To chyba jedna z bardziej charakterystycznych firm, która skupia się na dość wąskiej, ale bardzo ważnej sferze produktów. Firma Visionary Solutions, Inc. została założona w 1995 roku i produkuje sprzęt audio i wideo przystosowany do pracy w sieciach (AV over IP). Rozwiązania Visionary Solution zapewniają przesył – i to w czasie rzeczywistym – audio oraz wideo, za pomocą sieci IP, w rozdzielczościach SD, HD i 4K. Nie można tu nie wspomnieć o wykorzystaniu do tego celu najnowszych standardów technologicznych, takich jak Dante™, H.264 i JPEG2000. Modułowe rozwiązania Visionary są dość popularne i to na całym świecie. Jednym z takich pomysłów jest połączenie funkcjonalności Dante™/AES67 wraz z integrowaną możliwością przesyłu danych wideo 4K. To właśnie można uzyskać za pomocą PacketAV Duet. Te urządzenia to nic innego jak zastosowanie platformy Dante™/AES67 do obsługi danych wideo.

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia, można je zainstalować zarówno w  puszce elektrycznej, jak i  w  podłodze czy bezpośrednio w mównicy.

Jak to zrobiono?
Cały zamysł integracji danych wideo 4K UHD z siecią audio Dante polega na tym, aby ominąć ograniczenia tradycyjnych systemów, czyli macierzy i switcherów, wykorzystując równocześnie elastyczność i  skalowalność konwergentnych sieci IP. Innymi słowy za pomocą tego systemu bez dodatkowych, wyspecjalizowanych urządzeń peryferyjnych, prześlemy wyżej wymienione dane do kilku lub kilkudziesięciu miejsc w danej sieci. Zanim jednak przyjrzę się szczegółom, przybliżę nieco charakterystykę sys-temu Dante™/AES67. Dante™/AES67 umożliwia współdziałanie innych implementacji i to różnych producentów,pod warunkiem zgodności z  tym protokołem. Obecnie można mówić o  sieciach audio, które zapewniają współpracę między setkami produktów opracowanych na bazie licencji Dante. Ale jak w takim razie przesłać strumień wideo? Tajemnica tkwi w  przesyle danych opartym na „IP Layer 3 transport”. Jest to alternatywa dla wykorzystywania również innych protokołów np. RTP (Real-time Transport Protocol), opracowanego przez Internet Engineering Task Force (IETF). Przesyłanie w  tej warstwie (za pomocą innych protokołów) znacznie zwiększa funkcjonalność i tym samym otwiera alternatywy zastosowania tego typu systemów. Daje to możliwości stosowania odpowiednich urządzeń nie tylko na polu eventowym, ale i  w  sieciach komunikacyjnych, które obejmują przesyły strumieniowe, takie jak telefonia VoIP, wideokonferencje oraz dane dla telewizji. W  AES67 można wykorzystywać również switche ethernetowe obsługujące precyzyjny protokół czasowy IEEE-1588, a także Quality of Service (QoS) – tu warto podkreślić, że stosując tę wersję Dante nie naraża się na koszty w postaci wyspecjalizowanych urządzeń peryferyjnych – o czym już wspomniałem. Podobnie jak inne wersje Dante, AES67 ma zaimplementowany pełen zakres operacyjności pod względem routingu. Zatem użytkownik ma dostęp do wszelkich opcji i to w oparciu o prostą sieć lokalną, nawet jeśli znajdują się „po drodze” kolejne switche czy inne urządzenia peryferyjne.

Za pomocą systemu można transmitować zarówno dźwięk, w oparciu o sieć audio Dante, jak i wysokiej jakości sygnał wideo 4K.

Visionary – krok w przyszłość?
Jakie dane można przesłać? Teraz, rozumiejąc już, jaką to furtkę zostawia w pewien sposób otwartą system Dante, wystarczy wykorzystać możliwość przesyłania innych protokołów dla warstwy 3. Jak już wspomniałem, będzie to możliwe i pojawiają się też inne, nowe protokoły jak RAVENNA, Livewire i  Q-LAN. Nie oznacza to jednak, że warstwa 3 będzie działać bez korelacji z  całym systemem. Przewidziano współdziałanie z  technologiami warstwy 2, takimi jak „mostkowanie” audio oraz wideo. W  urządzeniu kodującym znajduje się możliwość podłączenia jakiegokolwiek źródła wysyłającego sygnał w  postaci HDMI. Może to być przykładowo mediaserwer, odtwarzacz BluRay czy też kamera. Sygnał jest konwertowany na pakietowy, strumieniowy. Koder zawiera też możliwość wysłania danych kontrolnych RS232, a także niezależnych kanałów dźwiękowych. Bezstratny odbiór wszystkich da-nych może odbyć się za pomocą urządzenia dekodującego w  dowolnym miejscu sieci. Jak zarządzać i  kontrolować dystrybucją danych? W tej kwestii producent spieszy z pomocą dostarczając stosowne oprogramowanie pod nazwą Vision Lite. Ostatnio dużo mówi się również o bezpieczeństwie danych, szczególnie o bezpieczeństwie materiałów audiowizualnych. Producent oczywiście nie zapomniał o tym aspekcie. Można powiedzieć, że system przesyłu zabezpieczony jest „po zęby”. Mamy tu do czynienia z szyfrowaniem strumieniowym (czyli AES – Advanced Encryption Standard) z  HTTPS Secure API oraz z  uwierzytelnianiem 802.1x przyjętym jako bezpieczny mechanizm każdego, kto próbuje nawiązać połączenie z daną siecią. Dla zdalnego bezpiecznego dostępu producent zapewnił nieco bardziej skuteczną metodę od popularnego Telnetu, czyli SSH Network Protocol.

Konstrukcja urządzenia umożliwia wyprowadzenie kabla LAN z każdej z czterech stron, co również znacząco ułatwia jego instalację.

Dla dużych i małych
Zdecydowanie znajdziemy tu kilka zalet. Po pierwsze, będzie to wspomniana wcześniej pewna elastyczność przy integrowaniu tych urządzeń z istniejącą siecią. Po drugie, bezstratne przesyłanie strumienia wideo i  to z  wysoką rozdzielczością. Po trzecie, łatwa kontrola nad urządzeniami odbiorczymi. A  na sam koniec warto wspomnieć o pakiecie, który zabezpiecza dane. To ostatnie z pewno-ścią będzie ważne i  dla dużych i  dla małych przedsiębiorców. Zatem Visionary Solutions to zdecydowanie krok w przyszłość.

TEKST: Paweł Murlik, AVIntegracje