązaniom konferencyjnym. Ponadto ciągła autokalibracja systemu zapewnia jego optymalną wydajność bez względu na konfigurację sali zajęciowej, jak i jej ewentualne zmiany. Stanowi to niewątpliwą zaletę z punktu widzenia pracowników IT i AV.
– Systemy Nureva to idealne rozwiązanie, które spełnia wymagania dźwiękowe w salach zajęciowych związane z COVID-19 – powiedział Mitchell Schwartz, dyrektor generalny SMARTSolution. – Z przyjemnością pomogliśmy Uniwersytetowi Duquesne w realizacji tego projektu.
– Jesteśmy podekscytowani, że nasze systemy audio pomagają studentom zdalnym Uniwersytetu Duquesne korzystać z edukacji na takim samym poziomie, co studenci przebywający w salach – powiedziała Nancy Knowlton, dyrektor generalna Nureva. – To nowy sposób nauczania i uczenia się dla większości uczelni i cieszymy się, że Uniwersytet Duquesne kontynuuje wdrażanie u siebie naszych systemów.
Przystosowywanie szkolnictwa wyższego do nowej sytuacji
Uniwersytet Duquesne należy do rosnącej na całym świecie liczby szkół policealnych, które szeroko wdrażają systemy audio Nureva w celu zaspokojenia potrzeb hybrydowego modelu nauczania. Systemy audio Nureva umożliwiają tym instytucjom dalsze zapewnianie studentom edukacji na najwyższym poziomie, oferując zaawansowany dźwięk w salach ćwiczeniowych i wykładowych. Osoby uczestniczące bezpośrednio w zajęciach mogą zachowywać odstęp od pozostałych, a studenci zdalni mogą się w pełni angażować i czuć, jakby byli obecni na sali razem z innymi.

O rozwiązaniach audio Nureva
Systemy konferencyjne firmy Nureva rozwiązują frustrujący i uporczywy problem słabej jakości dźwięku w dużych i małych pomieszczeniach wykorzystywanych do spotkań i nauki. Podstawą każdego systemu jest opatentowana przez firmę technologia Microphone Mist, polegająca na rozmieszczaniu w całej przestrzeni tysięcy wirtualnych mikrofonów, umożliwiających odbieranie dźwięku z dowolnego miejsca i zapewniających każdej osobie doskonałą słyszalność, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje i kierunku, w którym jest zwrócona. Systemy Nureva wykorzystują zaawansowane algorytmy jednoczesnego przetwarzania sygnałów ze wszystkich wirtualnych mikrofonów i zapewniają zdalnym uczestnikom wyraźny i niezakłócony odbiór dźwięku. Wdrażanie wielu systemów Nureva jest nadzorowane za pomocą Nureva Console, platformy opartej na chmurze, która ułatwia organizacjom zarządzanie ich systemami w wielu lokalizacjach z poziomu jednego, bezpiecznego pulpitu nawigacyjnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej firmy Nureva.

O Uniwersytecie Duquesne
Uniwersytet Duquesne został założony w 1878 roku. Ze względu na liczne zdobyte nagrody zaliczany jest do czołowych uniwersytetów katolickich w USA. Uniwersytet gromadzi społeczność liczącą prawie 9500 studentów.