Liderzy biznesu nieustannie spoglądają w swoje kryształowe kule, aby przewidzieć kolejny istotny trend dotyczący coraz nowszych form pracy. Biorąc pod uwagę, jak szybko i nieustannie zmieniają się środowiska pracy, liderzy muszą wyprzedzać potencjalne trendy i przewidywać, jakie nowe technologie pojawią się, by pomóc pracownikom w bardziej efektywnej i produktywnej pracy.

Nie wystarczy jednak nasze własne zdanie na temat tego, jak będzie wyglądać przyszłość. Chcąc znaleźć najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłości pracy, firma Jabra postanowiła pomóc w wyłonieniu najważniejszych z nich. Analizując ponad 100 trendów w społeczeństwie, zawęziła je do 11 makrotrendów, które będą miały wpływ na przyszłość pracy. Na tej podstawie przeprowadzono holistyczną, dogłębną ankietę z udziałem 76 naukowców i ekspertów branżowych, od specjalistów ds. zarządzania biznesem i autorów książek o ewolucji po psychologów pracy, wypracowując w ten sposób najbardziej obiecujące i warte uwagi scenariusze dotyczące przyszłości pracy. Opierając się na implikacjach różnych makrotrendów i korzystając z wiedzy wielu ekspertów, Jabra opracowała sześć prawdopodobnych scenariuszy przyszłości pracy na najbliższe pięć lat, które będą miały wpływ na cztery główne obszary: przedsiębiorstwa, pracowników, środowisko pracy i technologię.

Trend 1: Koncentracja na dobrostanie pracowników

Pracodawcy są świadomi swojego obowiązku troszczenia się o pracowników, dążąc do ich dobrego samopoczucia w pracy i poza nią. Mając świadomość, że najwyższa wydajność wynika z ogólnego dobrego samopoczucia, głównym elementem przyszłości będzie technologia. Technologia taka jak sztuczna inteligencja i zautomatyzowane rozwiązania zintegrowane z miejscem pracy w celu monitorowania i poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników.

Trend 2: Zespoły Agile

Korporacyjny model biznesowy ewoluuje wraz z platformami promującymi współpracę między firmami. Mniejsze zespoły bazują na elastycznej sieci partnerów z różnych środowisk, co wymaga rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych. Przełamywanie barier komunikacyjnych zwiększa dostęp do danych i umożliwia wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do wydajnej współpracy online, sprzyjając tworzeniu nowego ekosystemu.

Trend 3: Zrównoważony rozwój w centrum uwagi biznesu

W obliczu nasilających się obaw związanych ze zmianami klimatycznymi, firmy coraz częściej angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Zmniejsza się liczba podróży służbowych, co stymuluje innowacje w dziedzinie technologii komunikacyjnych. Na znaczeniu zyskują przyjazne dla środowiska podróże i lokalna, ekologiczna produkcja. Oszczędzanie energii staje się priorytetem, stanowiąc wyzwanie dla równowagi między automatyzacją a zużyciem energii elektrycznej. Firmy technologiczne świetnie funkcjonują, odnawiając i odsprzedając towary w świecie zorientowanym na zrównoważony rozwój.

Trend 4: Biuro przyszłości

Biuro przyszłości jest dynamiczne, niezależne od stałej lokalizacji, wspierane przez technologię opartą na chmurze i platformy komunikacyjne. Praca odbywa się w każdym miejscu – podczas dojazdów do pracy, na ulicy lub w kawiarni. Zaawansowane rozwiązania sprzętowe, wyposażone w funkcję redukcji hałasu i dostosowane do pracy w przestrzeniach otwartych, zachęcają do współpracy i tworzenia różnorodnych środowisk pracy, redukując zakłócenia w tle i sprzyjając społecznym interakcjom.

Trend 5: Inwestowanie w pracownika

Zmiany w miejscu pracy są nieuniknione, a pracownicy potrzebują wsparcia, aby się do nich dostosować. Producenci sprzętu i oprogramowania mogą dostarczyć cennych wskazówek, wykorzystując dane do indywidualnego coachingu. Ta synergia z SI może się przyczynić do poprawy umiejętności, takich jak płynność wypowiedzi, posługiwanie się językiem i zarządzanie czasem, ostatecznie zwiększając produktywność i pewność siebie pracowników, przynosząc pracodawcom korzyści w postaci bardziej wydajnych zespołów pracowniczych.

Trend 6: Konsumeryzacja biznesu

Wraz z przejściem pracowników na hybrydowy, elastyczny model pracy, zaciera się granica między pracą a czasem wolnym. Dlatego zwiększają się ich oczekiwania, że profesjonalne narzędzia będą łatwo integrować się z ich życiem osobistym, ułatwiając korzystanie z technologii. Polityka dotycząca sztywnych zasad korzystania z technologii ustępuje miejsca personalizacji, pozwalając pracownikom na wybór urządzeń i aplikacji. Takie dostosowanie, włączając w to spersonalizowane interfejsy i asystentów SI, zwiększa produktywność i satysfakcję z pracy.

Badania często podkreślają brak wrażliwości międzynarodowych korporacji na potrzeby ludzi, co prowadzi do utraty ich zaufania. Niniejsze badanie ma na celu odwrócenie tego trendu poprzez dogłębne zbadanie dynamiki zachodzącej w świecie wokół nas. Dzięki współpracy z niezależnymi i godnymi zaufania ekspertami aktywnie przyczyniamy się do kształtowania naszej przyszłości. W miarę jak firmy wkraczają w tę przyszłość, powinny dostosować się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań swoich pracowników. Dotyczy to m.in. wspierania potrzeb pracowników w zakresie ich dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju, a także zapewniania im elastycznych i przyjaznych warunków pracy. Wprowadzenie zmian zgodnych z tymi trendami jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i rozwoju innowacji we wszystkich branżach w nadchodzących latach.