Poza opisanymi w poprzednim artykule pomieszczeniami do komunikacji słownej, norma „PN-B-02151-4” opisuje wymagania także dla „pozostałych pomieszczeń”. Wymagania te dotyczą w części przypadków wymaganego czasu pogłosu, a dla niektórych pomieszczeń tylko wymaganą chłonność akustyczną przypadającą na metr kwadratowy pomieszczenia. Wytyczne te mają na celu ograniczenie hałasu pogłosowego. Podane wymagania odnoszą się do oktawowych pasm o częstotliwościach środkowych 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz. W przypadku pomieszczeń o dużej kubaturze wraz z systemem nagłośnieniowym sugeruje się przyjęcie takich samych wymagań dla pasma częstotliwościowego 125 Hz. Tak jak dla poprzedniego rodzaju pomieszczeń, tak i tutaj wymaganie dotyczy pomieszczeń wykończonych, wraz z trwale zamontowanym wyposażeniem i umeblowaniem, bez obecności ludzi. Także dla tego rodzaju pomieszczeń, w razie wykorzystywania ich do tworzenia lub odbioru muzyki, wymagane jest okresowe zwiększanie lub zmniejszanie czasu pogłosu względem powyższych wymagań. Ponownie, elementy zmiennej akustyki mają być konsultowane ze specjalistą. W przypadku konieczności stosowania systemów DSO w pomieszczeniach wymienionych powyżej,spełnienie wymagań z sąsiedniej tabeli zapewni w większości przypadków spełnienie wymagań dla takich systemów. Dla niektórych pomieszczeń, w celu uproszczenia obliczeń (są one na tyle proste, że może je wykonać każdy – wzory w felietonie w przyszłym miesiącu), stosuje się wymaganie minimalnej chłonności akustycznej pomieszczenia. Wymaganie to jest stawiane dla pasm oktawowych o częstotliwości środkowych 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz dla pomieszczeń wykończonych, nieumeblowanych (z wyjątkami podanymi w tabeli poniżej), o wysokości w świetle wykończenia do 4 m. W przypadku większej wysokości wymaganą chłonność należy ustalić indywidualnie.  Także tutaj obowiązuje uwaga jak przy poprzednich pomieszczeniach w przypadku obecności systemu DSO. To byłoby na tyle wymagań odnośnie pomieszczeń, do których norma „pogłosowa” coś precyzuje. W kolejnym felietonie poznamy wymagania prowadzenia badań, podam także wzory obliczeniowe, za pomocą których można samemu sprawdzić zgodność zaprojektowanej przestrzeni z wymaganiami przedstawionymi w ostatniej tabeli tego felietonu. Naturalnie w razie pytań, wątpliwości lub chęci dyskusji pozostaję do dyspozycji za pośrednictwem Redakcji „AVIntegracje” bądź pod adresem firma@propersound.pl, a po więcej ciekawostek akustycznych zapraszam na Fanpage ProperSound na Facebooku i mój kanał na YouTube: www.yt.propersound.pl.

Szczegółowe tabele znajdą Państwo w październikowym (2017 r.) wydaniu AVIntegracji.

TEKST: mgr inż. Marcin Zastawnik