barco xms

Urządzenia konferencyjne oraz do bezprzewodowej prezentacji Barco serii CX i CS obecne są w tak wielu biurach, że w praktyce stały się wyznacznikiem dobrze przygotowanej sali konferencyjnej. Ma to znaczenie zwłaszcza obecnie, gdy korzystając z hybrydowego modelu pracy, planujemy bardzo uważnie swój czas spędzany w biurze. Dlatego ten artykuł to „Soft pod Lupą”, w którym przeanalizuję chmurową usługę Barco XMS, pozwalającą na zdalne zarządzanie urządzeniami z rodzin CX i CS.

Barco XMS to bardzo ciekawe rozwiązanie oferujące ogromne możliwości zarówno dla działu IT odpowiedzialnego za niezakłócone działanie systemów AV, jak i dla integratora tych rozwiązań. Nierzadko w jednym biurze integrowanych jest kilkadziesiąt urządzeń Barco Clickshare. Wykorzystanie chmury XMS od Barco znacząco przyspiesza ten proces, a jednocześnie pozwala na absolutną kontrolę każdego etapu wdrożenia i użytkowania systemu. Jednostki bazowe mogą łączyć się bezpośrednio z serwisem chmurowym XMS. Możliwe jest również zastosowanie XMS w wersji „on premise”, gdzie wersję chmurową zastępujemy maszyną wirtualną znajdującą się na lokalnym serwerze firmy – XMS Virtual Edge. Warto zaznaczyć, że obydwa rozwiązania, usługa chmurowa i oprogramowanie Virtual Edge, są udostępniane przez Barco bez dodatkowych opłat.

barco xms

Platforma zarządzania w chmurze Barco XMS pozwala na kontrolę praktycznie każdego parametru pracy urządzeń Barco Clickshare. Pulpit nawigacyjny czyli Dashboard zawiera informacje o statusie urządzeń, serwera Edge oraz wersji firmware wszystkich jednostek bazowych.

Jakie możliwości daje XMS, do którego zalogować się można na stronie myBarco (xms.cloud.barco.com)? Pierwszym ekranem prezentowanym po zalogowaniu jest pulpit nawigacyjny po środowisku Barco, czyli Dashboard. Tutaj zawarte są informacje o statusie urządzeń, serwera Edge oraz wersji firmware wszystkich podłączonych jednostek bazowych. Za pomocą pulpitu można też dodać kolejne urządzenia Barco Clickshare, stworzyć nowego administratora systemu czy zaktualizować drzewo lokalizacji. Dystrybucja firmware sygnalizowana jest odpowiednimi kolorami – zielony pasek przy nazwie urządzenia oznacza najnowszą wersję, żółty podkreśla jednostki z dostępną drobną aktualizacją, a czerwony kolor sygnalizuje, że urządzenie Clickshare wymaga zainstalowania poważnej aktualizacji, na przykład wprowadzającej nowe funkcje.
Kolejna zakładka, nazwana Devices pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami. To tutaj też dodać można kolejne jednostki bazowe i przypisać je do dowolnej lokalizacji firmy. Dla działu IT najważniejsze funkcje to pobranie logów z dowolnego urządzenia, zrestartowanie go czy rozpoczęcie aktualizacji. W tej zakładce podejrzeć można też status wybranego urządzenia Clickshare oraz wszystkich sparowanych z nim nadajników.

barco xms

Jedną z najbardziej użytecznych funkcji XMS jest możliwość podglądu wykorzystania wszystkich urządzeń w sieci choćby w celu stworzenia raportu pomagającego optymalizować koszty.

W chmurze XMS możliwe jest też zaplanowanie zadań restartu lub aktualizacji urządzeń. Służy do tego zakładka zadań Scheduler. Dla przykładu – restart wszystkich urządzeń po godzinach pracy gwarantuje, że następnego dnia wszystko będzie gotowe do użycia. Wykorzystanie poszczególnych urządzeń można sprawdzić w zakładce Insights. Administrator ma do dyspozycji informacje o wykorzystaniu urządzeń Barco we wszystkich pomieszczeniach, i to w dowolnym zakresie dat. Dzięki tym danym łatwo można sprawdzić, które sale mają największe obłożenie, a gdzie systemy Barco używane są rzadziej. Taki podgląd pozwala na precyzyjne określenie zapotrzebowania na poszczególne typy sal. Umożliwia też na optymalne zarządzanie powierzchnią konferencyjną i naturalnie pomaga określić, czy inwestycja w te przestrzenie już się zwróciła. W czasach, gdy optymalizacja kosztów staje się dla analityków biznesowych jednym z ważniejszych zadań, dane z wykorzystania urządzeń, a co za tym idzie także sal konferencyjnych, są bardzo cenne. A fakt, że dane można odczytać z uwzględnieniem sposobu wykorzystania urządzeń Barco oraz w rozbiciu ze średnim rozdziałem godzinowym jeszcze bardziej ułatwia stworzenie rzetelnego raportu.

barco xms

Tworzenie szablonów ustawień dla poszczególnych typów urządzeń Barco Clickshare znakomicie skraca czas instalacji i uruchomienia.

Zakładka ustawień Settings pozwala na dwie bardzo przydatne czynności. Jedna to tworzenie szablonów ustawień – rzecz nieoceniona, gdy zamierzamy uruchomić instalację zawierającą kilkadziesiąt urządzeń Barco lub gdy do istniejącej sieci dodajemy kolejne, nowe jednostki bazowe Clickshare. Druga to funkcje zdefiniowania treści wyświetlanej na ekranie początkowym, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane. Możliwe jest tutaj przesłanie pliku graficznego i wykorzystanie go jako statycznej tapety, wyświetlanie dynamicznej treści HTML, korzystając z najnowszej funkcji digital signage, a nawet zdefiniowanie sygnału z wejścia HDMI (tylko CX-50) jako obrazu początkowego. Dwie ostatnie opcje są nowościami dostępnymi po aktualizacji firmware’u do najnowszej wersji. A jeśli coś pójdzie nie tak i coś przestało działać? W takich przypadkach z pomocą przychodzi zakładka Audit, gdzie pokazane jest co, kiedy i przez którego administratora zostało zmienione. Taki audyt wprowadzanych zmian przydatny jest nie tylko w bieżącej pracy działu IT, ale też gdy testowane są nowe scenariusze wykorzystania sprzętu w sali.

barco xms

Tworzenie lokalizacji to pierwsza czynność, jaką należy wykonać po założeniu konta w chmurze XMS.

Podsumowanie
Wszystkie te funkcje dostępne są zawsze i z dowolnego miejsca, nawet wtedy, gdy w sali już rozgościli się uczestnicy i gdy dział IT zlokalizowany jest w innym mieście czy państwie. Barco XMS jest też niezwykle wygodnym narzędziem dla hoteli czy centrów konferencyjnych, zwłaszcza sieciowych, posiadających wiele oddziałów na całym globie. Za pomocą XMS administratorzy IT czy serwisanci integratora AV mają znacząco ułatwione zadanie. Nie zawsze muszą bowiem być fizycznie w miejscu serwisu, jeśli urządzenie wymaga jedynie resetu czy aktualizacji oprogramowania. Rzetelna analiza zasobów IT w firmie bez XMS jest po prostu niemożliwa do wykonania. Już same te dwa argumenty bronią sensowności inwestycji w Barco XMS, a ponieważ producent nieustannie pracuje nad rozwojem platformy, solidnych zastosowań tej chmury będzie z pewnością przybywać.

barco xms

Scenariusze pracy z platformą Barco XMS zależą od rodzaju wykorzystywanych urządzeń. Barco CX mogą łączyć się bezpośrednio z XMS, rodzina CS wymaga serwera XMS Edge.

TEKST: Andrzej Pawluś, „AVIntegracje”