JTS zaprezentował nowy system bezprzewodowy składający się z  odbiornika E-7R (single)/E-7Du (Dual) oraz mikrofonu bezprzewodowego E-7TH/E-7THD i  nadajnika bodypack E-7TB/E-7TBD.

JTS E-7R/E-7Du to bezprzewodowy system mikrofonowy, który świetnie sprawdzi się podczas prezentacji firmowych. Oferuje on szesnaście kanałów, stabilne połączenie RF i  wysoką jakość przetwarzania. System pracuje w  paśmie 470-960 MHz, stosunek sygnał/szum jest większy niż 100 dB, współczynnik zawartości harmonicznych jest mniejszy niż 0,6%. Siedmiosegmentowy wyświetlacz informuje o  wybranym kanale, jak również o  statusie RF/AF. Zestaw oferuje również kontrolę poziomu wzmocnienia, impedancję wynoszącą 600 Ω oraz niwelację poziom szumów. Nadajniki udostępniają informację o poziomie baterii, dzięki czemu wiemy, kiedy należy je wymienić. Charakterystyka częstotliwościowa E-7TH/E-7THDi mieści się w zakresie 50 Hz – 18 kHz, natomiast nadajnika typu bodypack, oznaczonego jako E-7TB/E-7TBD, w zakresie 40 Hz – 18 kHz.