Televic Conference Plixus Nameplate

Televic Conference w swojej ofercie posiada tabliczki informacyjne gwarantującą szeroką elastyczność podczas konfigurowania wyświetlanych informacji.

Plixus Nameplate korzysta z technologii E Ink do wyświetlania tekstu o wysokim kontraście i z kątem widzenia wynoszącym aż 180°, co pozwala generować ostre, łatwe do przeczytania napisy. Nameplate może zachować napis, gdy jest wyłączony. Przed spotkaniem istnieje możliwość ustawienia ekranu domyślnego, który po jego zakończeniu zamieni nazwisko delegata na ustalone wcześniej napisy. Tablica znamionowa wyświetla napisy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Oba ekrany działają niezależnie od siebie, każdy z uczestników konferencji będzie widział to, co potrzebuje. Tablica w połączeniu z czytnikiem identyfikatorów umożliwia wyświetlenie nazwiska uczestnika zaraz po sczytaniu karty.
Plixus Nameplate ma przycisk i wskaźnik na górze ekranu – dzięki tym funkcjom w prosty sposób delegat może zasygnalizować chęć włączenia się do rozmowy, ułatwiając tym samym pracę przewodniczącego.
Tworzenie schematu wyświetlanych informacji jest nie tylko łatwe w konfiguracji, pozwala również na dowolne modyfikacje z poziomu serwera WWW. Organizatorzy spotkań mają dziękitakiej obsłudze ułatwione zadanie, gdy dochodzi do zmian miejsc uczestników. Połączone ze sobą tablice za pomocą jednego kliknięcia będą wyświetlać inne dane. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Plixus Nameplate może pracować bez konieczności podłączenia do Internetu.