JTS zaprezentował podwójny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL, który sprawdzi się podczas prezentacji firmowych.

Odbiornik JTS RU-8012DB/5 do dyspozycji oddaje 6 grup, każda z  maksymalnie 22 presetami kanałów lub dowolny wybór spośród 1441 dostępnych częstotliwości. Na pokładzie odbiornika znajduje się również technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i  odbiornika, odłączane anteny (BNC). Do tego RU-8012DB/5 automatycznie wyszukuje wolne częstotliwości, wycisza szumy (squelch) oraz udostępnia funkcję Pilot tone. Z przodu obudowy JTS RU-8012DB/5 znajduje się wyświetlacz LCD informujący o  używanej grupie lub kanale, częstotliwości, stanie baterii nadajnika, aktywnej antenie i  poziomie sygnału RF/AF. Wśród wyjść, z  tyłu obudowy, umieszczone zostały dwa symetryczne złącza na XLR i dwa niesymetryczne jack 6,3 mm.